Ana Ädelmetall AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

042-195800

Välkommen till Ana Ädelmetall AB!

Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att idka handel med samt utvinna och förädla metaller, förvalta fastigheter, ävensom driva därmed förenlig verksamhet.
Ana Ädelmetall AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Helsingborg, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Ana Ädelmetall AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -194
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 984 0 165,815
Rörelseresultat -265 -5,135 1,024
Resultat efter finansnetto -264 -5,275 475
Resultat före skatt -264 -5,275 1,196
Årets resultat -194 -3,888 880
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 7,599 9,076 13,939
Summa 7,599 9,076 13,939
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 750 750 750
Bundet eget kapital 750 750 750
Eget kapital 4,080 4,076 4,076
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3,519 5,000 9,863
Eget kapital och skulder 7,599 9,076 13,939
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 215.90% 181.50% 141.30%
Vinstmarginal -26.90% 0.00% 0.60%
Soliditet 53.70% 44.90% 29.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 10
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 443
Personalkostnader 0 5,135 2,966
Sociala kostnader 0 0 1,507
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520823-XXXX Aasbakken, Tore Ledamot sedan 2007-12-10
520823-XXXX Aasbakken, Tore Utlandsbosatt inom EES sedan 2007-12-10
540131-XXXX Sverdrup, Harald Ulrik Ledamot sedan 2007-12-10
540131-XXXX Sverdrup, Harald Ulrik Ordförande sedan 2007-12-10
540131-XXXX Sverdrup, Harald Ulrik Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-03-28
570216-XXXX Andersson, Gert -Åke Extern verkställande direktör sedan 2009-06-10
630101-XXXX Gärkman, Johan Gustav Ledamot sedan 2013-03-19
630101-XXXX Gärkman, Johan Gustav Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-03-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2012-09-28
580714-XXXX Månsson, Lars Krister Huvudansvarig revisor sedan 2009-10-08
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520128-XXXX Alerstam, Carl Göran Extern verkställande direktör 2007-12-10 - 2009-01-20
570216-XXXX Warfvinge, Per Gustaf Ledamot 2007-12-10 - 2013-03-19
Tidigare Tillsynsbefattningar
531204-XXXX Nilsson, Lars-Bertil Huvudansvarig revisor 2007-12-10 - 2009-10-08
556049-3487 Androg i Helsingborg AB Revisor 2009-10-08 - 2012-09-28
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2005-06-13 - 2009-10-08
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556031-3107
VD Andersson ,Gert
Registrerat 1932-08-08
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2011-12-15
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Box 911
Postnummer 25109
Postort Helsingborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46720 Partihandel med metaller och metallmalmer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att idka handel med samt utvinna och förädla metaller, förvalta fastigheter, ävensom driva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder