Fläkt Woods - Jönköping

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-7642500

Välkommen till Fläkt Woods - Jönköping!

Bolaget skall, på konsultativ verksamhet med personalbemanning och personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom personalbemanning, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet samt grafisk produktion, framställande av trycksaker samt projektledning inom nämnda områden.
Fläkt Woods - Jönköping är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Jönköping, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Fläkt Woods - Jönköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -465
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 627,683 757,116 742,112
Rörelseresultat 217,159 -8,246 23,693
Resultat efter finansnetto 213,215 -13,733 18,965
Resultat före skatt 213,215 -13,733 18,965
Årets resultat -465 -10,019 15,030
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1,671 5,101
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 201,854 413,946 364,629
Summa 201,854 415,617 369,730
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 39,167 39,631 39,242
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 108,324 109,290
Långfristiga skulder 0 0 30,002
Kortfristiga skulder 162,687 267,662 191,196
Eget kapital och skulder 201,854 415,617 369,730
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 124.10% 154.70% 190.70%
Vinstmarginal 26.70% -1.10% 3.20%
Soliditet 19.40% 9.50% 10.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 758 684 646
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 253,304 315,271 252,163
Sociala kostnader 69,899 76,797 73,608
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
650628-XXXX Stålnacke, Johan Olof Extern firmatecknare sedan 2013-01-12
671031-XXXX Wretskog, Ulf Karl Hugo Ledamot sedan 2013-01-12
671031-XXXX Wretskog, Ulf Karl Hugo Ordförande sedan 2013-06-14
701110-XXXX Stöhr, Paul Mikael Extern firmatecknare sedan 2013-06-14
701224-XXXX Strümpel, Erik Otto Suppleant sedan 2013-06-14
731204-XXXX Dahlén, Carl Magnus Ledamot sedan 2013-06-14
731204-XXXX Dahlén, Carl Magnus Verkställande direktör sedan 2013-06-14
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2013-06-14
600721-XXXX Håkansson, Sten Olof Anders Huvudansvarig revisor sedan 2013-06-14
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556555-7179
VD Dahlén ,Carl
Registrerat 1998-05-04
Status Fusion avslutad
Anställda 758
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1998-01-01
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 55184
Postort Jönköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
82110 Kontorsservicebyråer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall, på konsultativ verksamhet med personalbemanning och personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom personalbemanning, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet samt grafisk produktion, framställande av trycksaker samt projektledning inom nämnda områden.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Dahlén, Carl Magnus >Stöhr, Paul Mikael>Wretskog, Ulf Karl Hugo i förening med en av >Strümpel, Erik Otto >Stålnacke, Johan OlofDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder