Ö-viks Markis & Persienn AB


Kontaktuppgifter

0660-370530
info@oviksmarkis.se
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Ö-viks Markis & Persienn Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av markiser och persienner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ö-viks Markis & Persienn Aktiebolag är registerat som likvidation beslutad privat aktiebolag i JÄRVED, västernorrland . Det du kan läsa på Listan.se om Ö-viks Markis & Persienn Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 736 723
Rörelseresultat 4 -6
Resultat efter finansnetto -25 -39
Resultat före skatt -25 -39
Årets resultat -25 -39
Balansräkning 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. 143 122
Anläggningstillgångar 1,024 1,053
Kortfristiga fordringar 0 0
Omsättningstillgångar 247 251
Summa 1,271 1,305
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100
Bundet eget kapital 100 100
Eget kapital 72 98
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 939 981
Kortfristiga skulder 259 227
Eget kapital och skulder 1,271 1,305
NYCKELTAL 2010-12 2009-12
Kassalikviditet 95.40% 110.60%
Vinstmarginal 0.50% -0.70%
Soliditet 5.70% 7.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12
Antal anställda 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0
Varav Bonus/tantiem 19 76
Personalkostnader 161 210
Sociala kostnader 43 49
Aktieutdelning 0 0
Beviljad Checkkredit 150 50
Varav utnyttjad 97 16

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510723-XXXX Stålnacke, Per Stefan Likvidator sedan 2013-04-24
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470719-XXXX Nordström, Nils Arne Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2012-11-05
631029-XXXX Olofsson, Tord Urban Ledamot 2005-03-08 - 2013-04-24
800518-XXXX Bylund, Arne Markus Suppleant 2007-07-13 - 2013-04-24
Tidigare Tillsynsbefattningar
560612-XXXX Sedin, Lars Örjan Revisor 2003-11-01 - 2012-11-05