Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg


Kontaktuppgifter

010-2595959
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg!

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildnings-och utvecklingsverksamhet riktat företrädesvis till företag, statlig och kommunal verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg är registerat som aktivt privat aktiebolag i Göteborg, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1296
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2012-06 2011-08
Nettoomsättning 10,163 12,871 19,418
Rörelseresultat 1,372 -2,122 -3,358
Resultat efter finansnetto 1,296 -2,226 49
Resultat före skatt 1,296 -2,159 49
Årets resultat 1,296 -2,159 49
Balansräkning 2012-12 2012-06 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 3,799 2,088 3,650
Kortfristiga fordringar 1,003 1,003 1,003
Omsättningstillgångar 8,857 5,496 2,523
Summa 12,656 7,584 6,174
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500
Eget kapital 4,227 1,981 840
Obeskattade reserver 0 0 67
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 5,121 2,967 1,663
Kortfristiga skulder 3,308 2,636 3,603
Eget kapital och skulder 12,656 7,584 6,174
NYCKELTAL 2012-12 2012-06 2011-08
Kassalikviditet 267.70% 0.00% 70.00%
Vinstmarginal 13.50% 0.00% -17.30%
Soliditet 33.40% 0.00% 14.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2012-06 2011-08
Antal anställda 33 16 23
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 1,131
Personalkostnader 4,847 7,421 10,082
Sociala kostnader 1,379 2,227 3,023
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 3,000 3,000 3,000
Varav utnyttjad 2,597 2,959 1,039

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530411-XXXX Aspvik, Jan Olov Ledamot sedan 2013-08-26
540622-XXXX Lindqvist, Anders Georg Ledamot sedan 2013-08-26
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Ledamot sedan 2013-07-03
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Verkställande direktör sedan 2013-08-26
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Ordförande sedan 2013-07-03
601003-XXXX Uvhagen, Carl Magnus Ledamot sedan 2013-08-26
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2013-03-08
690626-XXXX Peters, Bengt Anders Richard Huvudansvarig revisor sedan 2013-03-08
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450406-XXXX Rubensson, Lage Eskil Vilhelm Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-05-06
470317-XXXX Andersson, Ulf Christer Ledamot 2003-11-01 - 2012-12-07
470317-XXXX Andersson, Ulf Christer Ordförande 2003-11-01 - 2012-12-07
480520-XXXX Eriksson, Gustav Henrik Ledamot 2001-11-16 - 2013-07-29
480520-XXXX Eriksson, Gustav Henrik Verkställande direktör 2004-08-30 - 2010-10-20
531004-XXXX Knutsson, Ulla Birgitta Ledamot 2004-08-30 - 2013-07-29
531004-XXXX Knutsson, Ulla Birgitta Verkställande direktör 2011-06-17 - 2013-07-29
600928-XXXX Karlsson, Anders Lennart Revisorssuppleant 2004-08-30 - 2012-04-27
630627-XXXX Sjölund, Nils Erik Tomas Ledamot 2012-12-07 - 2013-06-20
630627-XXXX Sjölund, Nils Erik Tomas Ordförande 2012-12-07 - 2013-06-20
631106-XXXX Gjeterud, Karl Petter Extern verkställande direktör 2010-10-20 - 2011-06-17
660412-XXXX Jansson, Staffan Lennart Revisorssuppleant 2012-04-27 - 2013-03-08
Tidigare Tillsynsbefattningar
480808-XXXX Oskarsson, Erik Jan-Olof Revisor 2004-08-30 - 2012-04-27
600928-XXXX Karlsson, Anders Lennart Revisor 2012-04-27 - 2013-03-08