Färghuset i Helsingborg Aktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

042-126060

Vårt sortiment

Färghuset i Helsingborg Aktiebolag - image
Vi erbjuder dig personlig service i form av att vi lyssnar och ger råd för att du ska hitta din stil med hjälp av vårt väl utvalda sortiment. Med stor kunskap och lång erfarenhet försöker vi tillsammans hitta det som passar just dig bäst när det gäller tapeter och färg. Mer inspiration, tips och råd får du i vår butik på Reprovägen i Helsingborg.

Vi rekommenderar också att du går med i vår kundklubb "Hemmakund" - då får du kontinuerligt tips om kommande kampanjer och erbjudanden

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 412
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 22,816 23,089 20,584
Rörelseresultat 606 880 355
Resultat efter finansnetto 593 846 273
Resultat före skatt 581 741 258
Årets resultat 412 536 187
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,956 2,800 2,763
Anläggningstillgångar 164 145 218
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 5,604 5,227 5,707
Summa 5,768 5,373 5,926
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 300 300 300
Bundet eget kapital 300 300 300
Eget kapital 2,005 1,722 1,286
Obeskattade reserver 806 794 689
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1,069
Kortfristiga skulder 2,957 2,858 2,882
Eget kapital och skulder 5,768 5,373 5,926
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 189.50% 182.90% 198.00%
Vinstmarginal 2.70% 3.80% 1.70%
Soliditet 45.10% 42.70% 30.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 11 11 10
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 257
Personalkostnader 4,274 4,291 3,713
Sociala kostnader 1,259 1,194 1,047
Aktieutdelning 130 128 100
Beviljad Checkkredit 2,000 2,000 2,000
Varav utnyttjad 89 0 1,069

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
410523-XXXX Håkansson, Kurt Arne Ledamot sedan 1994-09-29
410523-XXXX Håkansson, Kurt Arne Ordförande sedan 2003-10-31
660803-XXXX Appelgren, Hans Rickard Ledamot sedan 1994-09-29
660803-XXXX Appelgren, Hans Rickard Verkställande direktör sedan 1999-03-25
701030-XXXX Appelgren, Åsa Marie Suppleant sedan 2013-08-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2012-07-18
580714-XXXX Månsson, Lars Krister Huvudansvarig revisor sedan 2012-07-18
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556176-7103
VD Appelgren ,Rickard
Registrerat 1973-02-19
Status Aktivt
Anställda 11
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1982-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 7033
Postnummer 25007
Postort Helsingborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47523 Färghandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva handel med färghandelsvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Appelgren, Hans Rickard