Fläkt Woods - Jönköping

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-7642500

Välkommen till Fläkt Woods - Jönköping!

Bolaget skall, på konsultativ verksamhet med personalbemanning och personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom personalbemanning, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet samt grafisk produktion, framställande av trycksaker samt projektledning inom nämnda områden.
Fläkt Woods - Jönköping är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Jönköping, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Fläkt Woods - Jönköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -10019
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 757,116 742,112 705,484
Rörelseresultat -8,246 23,693 19,172
Resultat efter finansnetto -13,733 18,965 11,288
Resultat före skatt -13,733 18,965 11,288
Årets resultat -10,019 15,030 8,663
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 1,671 5,101 8,377
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 413,946 364,629 339,448
Summa 415,617 369,730 347,825
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 39,631 39,242 35,238
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 108,324 109,290 103,913
Långfristiga skulder 0 30,002 29,997
Kortfristiga skulder 267,662 191,196 178,677
Eget kapital och skulder 415,617 369,730 347,825
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 154.70% 190.70% 190.00%
Vinstmarginal -1.10% 3.20% 2.70%
Soliditet 9.50% 10.60% 10.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 684 646 703
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 315,271 252,163 247,189
Sociala kostnader 76,797 73,608 70,409
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
650628-XXXX Stålnacke, Johan Olof Extern firmatecknare sedan 2013-01-12
671031-XXXX Wretskog, Ulf Karl Hugo Ledamot sedan 2013-01-12
671031-XXXX Wretskog, Ulf Karl Hugo Ordförande sedan 2013-06-14
701110-XXXX Stöhr, Paul Mikael Extern firmatecknare sedan 2013-06-14
701224-XXXX Strümpel, Erik Otto Suppleant sedan 2013-06-14
731204-XXXX Dahlén, Carl Magnus Ledamot sedan 2013-06-14
731204-XXXX Dahlén, Carl Magnus Verkställande direktör sedan 2013-06-14
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2013-06-14
600721-XXXX Håkansson, Sten Olof Anders Huvudansvarig revisor sedan 2013-06-14
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
501217-XXXX Tano, Helge Staffan Ledamot 2008-06-26 - 2010-01-20
560824-XXXX Sundbom, Mats Olov Ledamot 2009-07-31 - 2011-02-24
560824-XXXX Sundbom, Mats Olov Suppleant 2009-01-09 - 2009-07-31
560824-XXXX Sundbom, Mats Olov Verkställande direktör 2009-09-21 - 2011-02-24
560824-XXXX Sundbom, Mats Olov Ordförande 2009-09-21 - 2011-02-24
600318-XXXX Dahl, Catharina Elisabeth Suppleant 2007-01-10 - 2009-01-09
610330-XXXX Sund, Henrik Ledamot 2009-01-09 - 2009-09-21
610330-XXXX Sund, Henrik Verkställande direktör 2009-01-09 - 2009-09-21
610330-XXXX Sund, Henrik Ordförande 2009-01-09 - 2009-09-21
620916-XXXX Wannerholt, Rikard John Allan Extern verkställande direktör 2013-01-12 - 2013-06-14
620916-XXXX Wannerholt, Rikard John Allan Ledamot 2010-04-08 - 2013-01-12
620916-XXXX Wannerholt, Rikard John Allan Suppleant 2010-01-20 - 2010-04-08
620916-XXXX Wannerholt, Rikard John Allan Verkställande direktör 2011-02-24 - 2013-01-12
620916-XXXX Wannerholt, Rikard John Allan Ordförande 2011-02-24 - 2013-01-12
630109-XXXX Åstrand, Mats Sigurd Ledamot 2007-01-10 - 2009-01-09
630109-XXXX Åstrand, Mats Sigurd Verkställande direktör 2007-01-10 - 2009-01-09
630109-XXXX Åstrand, Mats Sigurd Ordförande 2008-06-26 - 2009-01-09
630918-XXXX Fritz, Catarina Ledamot 2009-07-31 - 2011-02-24
651207-XXXX Wikström, Nils Magnus Tommy Ledamot 2013-01-12 - 2013-06-14
661130-XXXX Ebenfelt, Staffan Anders Ledamot 2013-01-12 - 2013-06-14
661130-XXXX Ebenfelt, Staffan Anders Ordförande 2013-01-12 - 2013-06-14
690426-XXXX Vithlani Hansson, Nina Charlotte Ledamot 2011-02-24 - 2013-01-12
701224-XXXX Strümpel, Erik Otto Extern firmatecknare 2013-01-12 - 2013-06-14
740302-XXXX Blomberg, Erik B:Son Ledamot 2011-02-24 - 2013-01-12
740302-XXXX Blomberg, Erik B:Son Suppleant 2010-04-08 - 2011-02-24
Tidigare Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor 2005-10-13 - 2013-06-14
711026-XXXX Ekberg, Peter Stellan Huvudansvarig revisor 2006-10-13 - 2013-06-14
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556555-7179
VD Dahlén ,Carl
Registrerat 1998-05-04
Status Fusion avslutad
Anställda 684
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2014-01-16
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 55184
Postort Jönköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
82110 Kontorsservicebyråer
68320 Fastighetsförvaltare på uppdrag
81100 Fastighetsserviceföretag
82190 Byråer för kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
82990 Övriga företagstjänstföretag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall, på konsultativ verksamhet med personalbemanning och personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom personalbemanning, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet samt grafisk produktion, framställande av trycksaker samt projektledning inom nämnda områden.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Dahlén, Carl Magnus >Stöhr, Paul Mikael>Wretskog, Ulf Karl Hugo i förening med en av >Strümpel, Erik Otto >Stålnacke, Johan OlofDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder