Återbruket Heby

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0224-31988

Välkommen till Återbruket Heby!

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att svara för den regionala avfallshanteringen i Arboga, Enköpings, Fagersta, Hallstahammars, Heby, Kungsörs, Köpings, Norbergs,Sala, Skinnskattebergs, Surahammars och Västerås kommuner.
Återbruket Heby är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Heby, västmanland . Det du kan läsa på Listan.se om Återbruket Heby är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 3342
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 369,157 364,186 353,311
Rörelseresultat 4,669 14,318 9,233
Resultat efter finansnetto 1,637 11,031 6,668
Resultat före skatt 1,357 8,481 4,308
Årets resultat 3,342 6,569 6,197
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,344 4,096 1,527
Anläggningstillgångar 294,710 272,097 244,169
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 67,416 71,830 79,422
Summa 362,126 343,927 323,591
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 15,000 15,000 15,000
Bundet eget kapital 15,000 15,000 15,000
Eget kapital 54,909 51,567 44,998
Obeskattade reserver 5,190 4,910 2,360
Avsättningar 84,591 85,414 93,320
Långfristiga skulder 148,670 128,347 98,000
Kortfristiga skulder 68,766 73,689 84,913
Eget kapital och skulder 362,126 343,927 323,591
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 98.00% 97.50% 93.50%
Vinstmarginal 1.30% 3.90% 2.60%
Soliditet 16.20% 16.00% 14.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 187 189 181
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,316 1,199 1,155
Personalkostnader 98,945 95,867 94,554
Sociala kostnader 25,264 27,039 26,971
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 10,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
370324-XXXX Luttropp, Lars Fredrik Erik Lekmannarevisor sedan 2011-06-29
381219-XXXX Nilsson, Sven Georg Suppleant sedan 2011-06-29
391216-XXXX Bergman, Sven Åke Suppleant sedan 2011-06-29
420727-XXXX Hoffmann, Helmut Valter Lekmannarevisorssuppleant sedan 2011-06-29
420731-XXXX Pettersson, Arne Ingemar Ledamot sedan 2007-07-10
430206-XXXX Törngren, Kjell Carl-Eric Suppleant sedan 2013-01-12
441013-XXXX Tollin, Anders Erik Ledamot sedan 2005-01-03
460720-XXXX Lund, Karl-Erik Stellan Suppleant sedan 2011-06-29
460809-XXXX Lindqvist, Jan Sören Ledamot sedan 2007-07-10
470401-XXXX Sunvisson, Gustaf Tommy Ledamot sedan 2011-06-29
480816-XXXX Wihman, Jonas Carl Thomas Lekmannarevisor sedan 2007-07-10
480925-XXXX Persson, Kjell Erik Ledamot sedan 2005-01-03
500301-XXXX Andersson, Hans Georg Lekmannarevisorssuppleant sedan 2011-06-29
500408-XXXX Lindström, Karin Birgitta Suppleant sedan 2011-06-29
501030-XXXX Frunk, Sven Tony Ledamot sedan 2011-06-29
501116-XXXX Nylén, Kerstin Birgitta Suppleant sedan 2005-01-03
510713-XXXX Andersson, Nils Ove Suppleant sedan 2011-06-29
540409-XXXX Sellholm, Agneta Susanne Suppleant sedan 2007-07-10
541103-XXXX Persson, Per Erik Extern vice verkställande direktör sedan 2013-10-09
571031-XXXX Strengbom, Per Simon Ledamot sedan 2007-07-10
571105-XXXX Möller, Per Erik Ledamot sedan 2011-06-29
580127-XXXX Tjernberg, Leena Anne Kristina Ledamot sedan 2011-06-29
590616-XXXX Vilbaste, Karl Mikael Suppleant sedan 2011-06-29
600414-XXXX Juthberg, Bengt Anders Suppleant sedan 2011-06-29
600517-XXXX Hellmin, Bo Mikael Extern vice verkställande direktör sedan 2013-10-09
610308-XXXX Granlund, Hans Erik Nils Suppleant sedan 2013-06-17
620326-XXXX Kraft, Jan Peter Ledamot sedan 2011-06-29
640305-XXXX Färm, Carina Elisabeth Extern verkställande direktör sedan 2013-05-15
641117-XXXX Carlström, Karl Gustaf Ledamot sedan 2011-06-29
750225-XXXX Porsvald, Nils Andreas Ledamot sedan 2007-01-24
