Stadium Jönköping


Kontaktuppgifter

036-150990
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Stadium Jönköping!

Bolaget skall bedriva detaljhandel med sport-och fritidsartiklar samt konfektion och därmed förenlig verksamhet.
Stadium Jönköping är registerat som aktivt privat aktiebolag i Jönköping, östergötland . Det du kan läsa på Listan.se om Stadium Jönköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 66674
Resultaträkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 3,900,838 3,899,855 3,803,595
Rörelseresultat 88,493 211,179 279,418
Resultat efter finansnetto 81,730 208,969 304,476
Resultat före skatt 91,788 218,095 271,933
Årets resultat 66,674 160,331 206,144
Balansräkning 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Varulager m.m. 726,827 776,735 643,476
Anläggningstillgångar 227,166 219,677 216,751
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,061,316 1,066,235 1,210,795
Summa 1,288,482 1,285,912 1,427,546
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5,000 5,000 5,000
Bundet eget kapital 5,000 5,000 5,000
Eget kapital 166,036 165,692 167,133
Obeskattade reserver 83,112 93,170 102,296
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,039,334 1,027,050 1,158,117
Eget kapital och skulder 1,288,482 1,285,912 1,427,546
NYCKELTAL 2012-08 2011-08 2010-08
Kassalikviditet 102.10% 103.80% 104.50%
Vinstmarginal 2.30% 5.40% 7.30%
Soliditet 17.60% 18.10% 16.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-08 2011-08 2010-08
Antal anställda 1,082 1,102 1,138
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 491,209 487,629 485,893
Sociala kostnader 108,644 106,915 105,096
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 325,000 325,000 325,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490410-XXXX Lund, Hans Birger Viktor Extern firmatecknare sedan 2008-05-28
520726-XXXX Eklöf, Ulf Nils Gustaf Ledamot sedan 1000-01-01
560314-XXXX Eklöf, Bo Karl-Gustaf Suppleant sedan 2000-03-02
660312-XXXX Hjern, Peter Gustaf Extern firmatecknare sedan 2004-05-17
740822-XXXX Eklöf, Karl Fredrik Gustav Extern verkställande direktör sedan 2008-05-28
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2014-03-04
701223-XXXX Lundvall, Åsa Elisabet Huvudansvarig revisor sedan 2014-03-04
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450809-XXXX Viberg, Gunnel Margareta Extern firmatecknare 1998-11-13 - 2008-05-28
490410-XXXX Lund, Hans Birger Viktor Utlandsbosatt inom EES 2008-05-28 - 2013-11-07
500626-XXXX Bäckström, Bertil Roger Extern firmatecknare 1998-11-13 - 2012-03-27
621223-XXXX Kåvik, Mats Erik Sture Revisorssuppleant 2007-04-20 - 2008-05-28
621223-XXXX Kåvik, Mats Erik Sture Utlandsbosatt inom EES 2007-04-20 - 2008-05-28
640406-XXXX Olsson, Mats Inge Extern verkställande direktör 2003-11-01 - 2008-05-28
711217-XXXX Zetterström, Johan Henrik Revisorssuppleant 2008-05-28 - 2014-02-06
Tidigare Tillsynsbefattningar
581008-XXXX Lindgren, Carl Håkan Revisor 2007-04-20 - 2014-02-06