Granngården AB - Hjo


Kontaktuppgifter

040-313200
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Granngården AB - Hjo!

Bolaget skall bedriva handel med lantbruksförnödenheter, utrustning för hästar, husdjur, bygg och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.
Granngården AB - Hjo är registerat som aktivt privat aktiebolag i Hjo, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Granngården AB - Hjo är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -4593
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 632 803 1 565 559 1 650 025
Rörelseresultat -998 21 662 50 874
Resultat efter finansnetto -4 696 18 718 46 437
Resultat före skatt -4 696 18 718 46 437
Årets resultat -4 593 15 381 57 092
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 360 354 357 534 343 520
Anläggningstillgångar 70 759 69 322 48 580
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 537 647 495 973 570 183
Summa 608 406 565 295 618 763
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 30 100 30 100 30 100
Bundet eget kapital 30 100 30 100 30 100
Eget kapital 264 108 268 945 248 388
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 103 067 96 708 93 620
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 241 231 199 642 276 755
Eget kapital och skulder 608 406 565 295 618 763
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 222,90% 248,40% 206,00%
Vinstmarginal -0,10% 1,40% 3,10%
Soliditet 43,40% 47,60% 40,10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 592 655 654
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 279 448 286 323 273 356
Sociala kostnader 74 161 77 995 71 556
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
480406-XXXX Weirsoe, Steen Ledamot sedan 2012-03-19
480406-XXXX Weirsoe, Steen Ordförande sedan 2014-01-23
480406-XXXX Weirsoe, Steen Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-03-19
570730-XXXX Hein, Peter Jasper Extern verkställande direktör sedan 2013-04-06
600508-XXXX Berentsen, Anne Britt Ledamot sedan 2012-11-01
600508-XXXX Berentsen, Anne Britt Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-11-01
650330-XXXX Kamal, Samir Ledamot sedan 2008-08-29
680908-XXXX Axdorff, Petra Elisabet Ledamot sedan 2012-07-17
680908-XXXX Axdorff, Petra Elisabet Utlandsbosatt utanför EES sedan 2012-09-11
710312-XXXX Nilsson, Mona Christina Revisorssuppleant sedan 2009-08-12
770824-XXXX Gustafsson, John Albert Ledamot sedan 2010-07-23
Nuvarande Tillsynsbefattningar
590526-XXXX Gustafsson, Per Gustaf Johan Revisor sedan 2009-08-12
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420824-XXXX Lust, Åke Valdemar Ledamot 2008-03-04 - 2008-08-29
430104-XXXX Sallenhag, Jarl Erik Jörgen Ledamot 2007-02-05 - 2008-08-29
430104-XXXX Sallenhag, Jarl Erik Jörgen Ordförande 2007-11-01 - 2008-08-29
490305-XXXX Eriksson, Clas Roger Ledamot 2007-11-01 - 2008-08-29
510522-XXXX Mumm, Bjarne Deleuran Ledamot 2008-08-29 - 2012-03-19
510522-XXXX Mumm, Bjarne Deleuran Ordförande 2008-08-29 - 2012-03-19
540201-XXXX Selin, Jan- Ove Extern verkställande direktör 2008-08-27 - 2008-10-29
551017-XXXX Ulterman, Lars Rutger Ledamot 2006-06-02 - 2008-08-29
551017-XXXX Ulterman, Lars Rutger Verkställande direktör 2006-06-02 - 2008-08-27
570319-XXXX Forsén, Kjell Olov Ledamot 2002-05-15 - 2008-08-29
570429-XXXX Cappelen, Ulf Fredrik Ledamot 2009-12-10 - 2013-10-18
570429-XXXX Cappelen, Ulf Fredrik Ordförande 2012-03-19 - 2013-10-18
570912-XXXX Karlsson, Leif Gustav Ledamot 2002-05-15 - 2008-08-29
580428-XXXX Nordin, Lars Mikael Extern verkställande direktör 2008-10-29 - 2013-04-06
620923-XXXX Nilsson, Göran Peter Ledamot 2008-08-29 - 2010-04-22
631225-XXXX Strömberg, Per Ivar Torsten Extern firmatecknare 2007-11-01 - 2008-08-29
650207-XXXX von Kantzow, Johan Wilhelm Ledamot 2007-11-01 - 2008-08-29
660529-XXXX Karlsson, Åsa Anna Karin Ledamot 2007-11-01 - 2008-08-29
721022-XXXX Ångman, Lars Martin Ledamot 2008-08-29 - 2009-11-16
760103-XXXX Köhler, Johan Anders Ledamot 2006-08-21 - 2008-08-29
Tidigare Tillsynsbefattningar
521222-XXXX Mouchard, Kerstin Anne-Marie Huvudansvarig revisor 2006-08-21 - 2009-08-12
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2006-08-21 - 2009-08-12