Rudenstams Parti Aktiebolag - Gisebo Frukt

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

036-5590700

Välkommen till Rudenstams Parti Aktiebolag - Gisebo Frukt!

Bolaget skall bedriva parti-och detaljhandel med frukt och grönsaker samt därmed förenlig verksamhet.
Rudenstams Parti Aktiebolag - Gisebo Frukt är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Huskvarna, jönköping . Det du kan läsa på Listan.se om Rudenstams Parti Aktiebolag - Gisebo Frukt är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 6447
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 201,731 192,466 186,248
Rörelseresultat 4,395 6,390 6,535
Resultat efter finansnetto 4,354 6,786 6,140
Resultat före skatt 8,297 5,101 5,777
Årets resultat 6,447 3,839 4,085
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,616 2,187 2,093
Anläggningstillgångar 8,061 7,635 8,698
Kortfristiga fordringar 4,689 4,689 4,243
Omsättningstillgångar 24,849 29,321 23,173
Summa 32,910 36,957 31,871
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000 1,000
Eget kapital 9,776 7,329 7,490
Obeskattade reserver 3,633 7,576 5,890
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,292 732 1,394
Kortfristiga skulder 18,209 21,320 17,096
Eget kapital och skulder 32,910 36,957 31,871
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 136.50% 137.50% 135.50%
Vinstmarginal 2.20% 3.30% 3.50%
Soliditet 38.30% 34.90% 36.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 28 27 27
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,897 1,518 1,780
Personalkostnader 19,159 18,009 18,225
Sociala kostnader 4,874 4,716 4,930
Aktieutdelning 4,000 4,000 4,000
Beviljad Checkkredit 6,000 6,000 6,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530309-XXXX Rudenstam, Lars Magnus Emanuel Ledamot sedan 1971-09-28
530309-XXXX Rudenstam, Lars Magnus Emanuel Ordförande sedan 2013-05-14
540701-XXXX Rudenstam, Per-Olof Emanuel Ledamot sedan 1996-03-13
540701-XXXX Rudenstam, Per-Olof Emanuel Verkställande direktör sedan 2013-05-14
590410-XXXX Rudenstam Fridh, Brita Maria Kristina Ledamot sedan 1971-09-28
631010-XXXX Andersson, Inger Birgitta Johanna Revisorssuppleant sedan 2008-07-21
770120-XXXX Rudenstam, Lars Viktor Emanuel Ledamot sedan 2013-05-14
Nuvarande Tillsynsbefattningar
620605-XXXX Johansson, Carl Anders Erik Revisor sedan 2003-10-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556151-3465
VD Rudenstam ,Per-Olof
Registrerat 1971-09-28
Status Fusion avslutad
Anställda 28
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1975-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 181
Postnummer 56123
Postort Huskvarna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46310 Partihandel med frukt och grönsaker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva parti-och detaljhandel med frukt och grönsaker samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder