Schmidt Holding AB - Wisecon Holding AB


Kontaktuppgifter

Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Schmidt Holding AB - Wisecon Holding AB!

Bolaget ska bedrvia verksamhet import och handel med varor inom skadedjursbekämpningsområdet, uthyrning av lokaler samt förvalta värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Schmidt Holding AB - Wisecon Holding AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Helsingborg, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Schmidt Holding AB - Wisecon Holding AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 567
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 558 136 0
Rörelseresultat 206 52 -13
Resultat efter finansnetto 620 52 -13
Resultat före skatt 620 52 -13
Årets resultat 567 41 -13
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 415 228 100
Summa 1,115 228 100
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 695 128 87
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 25 0 0
Kortfristiga skulder 395 100 13
Eget kapital och skulder 1,115 228 100
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 105.10% 228.00% 769.20%
Vinstmarginal 36.90% 38.20% 0.00%
Soliditet 62.30% 56.10% 87.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
621122-XXXX Nielsen, Poul Martin Suppleant sedan 2010-09-13
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2013-09-20
571229-XXXX Hjalmarsson, Lars Åke Anders Huvudansvarig revisor sedan 2013-09-20
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
521110-XXXX Bergheim, Lars-Inge Roland Ledamot 2010-08-13 - 2010-09-13
550407-XXXX Ollesson, Siv Nina Inger Suppleant 2010-08-13 - 2010-09-13
641002-XXXX Grundström, Claes Lennart Revisorssuppleant 2011-02-07 - 2013-09-20
Tidigare Tillsynsbefattningar
520617-XXXX Edvinsson, Lars Jörgen Lennart Revisor 2010-08-13 - 2010-09-13
641228-3514 Svensson, Jan Anders Revisor 2010-09-13 - 2010-12-29
731230-XXXX Jelinek, Peter Daniel Revisor 2011-02-07 - 2013-09-20