Långeberga - Helsingborg

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

042-189000

Välkommen till Långeberga - Helsingborg!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varuhussortiment), förvärva och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Långeberga - Helsingborg är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Helsingborg, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Långeberga - Helsingborg är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2702000
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 43,000 41,000 43,000
Rörelseresultat -229,000 -221,000 -193,000
Resultat efter finansnetto 4,048,000 1,932,000 147,000
Resultat före skatt 3,363,000 1,517,000 -352,000
Årets resultat 2,702,000 1,105,000 -68,000
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 52,914,000 35,341,000 34,117,000
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 4,644,000 3,494,000 6,266,000
Summa 57,558,000 38,835,000 40,383,000
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500,000 500,000 500,000
Bundet eget kapital 500,000 500,000 500,000
Eget kapital 28,577,000 27,875,000 28,670,000
Obeskattade reserver 3,106,000 2,421,000 2,006,000
Avsättningar 301,000 299,000 253,000
Långfristiga skulder 6,000,000 6,000,000 8,000,000
Kortfristiga skulder 19,574,000 2,240,000 1,454,000
Eget kapital och skulder 57,558,000 38,835,000 40,383,000
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 23.70% 156.00% 430.90%
Vinstmarginal -532.60% -539.00% -448.80%
Soliditet 53.60% 76.30% 74.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 605 607 570
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 30,000 45,000 28,000
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 183,000 183,000 182,000
Aktieutdelning 2,000,000 2,000,000 1,900,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
571002-XXXX Behm, Per Svante Suppleant sedan 2013-12-16
631225-XXXX Strömberg, Per Ivar Torsten Ledamot sedan 2013-08-13
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2013-08-13
650511-XXXX Forslund, Jan Tomas Huvudansvarig revisor sedan 2013-08-13
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
480622-XXXX Wakkie, Peter Nicolaas Ledamot 2007-11-29 - 2010-03-01
480622-XXXX Wakkie, Peter Nicolaas Utlandsbosatt inom EES 2006-04-03 - 2010-03-01
481203-XXXX Lundström, Stig Åke Suppleant 2005-06-16 - 2009-03-12
490530-XXXX Olofsson, Per Anders Bredvad Ledamot 2000-11-17 - 2009-05-19
500822-XXXX Jansson, Per Henrik Arbetstagarrepresentant 2002-10-19 - 2011-06-20
500822-XXXX Jansson, Per Henrik Ledamot 2002-12-02 - 2011-06-20
540710-XXXX Fredriksson, Anders Gunnar Oscar Ledamot 2009-10-15 - 2013-08-13
560923-XXXX Nyberg, Sven Anders Extern vice verkställande direktör 2007-09-01 - 2008-11-21
570831-XXXX Boer, Arie Dick Ledamot 2006-11-27 - 2013-04-19
570831-XXXX Boer, Arie Dick Utlandsbosatt inom EES 2006-11-27 - 2013-04-19
580221-XXXX Rishton, John Frederick Ledamot 2006-02-20 - 2011-06-20
580221-XXXX Rishton, John Frederick Utlandsbosatt inom EES 2006-02-20 - 2011-06-20
581121-XXXX Burman Olsson, Sonat Extern vice verkställande direktör 2007-09-01 - 2013-08-13
581121-XXXX Burman Olsson, Sonat Suppleant 2013-08-13 - 2013-12-16
591121-XXXX Sylvén, Claes Göran Ledamot 2000-11-17 - 2013-08-13
591121-XXXX Sylvén, Claes Göran Ordförande 2002-10-19 - 2013-08-13
600323-XXXX Berlin, Magnus Peter Ledamot 2005-06-16 - 2011-06-20
600505-XXXX Hesseborn, Göran Ledamot 2008-03-20 - 2008-12-02
600505-XXXX Hesseborn, Göran Suppleant 2005-06-16 - 2008-03-20
600824-XXXX Thomson, Guy Richard Suppleant 2007-05-21 - 2013-04-19
600824-XXXX Thomson, Guy Richard Utlandsbosatt inom EES 2007-05-21 - 2013-04-19
610104-XXXX Bengtsson, Per-Erik Kenneth Extern verkställande direktör 2001-08-08 - 2012-05-04
610917-XXXX Carr, Jeffrey Ledamot 2011-12-27 - 2013-04-19
610917-XXXX Carr, Jeffrey Utlandsbosatt inom EES 2011-12-27 - 2013-04-19
620327-XXXX Jonasson Blank, Anna Ingrid Carina Extern vice verkställande direktör 2007-09-01 - 2008-11-21
620516-XXXX Blomberg, Carl Olov Göran Ledamot 2009-10-15 - 2013-08-13
630424-XXXX Anbeek, Dirk Jan Ledamot 2003-07-15 - 2009-05-19
630424-XXXX Anbeek, Dirk Jan Utlandsbosatt inom EES 2003-10-31 - 2009-05-19
630916-XXXX Hijmans van den Bergh, Lodewijk Jacob Ledamot 2010-03-01 - 2013-04-19
630916-XXXX Hijmans van den Bergh, Lodewijk Jacob Utlandsbosatt inom EES 2010-03-01 - 2013-04-19
631225-XXXX Strömberg, Per Ivar Torsten Extern verkställande direktör 2012-05-04 - 2013-08-13
640605-XXXX Lindh, Ann Margaretha Arbetstagarrepresentant 2010-03-01 - 2013-08-13
640605-XXXX Lindh, Ann Margaretha Suppleant 2010-03-01 - 2013-08-13
640910-XXXX Bergman, Pontus Evert Arbetstagarrepresentant 2006-11-27 - 2008-07-29
640910-XXXX Bergman, Pontus Evert Suppleant 2006-11-27 - 2008-07-29
650330-XXXX Jönsson, Sven Lars Håkan Arbetstagarrepresentant 2007-05-21 - 2010-03-01
650330-XXXX Jönsson, Sven Lars Håkan Suppleant 2007-05-21 - 2010-03-01
650505-XXXX Ross, Kimberly Ann Ledamot 2011-04-05 - 2011-12-27
650505-XXXX Ross, Kimberly Ann Utlandsbosatt inom EES 2011-04-05 - 2011-12-27
660314-XXXX Viotti, Maria Anette Suppleant 2012-03-01 - 2013-08-13
660710-XXXX Rehn, Knut Olof Magnus Arbetstagarrepresentant 2006-05-10 - 2013-08-13
660710-XXXX Rehn, Knut Olof Magnus Ledamot 2007-05-21 - 2013-08-13
670101-XXXX Ski, Stein Petter Krafft Suppleant 2009-03-12 - 2013-08-13
670118-XXXX Fagerström, Rune Thomas Arbetstagarrepresentant 2011-06-20 - 2013-08-13
670118-XXXX Fagerström, Rune Thomas Ledamot 2013-02-14 - 2013-08-13
670118-XXXX Fagerström, Rune Thomas Suppleant 2011-06-20 - 2013-02-14
670317-XXXX Hägglund, Lars Fredrik Ledamot 2004-11-25 - 2008-03-20
670317-XXXX Hägglund, Lars Fredrik Ledamot 2009-02-04 - 2009-10-15
670317-XXXX Hägglund, Lars Fredrik Ledamot 2011-06-20 - 2013-08-13
670317-XXXX Hägglund, Lars Fredrik Suppleant 2008-03-20 - 2009-02-04
670317-XXXX Hägglund, Lars Fredrik Suppleant 2009-10-15 - 2011-06-20
680907-XXXX Clarke, Jonathon Barry Arbetstagarrepresentant 2013-04-19 - 2013-08-13
680907-XXXX Clarke, Jonathon Barry Suppleant 2013-04-10 - 2013-08-13
740511-XXXX Andersson, Gun Anna Fatima Arbetstagarrepresentant 2010-03-01 - 2011-06-20
740511-XXXX Andersson, Gun Anna Fatima Suppleant 2010-03-01 - 2011-06-20
791217-XXXX Sernehov, Lee Andreas Arbetstagarrepresentant 2011-06-20 - 2013-02-14
791217-XXXX Sernehov, Lee Andreas Ledamot 2011-06-20 - 2013-02-14
800625-XXXX Thomassen, Jarand Nordahl Arbetstagarrepresentant 2008-07-29 - 2010-03-01
800625-XXXX Thomassen, Jarand Nordahl Suppleant 2008-07-29 - 2010-03-01
Tidigare Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor 2003-10-31 - 2013-08-13
640306-XXXX Berntsson, Jan Magnus Huvudansvarig revisor 2003-10-31 - 2013-08-13
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556582-1559
Registrerat 1999-12-15
Status Fusion avslutad
Anställda 605
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 15064
Postnummer 25015
Postort Helsingborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
62030 Företag för datordrifttjänster
63110 Dataservicebyråer, hostingföretag o.d.
69201 Redovisnings- och bokföringsbyråer
70100 Huvudkontor
73111 Reklambyråer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varuhussortiment), förvärva och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen