Ur & Penn - Halmstad

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Ur & Penn - Halmstad!

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotter-och intressebolag bedriva grossist-och detaljhandel i Sverige och utomlands med babyartiklar, leksaker, verktyg, ur och andra tidmätningsinstrument, smycken i ädla och oädla metaller med eller utan ädelstenar, bijouterier, accessoarer, pennor och annat skrivmaterial samt mobiltelefoner, husgeråd, friluftsartiklar, parfymer och hygienprodukter, multimedia produkter, reseeffekter och andra accossoarer och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med aktier och därmed förenlig verksamhet.
Ur & Penn - Halmstad är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Halmstad, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Ur & Penn - Halmstad är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 57927
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 369,215 362,812 371,140
Rörelseresultat 2,063 15,041 27,306
Resultat efter finansnetto -20,224 17,413 48,866
Resultat före skatt -20,224 17,413 48,866
Årets resultat 57,927 10,799 34,914
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 61,044 77,469 66,602
Anläggningstillgångar 215,586 223,850 477,506
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 342,010 374,311 120,386
Summa 557,596 598,161 597,892
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5,000 5,000 5,000
Bundet eget kapital 5,000 5,000 5,000
Eget kapital 140,944 128,017 132,218
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 1,480 1,741 1,812
Långfristiga skulder 323,574 339,263 274,078
Kortfristiga skulder 91,598 129,140 189,784
Eget kapital och skulder 557,596 598,161 597,892
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 373.40% 289.80% 63.40%
Vinstmarginal 0.50% 4.00% 6.90%
Soliditet 25.30% 21.40% 22.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 368 362 306
Löner Styrelse/VD 578 1,035 1,203
Varav Bonus/tantiem 4,737 4,753 4,934
Personalkostnader 154,154 139,608 139,087
Sociala kostnader 37,651 34,048 34,867
Aktieutdelning 0 40,000 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 14,400 42,364 55,294

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
611001-XXXX Saffar, Osama Suppleant sedan 2003-11-01
640725-XXXX Al-Saffar, Ayad Ledamot sedan 1991-12-27
640725-XXXX Al-Saffar, Ayad Verkställande direktör sedan 2006-02-06
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2008-07-21
580414-XXXX Hagberg, Nils David Alexander Huvudansvarig revisor sedan 2008-07-21
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556438-6950
VD Al-Saffar ,Ayad
Registrerat 1991-12-27
Status Fusion avslutad
Anställda 368
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1992-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Brogatan 3
Postnummer 30242
Postort Halmstad
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47771 Uraffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotter-och intressebolag bedriva grossist-och detaljhandel i Sverige och utomlands med babyartiklar, leksaker, verktyg, ur och andra tidmätningsinstrument, smycken i ädla och oädla metaller med eller utan ädelstenar, bijouterier, accessoarer, pennor och annat skrivmaterial samt mobiltelefoner, husgeråd, friluftsartiklar, parfymer och hygienprodukter, multimedia produkter, reseeffekter och andra accossoarer och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med aktier och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten