Rudenstams Parti Aktiebolag - Gisebo Frukt

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

036-5590700

Välkommen till Rudenstams Parti Aktiebolag - Gisebo Frukt!

Bolaget skall bedriva parti-och detaljhandel med frukt och grönsaker samt därmed förenlig verksamhet.
Rudenstams Parti Aktiebolag - Gisebo Frukt är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Huskvarna, jönköping . Det du kan läsa på Listan.se om Rudenstams Parti Aktiebolag - Gisebo Frukt är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 3839
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 192,466 186,248 186,563
Rörelseresultat 6,390 6,535 6,160
Resultat efter finansnetto 6,786 6,140 6,469
Resultat före skatt 5,101 5,777 7,356
Årets resultat 3,839 4,085 3,164
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,187 2,093 1,938
Anläggningstillgångar 7,635 8,698 8,579
Kortfristiga fordringar 4,689 4,243 4,524
Omsättningstillgångar 29,321 23,173 20,551
Summa 36,957 31,871 29,130
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000 1,000
Eget kapital 7,329 7,490 7,404
Obeskattade reserver 7,576 5,890 5,527
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 732 1,394 1,076
Kortfristiga skulder 21,320 17,096 15,122
Eget kapital och skulder 36,957 31,871 29,130
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 137.50% 135.50% 135.90%
Vinstmarginal 3.30% 3.50% 3.30%
Soliditet 34.90% 36.80% 39.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 27 27 28
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,518 1,780 1,782
Personalkostnader 18,009 18,225 17,822
Sociala kostnader 4,716 4,930 4,983
Aktieutdelning 4,000 4,000 4,000
Beviljad Checkkredit 6,000 6,000 6,000
Varav utnyttjad 0 0 293

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530309-XXXX Rudenstam, Lars Magnus Emanuel Ledamot sedan 1000-01-01
530309-XXXX Rudenstam, Lars Magnus Emanuel Ordförande sedan 2013-05-14
540701-XXXX Rudenstam, Per-Olof Emanuel Ledamot sedan 1996-03-13
540701-XXXX Rudenstam, Per-Olof Emanuel Verkställande direktör sedan 2013-05-14
590410-XXXX Rudenstam Fridh, Brita Maria Kristina Ledamot sedan 1000-01-01
631010-XXXX Andersson, Inger Birgitta Johanna Revisorssuppleant sedan 2008-07-21
770120-XXXX Rudenstam, Lars Viktor Emanuel Ledamot sedan 2013-05-14
Nuvarande Tillsynsbefattningar
620605-XXXX Johansson, Carl Anders Erik Revisor sedan 2003-10-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
491114-XXXX Rydberg, Nils Gunno Revisorssuppleant 2003-10-31 - 2008-07-21
530309-XXXX Rudenstam, Lars Magnus Emanuel Verkställande direktör 2004-03-04 - 2013-05-14
540701-XXXX Rudenstam, Per-Olof Emanuel Ordförande 2004-03-04 - 2013-05-14
Tidigare Tillsynsbefattningar
450627-XXXX Engdahl, Rolf Erik Revisor 2003-10-31 - 2008-07-21
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556151-3465
VD Rudenstam ,Per-Olof
Registrerat 1971-09-28
Status Fusion avslutad
Anställda 27
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 181
Postnummer 56123
Postort Huskvarna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46310 Partihandel med frukt och grönsaker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva parti-och detaljhandel med frukt och grönsaker samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder