Ana Ädelmetall AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

042-195800

Välkommen till Ana Ädelmetall AB!

Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att idka handel med samt utvinna och förädla metaller, förvalta fastigheter, ävensom driva därmed förenlig verksamhet.
Ana Ädelmetall AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Helsingborg, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Ana Ädelmetall AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 5
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 984 0
Rörelseresultat -741 -265 -5,135
Resultat efter finansnetto -736 -264 -5,275
Resultat före skatt -736 -264 -5,275
Årets resultat 5 -194 -3,888
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 4,824 7,599 9,076
Summa 4,824 7,599 9,076
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 750 750 750
Bundet eget kapital 750 750 750
Eget kapital 4,085 4,080 4,076
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 739 3,519 5,000
Eget kapital och skulder 4,824 7,599 9,076
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 652.80% 215.90% 181.50%
Vinstmarginal 0.00% -26.90% 0.00%
Soliditet 84.70% 53.70% 44.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 5,135
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520823-XXXX Aasbakken, Tore Ledamot sedan 2007-12-10
520823-XXXX Aasbakken, Tore Ordförande sedan 2014-04-12
520823-XXXX Aasbakken, Tore Utlandsbosatt inom EES sedan 2007-12-10
570216-XXXX Andersson, Gert -Åke Extern verkställande direktör sedan 2009-06-10
630101-XXXX Gärkman, Johan Gustav Ledamot sedan 2013-03-19
630101-XXXX Gärkman, Johan Gustav Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-03-19
751104-XXXX Berg, Sturla Ledamot sedan 2014-04-12
751104-XXXX Berg, Sturla Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-04-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2012-09-28
580714-XXXX Månsson, Lars Krister Huvudansvarig revisor sedan 2009-10-08
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556031-3107
VD Andersson ,Gert
Registrerat 1932-08-08
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1980-01-01
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Box 911
Postnummer 25109
Postort Helsingborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46720 Partihandel med metaller och metallmalmer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att idka handel med samt utvinna och förädla metaller, förvalta fastigheter, ävensom driva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas ensam av>Aasbakken, Tore Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder