Långeberga - Helsingborg

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

042-189000

Välkommen till Långeberga - Helsingborg!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varuhussortiment), förvärva och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Långeberga - Helsingborg är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Helsingborg, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Långeberga - Helsingborg är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 5721228
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 50,118 43,000 41,000
Rörelseresultat -274,483 -229,000 -221,000
Resultat efter finansnetto 3,182,461 4,048,000 1,932,000
Resultat före skatt 2,618,933 3,363,000 1,517,000
Årets resultat 5,721,228 2,702,000 1,105,000
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 35,696,274 52,914,000 35,341,000
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,965,332 4,644,000 3,494,000
Summa 39,661,606 57,558,000 38,835,000
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500,000 500,000 500,000
Bundet eget kapital 500,000 500,000 500,000
Eget kapital 28,954,459 28,577,000 27,875,000
Obeskattade reserver 3,669,927 3,106,000 2,421,000
Avsättningar 319,101 301,000 299,000
Långfristiga skulder 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Kortfristiga skulder 718,119 19,574,000 2,240,000
Eget kapital och skulder 39,661,606 57,558,000 38,835,000
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 552.20% 23.70% 156.00%
Vinstmarginal -547.70% -532.60% -539.00%
Soliditet 80.20% 53.60% 76.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 409 605 607
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 18,000 30,000 45,000
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 159,000 183,000 183,000
Aktieutdelning 3,000,000 2,000,000 2,000,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
571002-XXXX Behm, Per Svante Suppleant sedan 2013-12-16
631225-XXXX Strömberg, Per Ivar Torsten Ledamot sedan 2013-08-13
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2013-08-13
650511-XXXX Forslund, Jan Tomas Huvudansvarig revisor sedan 2013-08-13
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556582-1559
Registrerat 1999-12-15
Status Fusion avslutad
Anställda 409
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2002-02-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 15064
Postnummer 25015
Postort Helsingborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
62030 Företag för datordrifttjänster
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varuhussortiment), förvärva och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen