Återbruket Heby

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0224-31988

Välkommen till Återbruket Heby!

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att svara för den regionala avfallshanteringen i Arboga, Enköpings, Fagersta, Hallstahammars, Heby, Kungsörs, Köpings, Norbergs,Sala, Skinnskattebergs, Surahammars och Västerås kommuner.
Återbruket Heby är registerat som fusion pågår privat aktiebolag i Heby, västmanland . Det du kan läsa på Listan.se om Återbruket Heby är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 3044
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 372,260 369,157 364,186
Rörelseresultat -198 4,669 14,318
Resultat efter finansnetto -2,989 1,637 11,031
Resultat före skatt 2,201 1,357 8,481
Årets resultat 3,044 3,342 6,569
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,971 2,344 4,096
Anläggningstillgångar 325,206 294,710 272,097
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 70,437 67,416 71,830
Summa 395,643 362,126 343,927
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 15,000 15,000 15,000
Bundet eget kapital 15,000 15,000 15,000
Eget kapital 59,513 54,909 51,567
Obeskattade reserver 0 5,190 4,910
Avsättningar 75,505 84,591 85,414
Långfristiga skulder 200,426 148,670 128,347
Kortfristiga skulder 60,199 68,766 73,689
Eget kapital och skulder 395,643 362,126 343,927
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 117.00% 98.00% 97.50%
Vinstmarginal -0.10% 1.30% 3.90%
Soliditet 15.00% 16.20% 16.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 193 187 189
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,658 1,316 1,199
Personalkostnader 102,670 98,945 95,867
Sociala kostnader 28,599 25,264 27,039
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
370324-XXXX Luttropp, Lars Fredrik Erik Lekmannarevisor sedan 2011-06-29
381219-XXXX Nilsson, Sven Georg Suppleant sedan 2011-06-29
391216-XXXX Bergman, Sven Åke Suppleant sedan 2011-06-29
420727-XXXX Hoffmann, Helmut Valter Lekmannarevisorssuppleant sedan 2011-06-29
420731-XXXX Pettersson, Arne Ingemar Ledamot sedan 2007-07-10
441013-XXXX Tollin, Anders Erik Ledamot sedan 2005-01-03
460720-XXXX Lund, Karl-Erik Stellan Suppleant sedan 2011-06-29
460809-XXXX Lindqvist, Jan Sören Ledamot sedan 2007-07-10
470401-XXXX Sunvisson, Gustaf Tommy Ledamot sedan 2011-06-29
480816-XXXX Wihman, Jonas Carl Thomas Lekmannarevisor sedan 2007-07-10
480925-XXXX Persson, Kjell Erik Ledamot sedan 2005-01-03
500301-XXXX Andersson, Hans Georg Lekmannarevisorssuppleant sedan 2011-06-29
500408-XXXX Lindström, Karin Birgitta Suppleant sedan 2011-06-29
501030-XXXX Frunk, Sven Tony Ledamot sedan 2011-06-29
510713-XXXX Andersson, Nils Ove Suppleant sedan 2011-06-29
540409-XXXX Sellholm, Agneta Susanne Suppleant sedan 2007-07-10
541103-XXXX Persson, Per Erik Extern vice verkställande direktör sedan 2013-10-09
571031-XXXX Strengbom, Per Simon Ledamot sedan 2007-07-10
571105-XXXX Möller, Per Erik Ledamot sedan 2011-06-29
580127-XXXX Tjernberg, Leena Anne Kristina Ledamot sedan 2011-06-29
590616-XXXX Vilbaste, Karl Mikael Suppleant sedan 2011-06-29
600414-XXXX Juthberg, Bengt Anders Suppleant sedan 2011-06-29
600517-XXXX Hellmin, Bo Mikael Extern vice verkställande direktör sedan 2013-10-09
610308-XXXX Granlund, Hans Erik Nils Suppleant sedan 2013-06-17
620326-XXXX Kraft, Jan Peter Ledamot sedan 2011-06-29
640305-XXXX Färm, Carina Elisabeth Extern verkställande direktör sedan 2013-05-15
641117-XXXX Carlström, Karl Gustaf Ledamot sedan 2011-06-29
750225-XXXX Porsvald, Nils Andreas Ledamot sedan 2007-01-24
750225-XXXX Porsvald, Nils Andreas Ordförande sedan 2007-01-24
750922-XXXX Gustavsson, Britt-Marie Ulrika Suppleant sedan 2011-12-14
791004-XXXX Sverkersson, Per Anders Suppleant sedan 2014-05-06
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2013-01-12
571213-XXXX Tärnell, Folke Stefan Huvudansvarig revisor sedan 2013-01-12
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556191-4200
VD Färm ,Carina
Registrerat 1976-02-12
Status Fusion pågår
Anställda 193
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1992-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 72187
Postort Västerås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
38110 Anläggningar för insamling av icke-farligt avfall
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att svara för den regionala avfallshanteringen i Arboga, Enköpings, Fagersta, Hallstahammars, Heby, Kungsörs, Köpings, Norbergs,Sala, Skinnskattebergs, Surahammars och Västerås kommuner.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Carlström, Karl Gustaf >Färm, Carina Elisabeth>Porsvald, Nils Andreas >Strengbom, Per Simon Firman tecknas två i förening av >ledamöternaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärderStyrelsen skall bestå av 12 ledamöter och 12 suppleanter.