Kärna Entreprenad AB


Kontaktuppgifter

0768-700087
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Kärna Entreprenad AB!

Bolagets verksamhet avser fastighetsskötsel.
Kärna Entreprenad AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Kärna, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Kärna Entreprenad AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 360
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2,554 2,762 2,744
Rörelseresultat 659 532 1,388
Resultat efter finansnetto 661 537 1,388
Resultat före skatt 493 398 1,034
Årets resultat 360 287 757
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 5 1 0
Anläggningstillgångar 28 38 53
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,618 2,932 2,615
Summa 3,645 2,969 2,669
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,394 1,035 873
Obeskattade reserver 674 505 367
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,577 1,430 1,430
Eget kapital och skulder 3,645 2,969 2,669
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 229.40% 205.00% 182.90%
Vinstmarginal 25.80% 19.30% 50.60%
Soliditet 51.90% 47.10% 42.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 72 126 1
Sociala kostnader 17 32 0
Aktieutdelning 0 125 125
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
480405-XXXX Berntsson, Berit Elisabeth Ledamot sedan 2011-09-01
920608-XXXX Stankic, Danica Natalie Christina Suppleant sedan 2010-11-30
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
431104-XXXX Andersson, Pekka Juhani Suppleant 2009-05-11 - 2010-09-13
620326-XXXX Grange, John Peter Ledamot 2009-06-10 - 2009-10-16
791122-XXXX Stankovic, Nebojsa Suppleant 2010-09-13 - 2010-11-30
820807-XXXX Karlsson, John Bertil Andreas Extern firmatecknare 2011-09-01 - 2012-11-09
820807-XXXX Karlsson, John Bertil Andreas Extern verkställande direktör 2009-06-10 - 2009-06-18
820807-XXXX Karlsson, John Bertil Andreas Ledamot 2009-05-11 - 2009-06-10
820807-XXXX Karlsson, John Bertil Andreas Ledamot 2009-10-16 - 2010-09-13
820807-XXXX Karlsson, John Bertil Andreas Ledamot 2010-11-22 - 2011-09-01
820807-XXXX Karlsson, John Bertil Andreas Verkställande direktör 2009-05-11 - 2009-06-10
920608-XXXX Stankic, Danica Natalie Christina Ledamot 2010-09-13 - 2010-11-22
Tidigare Tillsynsbefattningar
480124-XXXX Nankler, Ulf Jerker Revisor 2009-05-11 - 2012-09-20