Tommy´S Allservice AB


Kontaktuppgifter

08-7915034
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Tommy´S Allservice AB!

Bolaget skall bedriva flyttning, städning, packning, montering och magasinering, förvaltning av lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Tommy´S Allservice AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Järfälla, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Tommy´S Allservice AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 146
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 1,529 1,503 1,443
Rörelseresultat 197 38 21
Resultat efter finansnetto 215 40 16
Resultat före skatt 215 40 16
Årets resultat 146 69 6
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 144 149
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,547 1,200 1,136
Summa 1,686 1,344 1,285
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,156 1,010 941
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 57 58 0
Kortfristiga skulder 473 276 344
Eget kapital och skulder 1,686 1,344 1,285
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 327.10% 434.80% 330.20%
Vinstmarginal 12.90% 2.50% 1.50%
Soliditet 68.60% 75.10% 73.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 489
Personalkostnader 488 445 555
Sociala kostnader 54 41 50
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
410210-XXXX Lundin, Birgitta Ellen Ingeborg Suppleant sedan 2003-11-01
430803-XXXX Lundin, Nils Erik Tommi Ledamot sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
730911-XXXX Eriksson Heinakroon, Göran Olof Peter Revisor sedan 2007-12-11