Badspecialisten i Örebro AB


Kontaktuppgifter

019-125580
info@badspecialisten.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Badspecialisten i Örebro AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är import och försäljning av pooler, byggmaterial, badrumsprodukter såsom badkar, duschkabiner och tillbehör, försäljning av köksinredning, marksten, garageportar och snöslungor, uthyrning av personal, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Badspecialisten i Örebro AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Hallsberg, örebro . Det du kan läsa på Listan.se om Badspecialisten i Örebro AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1643
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 10,574 15,132 11,934
Rörelseresultat 1,312 1,081 1,274
Resultat efter finansnetto 1,332 974 1,200
Resultat före skatt 2,238 732 877
Årets resultat 1,643 542 644
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 1,525 1,452 1,189
Anläggningstillgångar 517 621 4,726
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,629 3,276 2,286
Summa 4,146 3,897 7,012
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,437 1,104 1,063
Obeskattade reserver 0 906 664
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3,434
Kortfristiga skulder 1,709 1,887 1,851
Eget kapital och skulder 4,146 3,897 7,012
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 212.30% 173.60% 123.50%
Vinstmarginal 12.40% 7.10% 10.70%
Soliditet 58.80% 45.10% 22.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 5 5 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 1,279
Personalkostnader 0 0 1,812
Sociala kostnader 478 530 470
Aktieutdelning 396 310 300
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
740521-XXXX Collén, Marcus Edvard Ledamot sedan 2013-12-02
770413-XXXX Hammar, Stig Andreas Ledamot sedan 2007-04-24
770413-XXXX Hammar, Stig Andreas Ordförande sedan 2007-04-24
781108-XXXX Hammar, Ida Maria Ledamot sedan 2007-04-24
Nuvarande Tillsynsbefattningar
541103-XXXX Blomgren, Peter Ola Revisor sedan 2007-10-26
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
730224-XXXX Rohdén, Johan Marcus Ledamot 2007-10-26 - 2013-07-05