750225-XXXX Porsvald, Nils Andreas Ordförande sedan 2007-01-24
750922-XXXX Gustavsson, Britt-Marie Ulrika Suppleant sedan 2011-12-14
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2013-01-12
571213-XXXX Tärnell, Folke Stefan Huvudansvarig revisor sedan 2013-01-12
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
360102-XXXX Fredman, Karl-Erik Wilhelm Ledamot 2005-01-03 - 2011-06-29
360720-XXXX Johansson, Sten Ingemar Suppleant 2007-07-10 - 2011-06-29
370324-XXXX Luttropp, Lars Fredrik Erik Lekmannarevisorssuppleant 2011-01-19 - 2011-06-29
380118-XXXX Eriksson, Bo Lennart Suppleant 2005-01-03 - 2008-08-30
380719-XXXX Hoonk, Hans Jan Elof Suppleant 2007-01-24 - 2011-06-29
390307-XXXX Lindström, Inger Elisabeth Ledamot 2005-01-03 - 2011-06-29
400613-XXXX Andersson, Birgit Gulli Irene Ledamot 2006-01-10 - 2008-12-05
420727-XXXX Hoffmann, Helmut Valter Lekmannarevisor 2011-01-19 - 2011-06-29
420727-XXXX Hoffmann, Helmut Valter Lekmannarevisorssuppleant 2007-07-10 - 2011-01-19
450202-XXXX Rickman, Per Erik Ledamot 2007-07-10 - 2011-06-29
450513-XXXX Anger, Gunnar Bertilsson Suppleant 2007-01-24 - 2011-06-29
450529-XXXX Wahlberg, Bengt Arne Ledamot 2005-01-03 - 2011-06-29
450929-XXXX Gustafsson, Bengt Åke Lekmannarevisor 2007-07-10 - 2010-09-27
470624-XXXX Ljungdahl, Bror Leonard Suppleant 2008-06-02 - 2011-06-29
480425-XXXX Van Aller, Lars Erik Suppleant 2007-01-24 - 2011-06-29
480425-XXXX Pettersson, Mats Gunnar Suppleant 2011-06-29 - 2013-01-12
510325-XXXX Lindman, Tryggve Emanuel Suppleant 2008-08-30 - 2011-06-29
510413-XXXX Stafrin, Lars-Erik Owe Suppleant 2007-07-10 - 2011-06-29
540117-XXXX Eriksson, Runar Christer Ledamot 2005-01-03 - 2011-06-29
541103-XXXX Persson, Per Erik Extern verkställande direktör 2013-01-12 - 2013-05-15
570221-XXXX Andersson, Lars Andreas Suppleant 2005-01-03 - 2011-06-29
580714-XXXX Mayer, Hendrik Allan Lekmannarevisorssuppleant 2007-07-10 - 2011-06-29
600508-XXXX Lind, Peter Suppleant 2007-07-10 - 2011-06-29
600517-XXXX Hellmin, Bo Mikael Extern vice verkställande direktör 2013-01-12 - 2013-05-15
601210-XXXX Eriksson, Ulf Kenneth Suppleant 2007-07-10 - 2008-06-02
610102-XXXX Esterblom, Mariana Suppleant 2011-06-29 - 2013-06-17
660505-XXXX Svensson Myrin, Eva Margareta Bengtsdotter Extern verkställande direktör 2007-01-24 - 2013-01-12
661121-XXXX Jonsson, John Lars Ledamot 2009-03-16 - 2011-06-29
680730-XXXX Ivemyr, Kjell Greger Suppleant 2006-01-10 - 2011-06-29
710925-XXXX Proos, Helena Christina Suppleant 2011-06-29 - 2011-12-14
731108-XXXX Tingström, Carl Johan Revisorssuppleant 2007-07-10 - 2013-01-12
Tidigare Tillsynsbefattningar
641222-XXXX Söderman, Nils Johan Peter Revisor 2004-04-03 - 2013-01-12
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556191-4200
VD Färm ,Carina
Registrerat 1976-02-12
Status Fusion avslutad
Anställda 187
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2010-01-22
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 72187
Postort Västerås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
38110 Anläggningar för insamling av icke-farligt avfall
38120 Anläggningar för insamling av farligt avfall
38210 Anläggningar för behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
38220 Anläggningar för behandling och bortskaffande av farligt avfall
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att svara för den regionala avfallshanteringen i Arboga, Enköpings, Fagersta, Hallstahammars, Heby, Kungsörs, Köpings, Norbergs,Sala, Skinnskattebergs, Surahammars och Västerås kommuner.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Carlström, Karl Gustaf >Färm, Carina Elisabeth>Porsvald, Nils Andreas >Strengbom, Per Simon Firman tecknas två i förening av >ledamöternaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder