Ringsjöstrand AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0415-10567

Välkommen till Ringsjöstrand AB!

Bolaget ska bedriva hotell, restaurang och campingverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Ringsjöstrand AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Hörby, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Ringsjöstrand AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 12
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9,950 8,999 8,872
Rörelseresultat -441 -1,586 -3,221
Resultat efter finansnetto -988 -2,159 -3,785
Resultat före skatt -988 -2,159 -3,785
Årets resultat 12 -2,159 -3,785
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 218 332 291
Anläggningstillgångar 35,648 37,682 40,027
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,210 2,044 1,564
Summa 37,857 39,726 41,590
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 416 404 563
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 35,880 37,292 38,755
Kortfristiga skulder 1,561 2,030 2,273
Eget kapital och skulder 37,857 39,726 41,590
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 141.60% 100.70% 68.80%
Vinstmarginal -4.40% -17.00% -35.60%
Soliditet 1.10% 1.00% 1.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 11 11 15
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 3,458 3,972 4,459
Sociala kostnader 793 1,041 1,034
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490518-XXXX Persson, Mai Kristin Ledamot sedan 2008-04-07
490518-XXXX Persson, Mai Kristin Verkställande direktör sedan 2008-04-07
490518-XXXX Persson, Mai Kristin Ordförande sedan 2008-04-07
700310-XXXX Sandell, Nils Jonas Roger Ledamot sedan 2011-05-09
730730-XXXX Hylén Klevås, Sven Anders Ledamot sedan 2010-04-12
790709-XXXX Eide Persson, Hanna Maria Ulrika Ledamot sedan 2008-04-07
810530-XXXX Persson, Hans Peter Ledamot sedan 2010-05-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540402-XXXX Kronblad, Jens Åke Ragnar Revisor sedan 2008-04-07
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556751-3030
VD Persson ,Mai
Registrerat 2008-02-04
Status Aktivt
Anställda 11
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-03-27
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Osbyholm Brovägen 2
Postnummer 24293
Postort Hörby
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
55101 Hotell med restaurang
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva hotell, restaurang och campingverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Eide Persson, Hanna Maria Ulrika >Persson, Mai Kristin