TEMP-TEAM Sverige AB - Temp Team

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

031-534260

Välkommen till TEMP-TEAM Sverige AB - Temp Team!

Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom personaluthyrning och personalrekrytering samt därmed förenlig verksamhet.
TEMP-TEAM Sverige AB - Temp Team är registerat som aktivt privat aktiebolag i Göteborg, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om TEMP-TEAM Sverige AB - Temp Team är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -3146
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 19,862 21,008 31,678
Rörelseresultat -3,103 -2,634 67
Resultat efter finansnetto -3,146 -2,650 46
Resultat före skatt -3,146 -2,650 46
Årets resultat -3,146 -2,650 46
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 978 390 587
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 4,835 4,104 7,621
Summa 5,813 4,494 8,208
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 289 547 174
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 123 123 1,889
Kortfristiga skulder 5,401 3,824 6,146
Eget kapital och skulder 5,813 4,494 8,208
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 89.50% 107.30% 124.00%
Vinstmarginal -15.60% -12.50% 0.20%
Soliditet 5.00% 12.20% 2.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 49 52 88
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,057 542 0
Personalkostnader 19,447 19,392 27,800
Sociala kostnader 5,045 4,915 7,685
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450625-XXXX Juhler, Erik Dyrmann Ledamot sedan 2002-08-23
450625-XXXX Juhler, Erik Dyrmann Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-10-31
500129-XXXX Algebäck, Sten Gunde Särskild delgivningsmottagare sedan 2014-02-07
560908-XXXX Schwenningsen, Michael Suppleant sedan 2011-05-23
560908-XXXX Schwenningsen, Michael Verkställande direktör sedan 2014-02-07
560908-XXXX Schwenningsen, Michael Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-05-23
Nuvarande Tillsynsbefattningar
641015-XXXX Van Lienden, Peter Revisor sedan 2004-03-19
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556630-5420
VD ,
Registrerat 2002-08-23
Status Aktivt
Anställda 49
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2002-09-12
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Nordstadstorget 6
Postnummer 41105
Postort Göteborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
78100 Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom personaluthyrning och personalrekrytering samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder