Filmstaden 1-8 - Helsingborg

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-56260000

Välkommen till Filmstaden 1-8 - Helsingborg!

Bolagets verksamhet är att idka biografrörelse jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Filmstaden 1-8 - Helsingborg är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Helsingborg, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Filmstaden 1-8 - Helsingborg är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 98804
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,554,551 1,413,378 1,391,601
Rörelseresultat 151,271 129,040 159,064
Resultat efter finansnetto 165,406 131,737 158,180
Resultat före skatt 124,678 128,039 149,008
Årets resultat 98,804 90,672 105,080
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 8,426 9,075 17,581
Anläggningstillgångar 362,781 275,274 218,896
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 541,970 548,870 592,540
Summa 904,751 824,144 811,436
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 10,000 10,000 10,000
Bundet eget kapital 10,000 10,000 10,000
Eget kapital 155,758 56,954 57,895
Obeskattade reserver 128,028 87,300 83,602
Avsättningar 37,192 35,151 30,727
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 583,773 644,739 639,212
Eget kapital och skulder 904,751 824,144 811,436
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 92.80% 85.10% 92.70%
Vinstmarginal 9.70% 9.10% 11.40%
Soliditet 27.60% 14.50% 14.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 520 535 528
Löner Styrelse/VD 0 0 1,150
Varav Bonus/tantiem 4,229 4,334 3,918
Personalkostnader 277,079 259,962 243,575
Sociala kostnader 66,644 67,984 61,591
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570901-XXXX Skoglund, Signe Lena Maria Ledamot sedan 2013-06-13
570901-XXXX Skoglund, Signe Lena Maria Verkställande direktör sedan 2014-02-03
571203-XXXX Larsson, Mats Erik Ledamot sedan 2013-06-13
621010-XXXX Bernhardsson, Jan Lennart Mikael Ledamot sedan 2011-12-06
621010-XXXX Bernhardsson, Jan Lennart Mikael Ordförande sedan 2013-06-13
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2014-07-29
620123-XXXX Arvidsson Älgne, Helena Maria Huvudansvarig revisor sedan 2014-07-29
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556035-1651
VD Skoglund ,Maria
Registrerat 1936-05-25
Status Fusion avslutad
Anställda 520
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1998-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Södergatan 19
Postnummer 25225
Postort Helsingborg
KARTA
Karta till Filmstaden 1-8 - Helsingborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
59140 Biografer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets verksamhet är att idka biografrörelse jämte annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder