Brunstorps Värdshus - Huskvarna


Kontaktuppgifter

031-7259500
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Brunstorps Värdshus - Huskvarna!

Bolaget skall bedriva hotell och restaurangrörelse, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Brunstorps Värdshus - Huskvarna är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Huskvarna, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Brunstorps Värdshus - Huskvarna är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 12968
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 368,779 264,522 255,833
Rörelseresultat 26,489 18,538 11,307
Resultat efter finansnetto 23,130 16,608 9,599
Resultat före skatt 17,330 14,608 9,599
Årets resultat 12,968 10,415 6,898
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 14,304 11,221 11,969
Anläggningstillgångar 144,502 111,097 84,382
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 52,552 36,590 42,420
Summa 197,053 147,687 126,802
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000 1,000
Eget kapital 26,634 29,145 24,638
Obeskattade reserver 8,703 2,000 0
Avsättningar 0 5,886 0
Långfristiga skulder 78,838 57,784 51,828
Kortfristiga skulder 82,878 52,873 50,336
Eget kapital och skulder 197,053 147,687 126,802
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 63.40% 69.20% 84.30%
Vinstmarginal 7.20% 7.00% 4.40%
Soliditet 16.80% 20.70% 19.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 372 267 264
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 720 803 809
Personalkostnader 125,213 86,100 84,943
Sociala kostnader 30,212 19,994 20,351
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400806-XXXX Larsson, Bernt Roger Extern firmatecknare sedan 2008-06-13
440402-XXXX Brandel, Karl Henrik Extern firmatecknare sedan 2013-06-05
440905-XXXX Lechtaler, Hansjörg Extern firmatecknare sedan 2013-06-05
461219-XXXX Tervaniemi, Dan Olof Ledamot sedan 2002-01-11
461219-XXXX Tervaniemi, Dan Olof Verkställande direktör sedan 2008-06-13
481221-XXXX Marklund, Carl Tommy Extern firmatecknare sedan 2006-08-10
491012-XXXX Nilsson, Leif Richard Extern firmatecknare sedan 2013-06-05
500123-XXXX Karlsson, Sten Raymond Suppleant sedan 2004-11-05
680221-XXXX Svartborn, Hans Ulrik Extern firmatecknare sedan 2012-03-28
710421-XXXX Karlzon, Per Fredrik Extern firmatecknare sedan 2006-08-10
Nuvarande Tillsynsbefattningar
501114-XXXX Mattsson, Roger Gösta Martin Revisor sedan 2004-11-05
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510611-XXXX Bengtsson, Jan Peter Bertil Extern firmatecknare 2006-08-10 - 2012-03-28
521225-XXXX Müntzing, Karl Anders Roger Extern firmatecknare 2006-08-10 - 2008-06-13
530222-XXXX Cronholm, Carl Gunnar Rosenquist Extern firmatecknare 2006-08-10 - 2009-11-18
530222-XXXX Cronholm, Carl Gunnar Rosenquist Utlandsbosatt inom EES 2006-08-10 - 2009-11-18
590125-XXXX Pålsson, Lars Torsten Extern firmatecknare 2006-08-10 - 2013-06-05