Järnhuset Järvsö AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0651-40440

Välkommen till Järnhuset Järvsö AB!

Bolaget skall bedriva handel med järnvaror, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Järnhuset Järvsö AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Järvsö, gävleborg . Det du kan läsa på Listan.se om Järnhuset Järvsö AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 345
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 10,488 9,477 9,648
Rörelseresultat 687 60 822
Resultat efter finansnetto 722 93 801
Resultat före skatt 496 248 604
Årets resultat 345 109 440
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 4,017 3,923 4,086
Anläggningstillgångar 2,264 2,725 2,642
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 6,853 5,616 5,804
Summa 9,117 8,341 8,446
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 5,418 5,273 5,364
Obeskattade reserver 976 751 906
Avsättningar 441 265 0
Långfristiga skulder 431 471 511
Kortfristiga skulder 1,851 1,581 1,665
Eget kapital och skulder 9,117 8,341 8,446
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 370.20% 355.20% 348.60%
Vinstmarginal 6.50% 0.60% 8.50%
Soliditet 67.80% 69.90% 71.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 5 5 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 2,258 2,384 2,029
Sociala kostnader 628 810 554
Aktieutdelning 300 200 200
Beviljad Checkkredit 500 500 500
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510109-XXXX Norén, Ingrid Katrin Suppleant sedan 2003-10-31
550701-XXXX Norén, Bengt Ingemar Ledamot sedan 1996-11-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
620305-XXXX Bäckström, Karin Elisabet Revisor sedan 2007-02-07
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556493-5475
Registrerat 1994-09-20
Status Aktivt
Anställda 5
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1996-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 73
Postnummer 82040
Postort Järvsö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47522 Järn- och VVS-varuhandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva handel med järnvaror, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen