TEMP-TEAM Sverige AB - Temp Team


Kontaktuppgifter

031-534260
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till TEMP-TEAM Sverige AB - Temp Team!

Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom personaluthyrning och personalrekrytering samt därmed förenlig verksamhet.
TEMP-TEAM Sverige AB - Temp Team är registerat som aktivt privat aktiebolag i Göteborg, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om TEMP-TEAM Sverige AB - Temp Team är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -2650
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 21,008 31,678 22,092
Rörelseresultat -2,634 67 66
Resultat efter finansnetto -2,650 46 3
Resultat före skatt -2,650 46 3
Årets resultat -2,650 46 3
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 390 587 188
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 4,104 7,621 8,293
Summa 4,494 8,208 8,481
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 547 174 128
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 123 1,889 2,399
Kortfristiga skulder 3,824 6,146 5,954
Eget kapital och skulder 4,494 8,208 8,481
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 107.30% 124.00% 139.30%
Vinstmarginal -12.50% 0.20% 0.30%
Soliditet 12.20% 2.10% 1.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 52 88 57
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 542 0 0
Personalkostnader 19,392 27,800 18,994
Sociala kostnader 4,915 7,685 4,520
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450625-XXXX Juhler, Erik Dyrmann Ledamot sedan 2002-08-23
450625-XXXX Juhler, Erik Dyrmann Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-10-31
500129-XXXX Algebäck, Sten Gunde Särskild delgivningsmottagare sedan 2014-02-07
560908-XXXX Schwenningsen, Michael Suppleant sedan 2011-05-23
560908-XXXX Schwenningsen, Michael Verkställande direktör sedan 2014-02-07
560908-XXXX Schwenningsen, Michael Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-05-23
Nuvarande Tillsynsbefattningar
641015-XXXX Van Lienden, Peter Revisor sedan 2004-03-19
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430801-XXXX Jensen, Benny Villy Suppleant 2002-08-23 - 2008-03-19
430801-XXXX Jensen, Benny Villy Utlandsbosatt inom EES 2003-10-31 - 2008-03-19
480530-XXXX Nielsen, Erik Leander Extern verkställande direktör 2008-10-16 - 2012-06-20
480530-XXXX Nielsen, Erik Leander Utlandsbosatt inom EES 2008-10-16 - 2012-06-20
500129-XXXX Algebäck, Sten Gunde Särskild delgivningsmottagare 2012-02-08 - 2012-06-20
590314-XXXX Kristensen, Jesper Dahl Suppleant 2008-03-19 - 2011-05-23
590314-XXXX Kristensen, Jesper Dahl Utlandsbosatt inom EES 2008-03-19 - 2011-05-23
630112-XXXX Lindroth, Marie Liselotte Särskild delgivningsmottagare 2008-10-16 - 2009-06-15
630307-XXXX Nodby Rundberg, Marina Birgitta Särskild delgivningsmottagare 2009-06-15 - 2012-01-10
640519-XXXX Lindelöf, Jan Gunnar Christer Extern verkställande direktör 2003-10-31 - 2008-10-16
640519-XXXX Lindelöf, Jan Gunnar Christer Särskild delgivningsmottagare 2006-05-05 - 2008-10-16
720322-XXXX Ivarsson, Annika Maria Sofie Extern verkställande direktör 2012-06-20 - 2014-02-07