Sunso Aktiebolag - Preem Bensinstation


Kontaktuppgifter

031-7094800
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Sunso Aktiebolag - Preem Bensinstation!

Bolaget skall bedriva verksamhet med event, catering, café, restaurang, hotell, smycken och import av varor såsom företrädesvis smycken och livsmedel samt därmed förenlig verksamhet. Bensinstationsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Sunso Aktiebolag - Preem Bensinstation är registerat som aktivt privat aktiebolag i Hönö, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Sunso Aktiebolag - Preem Bensinstation är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -10
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 5,389 7,387 9,531
Rörelseresultat -30 17 72
Resultat efter finansnetto -43 16 65
Resultat före skatt -11 9 29
Årets resultat -10 4 19
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 231 378 361
Anläggningstillgångar 110 94 128
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 427 747 1,074
Summa 537 841 1,203
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 145 154 151
Obeskattade reserver 30 63 56
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 362 624 996
Eget kapital och skulder 537 841 1,203
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 118.00% 119.70% 107.80%
Vinstmarginal -0.60% 0.20% 0.80%
Soliditet 31.40% 23.70% 15.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 2 4 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 127 246 290
Personalkostnader 785 1,591 1,958
Sociala kostnader 194 289 384
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 100
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
790327-XXXX Krafft, Susanne Charlotte Ledamot sedan 2006-12-20
830405-XXXX Krafft, Karl Axel Natanael Suppleant sedan 2007-08-09
Nuvarande Tillsynsbefattningar
700106-XXXX Zachrisson, Olof Rikard Revisor sedan 2013-07-09
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
700106-XXXX Zachrisson, Olof Rikard Revisor 2006-12-20 - 2013-03-05