Hrm Foods AB


Kontaktuppgifter

0733-285677

Address

Firman inaktiv
uppgifterna har dolts
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Hrm Foods AB!

Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, kiosk, pizzeria, café, minigolf, catering, fastighetsförvaltning och byggkonsultverksam-het samt därmed förenlig verksamhet.
Hrm Foods AB är registerat som konkursbeslut privat aktiebolag i Kalmar, kalmar . Det du kan läsa på Listan.se om Hrm Foods AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-12
Nettoomsättning 2,105
Rörelseresultat 138
Resultat efter finansnetto 87
Resultat före skatt 87
Årets resultat 63
Balansräkning 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 56
Anläggningstillgångar 872
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 505
Summa 1,378
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
Bundet eget kapital 50
Eget kapital 113
Obeskattade reserver 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 737
Kortfristiga skulder 528
Eget kapital och skulder 1,378
NYCKELTAL 2011-12
Kassalikviditet 95.60%
Vinstmarginal 6.40%
Soliditet 8.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-12
Antal anställda 3
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 116
Personalkostnader 657
Sociala kostnader 104
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 175
Varav utnyttjad 2

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
820707-XXXX Carlsson, Helen Maria Ledamot sedan 2011-02-28
850712-XXXX Ringberg, Rikard Albin Micael Suppleant sedan 2011-02-28
Nuvarande Tillsynsbefattningar
760622-XXXX Folke, Gustaf Martin Andreas Revisor sedan 2011-02-28
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
590704-XXXX Eljans, Eva Margareta Suppleant 2011-01-10 - 2011-02-28
640719-XXXX Berggren, Anita Helena Ledamot 2011-01-10 - 2011-02-28
820619-XXXX Kassab, Mike Torbjörn Roland Extern firmatecknare 2011-02-28 - 2011-05-09