Hillerstorps Möbler AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

Välkommen till Hillerstorps Möbler AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt bedriva för koncernen gemensam verksamhet inom tillverkning och försäljning av trädgårdsmöbler, bedriva handel med och förvaltning av andra typer av värdepapper, äga och förval ta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksameht.
Hillerstorps Möbler AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i HILLERSTORP, jönköping . Det du kan läsa på Listan.se om Hillerstorps Möbler AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1 -9
Resultat efter finansnetto 10,194 2,516
Resultat före skatt 10,194 2,516
Årets resultat 8,594 2,516
Balansräkning 2013-08 2012-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0
Anläggningstillgångar 67,650 87,100
Kortfristiga fordringar 0 0
Omsättningstillgångar 30,040 41
Summa 97,690 87,141
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000
Eget kapital 82,610 82,516
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 9,080 4,575
Kortfristiga skulder 6,000 50
Eget kapital och skulder 97,690 87,141
NYCKELTAL 2013-08 2012-08
Kassalikviditet 500.70% 82.00%
Vinstmarginal 0.00% 0.00%
Soliditet 84.60% 94.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08
Antal anställda 147 0
Löner Styrelse/VD 106 0
Varav Bonus/tantiem 2,784 0
Personalkostnader 0 0
Sociala kostnader 15,934 0
Aktieutdelning 0 2,500
Beviljad Checkkredit 0 0
Varav utnyttjad 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450712-XXXX Thulin, Bengt Ragnar Kennerth Ledamot sedan 2012-01-25
450712-XXXX Thulin, Bengt Ragnar Kennerth Ordförande sedan 2012-01-25
501107-XXXX Andersson, Carl Göran Gustaf Ledamot sedan 2012-01-25
541203-XXXX Andersson, Sven Vincent Conny Ledamot sedan 2012-01-25
541203-XXXX Andersson, Sven Vincent Conny Verkställande direktör sedan 2012-01-25
550429-XXXX Hallner, Jesper Ledamot sedan 2012-01-25
550429-XXXX Hallner, Jesper Vice verkställande direktör sedan 2012-01-25
Nuvarande Tillsynsbefattningar
670325-XXXX Engdahl, Stefan Rolf Revisor sedan 2012-01-25
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556861-8671
VD Andersson ,
Registrerat 2011-08-19
Status Aktivt
Anställda 147
Typ av firma Privat aktiebolag
F-Skatt Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Box 80
Postnummer 33033
Postort GNOSJÖ
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
00009 Huvudnäring okänd
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt bedriva för koncernen gemensam verksamhet inom tillverkning och försäljning av trädgårdsmöbler, bedriva handel med och förvaltning av andra typer av värdepapper, äga och förval ta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksameht.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Andersson, Carl Göran Gustaf >Andersson, Sven Vincent Conny>Hallner, Jesper