Pär Anderssons Ur & Guld & Optik AB


Kontaktuppgifter

0247-40121
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Pär Anderssons Ur & Guld & Optik Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva detaljhandel med ur, guld och optik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Pär Anderssons Ur & Guld & Optik Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Insjön, dalarna . Det du kan läsa på Listan.se om Pär Anderssons Ur & Guld & Optik Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 190
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 4,805 5,181 5,182
Rörelseresultat 124 84 592
Resultat efter finansnetto 159 121 608
Resultat före skatt 270 193 689
Årets resultat 190 133 497
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 871 863 863
Anläggningstillgångar 92 214 608
Kortfristiga fordringar 0 0 99
Omsättningstillgångar 2,618 2,803 2,831
Summa 2,710 3,017 3,439
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,586 1,896 2,113
Obeskattade reserver 373 484 556
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 751 637 769
Eget kapital och skulder 2,710 3,017 3,439
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 348.60% 440.00% 368.10%
Vinstmarginal 2.60% 1.60% 11.20%
Soliditet 69.30% 74.40% 73.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 4 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 503
Personalkostnader 1,844 1,883 1,708
Sociala kostnader 541 559 505
Aktieutdelning 500 500 350
Beviljad Checkkredit 100 100 100
Varav utnyttjad 100 100 100

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
481127-XXXX Andersson, Pär Göte Ledamot sedan 1992-03-30
481127-XXXX Andersson, Pär Göte Ordförande sedan 2003-10-31
490525-XXXX Andersson, Rut Elisabet Ledamot sedan 1992-03-30
700610-XXXX Bergstrand, Pär Mattias Suppleant sedan 1992-03-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
590629-XXXX Hardinger, Johann Revisor sedan 2012-11-08
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
470516-XXXX Åhlberg, Mats Bertil Revisor 2003-10-31 - 2012-11-08