Järnhuset Järvsö AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0651-40440

Välkommen till Järnhuset Järvsö AB!

Bolaget skall bedriva handel med järnvaror, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Järnhuset Järvsö AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Järvsö, gävleborg . Det du kan läsa på Listan.se om Järnhuset Järvsö AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 109
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 9,477 9,648 9,371
Rörelseresultat 60 822 677
Resultat efter finansnetto 93 801 653
Resultat före skatt 248 604 476
Årets resultat 109 440 347
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 3,923 4,086 3,797
Anläggningstillgångar 2,725 2,642 2,560
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 5,616 5,804 5,573
Summa 8,341 8,446 8,133
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 5,273 5,364 5,174
Obeskattade reserver 751 906 709
Avsättningar 265 0 0
Långfristiga skulder 471 511 702
Kortfristiga skulder 1,581 1,665 1,548
Eget kapital och skulder 8,341 8,446 8,133
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 355.20% 348.60% 360.00%
Vinstmarginal 0.60% 8.50% 7.20%
Soliditet 69.90% 71.20% 69.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 5 5 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 380
Personalkostnader 2,384 2,029 1,971
Sociala kostnader 810 554 531
Aktieutdelning 200 200 250
Beviljad Checkkredit 500 500 500
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510109-XXXX Norén, Ingrid Katrin Suppleant sedan 2003-10-31
550701-XXXX Norén, Bengt Ingemar Ledamot sedan 1996-11-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
620305-XXXX Bäckström, Karin Elisabet Revisor sedan 2007-02-07
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556493-5475
Registrerat 1994-09-20
Status Aktivt
Anställda 5
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 73
Postnummer 82040
Postort Järvsö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47522 Järn- och VVS-varuhandel
68202 Fastighetsbolag, industrilokaler
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva handel med järnvaror, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen