Granngården AB - Hjo


Kontaktuppgifter

040-313200
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Granngården AB - Hjo!

Bolaget skall bedriva handel med lantbruksförnödenheter, utrustning för hästar, husdjur, bygg och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.
Granngården AB - Hjo är registerat som aktivt privat aktiebolag i Hjo, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Granngården AB - Hjo är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -4593
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,632,803 1,565,559 1,650,025
Rörelseresultat -998 21,662 50,874
Resultat efter finansnetto -4,696 18,718 46,437
Resultat före skatt -4,696 18,718 46,437
Årets resultat -4,593 15,381 57,092
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 360,354 357,534 343,520
Anläggningstillgångar 70,759 69,322 48,580
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 537,647 495,973 570,183
Summa 608,406 565,295 618,763
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 30,100 30,100 30,100
Bundet eget kapital 30,100 30,100 30,100
Eget kapital 264,108 268,945 248,388
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 103,067 96,708 93,620
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 241,231 199,642 276,755
Eget kapital och skulder 608,406 565,295 618,763
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 222.90% 248.40% 206.00%
Vinstmarginal -0.10% 1.40% 3.10%
Soliditet 43.40% 47.60% 40.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 592 655 654
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 279,448 286,323 273,356
Sociala kostnader 74,161 77,995 71,556
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
480406-XXXX Weirsoe, Steen Ledamot sedan 2012-03-19
480406-XXXX Weirsoe, Steen Ordförande sedan 2014-01-23
480406-XXXX Weirsoe, Steen Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-03-19
570730-XXXX Hein, Peter Jasper Extern verkställande direktör sedan 2013-04-06
600508-XXXX Berentsen, Anne Britt Ledamot sedan 2012-11-01
600508-XXXX Berentsen, Anne Britt Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-11-01
650330-XXXX Kamal, Samir Ledamot sedan 2008-08-29
680908-XXXX Axdorff, Petra Elisabet Ledamot sedan 2012-07-17
680908-XXXX Axdorff, Petra Elisabet Utlandsbosatt utanför EES sedan 2012-09-11
710312-XXXX Nilsson, Mona Christina Revisorssuppleant sedan 2009-08-12
770824-XXXX Gustafsson, John Albert Ledamot sedan 2010-07-23
Nuvarande Tillsynsbefattningar
590526-XXXX Gustafsson, Per Gustaf Johan Revisor sedan 2009-08-12
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420824-XXXX Lust, Åke Valdemar Ledamot 2008-03-04 - 2008-08-29
430104-XXXX Sallenhag, Jarl Erik Jörgen Ledamot 2007-02-05 - 2008-08-29
430104-XXXX Sallenhag, Jarl Erik Jörgen Ordförande 2007-11-01 - 2008-08-29
490305-XXXX Eriksson, Clas Roger Ledamot 2007-11-01 - 2008-08-29
510522-XXXX Mumm, Bjarne Deleuran Ledamot 2008-08-29 - 2012-03-19
510522-XXXX Mumm, Bjarne Deleuran Ordförande 2008-08-29 - 2012-03-19
540201-XXXX Selin, Jan- Ove Extern verkställande direktör 2008-08-27 - 2008-10-29
551017-XXXX Ulterman, Lars Rutger Ledamot 2006-06-02 - 2008-08-29
551017-XXXX Ulterman, Lars Rutger Verkställande direktör 2006-06-02 - 2008-08-27
570319-XXXX Forsén, Kjell Olov Ledamot 2002-05-15 - 2008-08-29
570429-XXXX Cappelen, Ulf Fredrik Ledamot 2009-12-10 - 2013-10-18
570429-XXXX Cappelen, Ulf Fredrik Ordförande 2012-03-19 - 2013-10-18
570912-XXXX Karlsson, Leif Gustav Ledamot 2002-05-15 - 2008-08-29
580428-XXXX Nordin, Lars Mikael Extern verkställande direktör 2008-10-29 - 2013-04-06
620923-XXXX Nilsson, Göran Peter Ledamot 2008-08-29 - 2010-04-22
631225-XXXX Strömberg, Per Ivar Torsten Extern firmatecknare 2007-11-01 - 2008-08-29
650207-XXXX von Kantzow, Johan Wilhelm Ledamot 2007-11-01 - 2008-08-29
660529-XXXX Karlsson, Åsa Anna Karin Ledamot 2007-11-01 - 2008-08-29
721022-XXXX Ångman, Lars Martin Ledamot 2008-08-29 - 2009-11-16
760103-XXXX Köhler, Johan Anders Ledamot 2006-08-21 - 2008-08-29
Tidigare Tillsynsbefattningar
521222-XXXX Mouchard, Kerstin Anne-Marie Huvudansvarig revisor 2006-08-21 - 2009-08-12
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2006-08-21 - 2009-08-12