Ringsjöstrand AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0415-10567

Välkommen till Ringsjöstrand AB!

Bolaget ska bedriva hotell, restaurang och campingverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Ringsjöstrand AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Hörby, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Ringsjöstrand AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -2159
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 8,999 8,872 5,950
Rörelseresultat -1,586 -3,221 -4,767
Resultat efter finansnetto -2,159 -3,785 -5,217
Resultat före skatt -2,159 -3,785 -5,141
Årets resultat -2,159 -3,785 -5,141
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 332 291 378
Anläggningstillgångar 37,682 40,027 35,795
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,044 1,564 1,765
Summa 39,726 41,590 37,560
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 404 563 547
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 37,292 38,755 35,063
Kortfristiga skulder 2,030 2,273 1,950
Eget kapital och skulder 39,726 41,590 37,560
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 100.70% 68.80% 90.50%
Vinstmarginal -17.00% -35.60% -80.10%
Soliditet 1.00% 1.40% 1.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 11 15 10
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 3,972 4,459 3,623
Sociala kostnader 1,041 1,034 732
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490518-XXXX Persson, Mai Kristin Ledamot sedan 2008-04-07
490518-XXXX Persson, Mai Kristin Verkställande direktör sedan 2008-04-07
490518-XXXX Persson, Mai Kristin Ordförande sedan 2008-04-07
700310-XXXX Sandell, Nils Jonas Roger Ledamot sedan 2011-05-09
730730-XXXX Hylén Klevås, Sven Anders Ledamot sedan 2010-04-12
790709-XXXX Eide Persson, Hanna Maria Ulrika Ledamot sedan 2008-04-07
810530-XXXX Persson, Hans Peter Ledamot sedan 2010-05-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540402-XXXX Kronblad, Jens Åke Ragnar Revisor sedan 2008-04-07
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550527-XXXX Andersson, Hans Thorsten Ledamot 2008-04-07 - 2010-04-12
700420-XXXX Jönsson, Örjan Magnus Ledamot 2008-02-04 - 2008-04-07
721213-XXXX Bäckström, Jan Håkan Mattias Suppleant 2008-02-04 - 2008-04-07
731021-XXXX Lindeberg, Paul Roland Olov Ledamot 2010-04-12 - 2011-05-09
741024-XXXX Persson, Johan Mattias Ledamot 2010-05-20 - 2013-01-02
741024-XXXX Persson, Johan Mattias Suppleant 2008-04-07 - 2010-05-20
741024-XXXX Persson, Johan Mattias Utlandsbosatt utanför EES 2011-09-05 - 2013-01-02
810530-XXXX Persson, Hans Peter Suppleant 2008-04-07 - 2010-05-20
Tidigare Tillsynsbefattningar
650908-XXXX Andersson, Björn Thomas Revisor 2008-02-04 - 2008-04-07
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556751-3030
VD Persson ,Mai
Registrerat 2008-02-04
Status Aktivt
Anställda 11
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2010-01-26
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Osbyholm Brovägen 2
Postnummer 24293
Postort Hörby
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
55101 Hotell med restaurang
55300 Campingplatser m.m.
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva hotell, restaurang och campingverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Eide Persson, Hanna Maria Ulrika >Persson, Mai Kristin