Ingarö Cykel & Sport AB


Kontaktuppgifter

08-57033790

Address

Firman inaktiv
uppgifterna har dolts
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Ingarö Cykel & Sport Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva försäljning och service av cyklar, sportartiklar och motorer samt därmed förenlig verksamhet.
Ingarö Cykel & Sport Aktiebolag är registerat som konkursbeslut privat aktiebolag i VÄRMDÖ, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Ingarö Cykel & Sport Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3,933 4,616
Rörelseresultat -322 177
Resultat efter finansnetto -398 86
Resultat före skatt -398 86
Årets resultat -398 86
Balansräkning 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,477 1,392
Anläggningstillgångar 2 6
Kortfristiga fordringar 0 0
Omsättningstillgångar 1,680 1,628
Summa 1,682 1,634
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100
Bundet eget kapital 100 100
Eget kapital -844 -447
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 1,076 710
Kortfristiga skulder 1,451 1,370
Eget kapital och skulder 1,682 1,634
NYCKELTAL 2010-12 2009-12
Kassalikviditet 115.80% 118.80%
Vinstmarginal -8.20% 3.80%
Soliditet -50.20% -27.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12
Antal anställda 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0
Varav Bonus/tantiem 180 180
Personalkostnader 924 871
Sociala kostnader 202 218
Aktieutdelning 0 0
Beviljad Checkkredit 500 500
Varav utnyttjad 460 461

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
541005-XXXX Andersson, Rolf Christer Ledamot sedan 2003-11-01
790911-XXXX Tenselius, Sven Jakob Revisorssuppleant sedan 2008-01-14
821207-XXXX Andersson, Rolf Stellan Suppleant sedan 2008-08-28
Nuvarande Tillsynsbefattningar
680414-XXXX Jerndal, Ulf Thomas Revisor sedan 2008-01-14
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
380319-XXXX Osser, Leif Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-01-14
510219-XXXX PUKITIS, HJÖRDIS BRITT-MARIE Suppleant 2003-11-01 - 2008-08-28
Tidigare Tillsynsbefattningar
590102-XXXX Andersson, John Gunnar Revisor 2003-11-01 - 2008-01-14