Värmdö Hamnar Aktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-57047000

Välkommen till Värmdö Hamnar Aktiebolag!

Bolaget skall äga, förvalta och vidareutveckla fastigheter och hamnanläggningar med tillhörande verksamheter inom Värmdö kommun.
Värmdö Hamnar Aktiebolag är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Gustavsberg, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Värmdö Hamnar Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1792
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 10,607 8,976 7,191
Rörelseresultat 4,383 3,003 2,061
Resultat efter finansnetto 3,016 1,901 1,069
Resultat före skatt 2,440 1,486 804
Årets resultat 1,792 1,086 581
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 62,084 60,614 39,666
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 6,752 5,576 5,823
Summa 68,836 66,191 45,488
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 7,800 7,800 7,800
Bundet eget kapital 7,800 7,800 7,800
Eget kapital 15,781 13,989 12,903
Obeskattade reserver 2,766 2,190 1,775
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 46,417 46,853 27,453
Kortfristiga skulder 3,872 3,158 3,356
Eget kapital och skulder 68,836 66,191 45,488
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 174.40% 176.60% 173.50%
Vinstmarginal 41.30% 33.50% 28.70%
Soliditet 25.90% 23.50% 31.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 975 725 366
Personalkostnader 1,308 963 495
Sociala kostnader 327 238 129
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
390217-XXXX Lönn, Bo Lennart Lekmannarevisor sedan 2011-06-29
440328-XXXX Ulfvin, Arne Björn Erik Ledamot sedan 2007-03-09
450226-XXXX Färm, Gunnel Margareta Ledamot sedan 2004-09-27
460127-XXXX Thorngren, Kjell Ingvar Ledamot sedan 2011-06-29
470514-XXXX Bergman, Lars Anders Ledamot sedan 2004-09-27
470514-XXXX Bergman, Lars Anders Ordförande sedan 2007-03-09
510810-XXXX Olsén, Jan Karl Gustav Suppleant sedan 2011-06-29
510929-XXXX Örhammar, Clarence Gösta Suppleant sedan 2011-06-29
531009-XXXX Strandman, Eva Camilla Margareta Ledamot sedan 2011-06-29
590321-XXXX Larkner, Lars Mikael Extern verkställande direktör sedan 2010-05-21
701227-XXXX Lötborn, Halvar Folke Mattias Revisorssuppleant sedan 2008-08-13
Nuvarande Tillsynsbefattningar
561007-XXXX Ädel, Bo Gunnar Östen Revisor sedan 2012-11-09
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556649-8068
VD Larkner ,Mikael
Registrerat 2003-10-13
Status Fusion avslutad
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2004-08-09
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 13481
Postort Gustavsberg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall äga, förvalta och vidareutveckla fastigheter och hamnanläggningar med tillhörande verksamheter inom Värmdö kommun.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna eller en av dem i förening med>Larkner, Lars Mikael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder