Schmidt Holding AB - Wisecon Holding AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

Välkommen till Schmidt Holding AB - Wisecon Holding AB!

Bolaget ska bedrvia verksamhet import och handel med varor inom skadedjursbekämpningsområdet, uthyrning av lokaler samt förvalta värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Schmidt Holding AB - Wisecon Holding AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Helsingborg, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Schmidt Holding AB - Wisecon Holding AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 567
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 558 136 0
Rörelseresultat 206 52 -13
Resultat efter finansnetto 620 52 -13
Resultat före skatt 620 52 -13
Årets resultat 567 41 -13
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 415 228 100
Summa 1,115 228 100
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 695 128 87
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 25 0 0
Kortfristiga skulder 395 100 13
Eget kapital och skulder 1,115 228 100
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 105.10% 228.00% 769.20%
Vinstmarginal 36.90% 38.20% 0.00%
Soliditet 62.30% 56.10% 87.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556816-0328
Registrerat 2010-08-13
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2011-09-09
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Mörsaregatan 5
Postnummer 25466
Postort Helsingborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedrvia verksamhet import och handel med varor inom skadedjursbekämpningsområdet, uthyrning av lokaler samt förvalta värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Uppgift om firmateckning saknasBolaget saknar registrerad styrelse. Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor.