Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

010-2595959

Välkommen till Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg!

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildnings-och utvecklingsverksamhet riktat företrädesvis till företag, statlig och kommunal verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg är registerat som aktivt privat aktiebolag i Göteborg, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -1231
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2012-06
Nettoomsättning 17,717 10,163 12,871
Rörelseresultat -5,125 1,372 -2,122
Resultat efter finansnetto -5,127 1,296 -2,226
Resultat före skatt -5,127 1,296 -2,159
Årets resultat -1,231 1,296 -2,159
Balansräkning 2013-12 2012-12 2012-06
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 3,799 2,088
Kortfristiga fordringar 1,003 1,003 1,003
Omsättningstillgångar 11,077 8,857 5,496
Summa 11,082 12,656 7,584
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500
Eget kapital 2,996 4,227 1,981
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2,244 5,121 2,967
Kortfristiga skulder 5,842 3,308 2,636
Eget kapital och skulder 11,082 12,656 7,584
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2012-06
Kassalikviditet 189.60% 267.70% 0.00%
Vinstmarginal -28.80% 13.50% 0.00%
Soliditet 27.00% 33.40% 0.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2012-06
Antal anställda 23 33 16
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 9,750 4,847 7,421
Sociala kostnader 3,582 1,379 2,227
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 3,000 3,000 3,000
Varav utnyttjad 2,244 2,597 2,959

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530411-XXXX Aspvik, Jan Olov Ledamot sedan 2013-08-26
540622-XXXX Lindqvist, Anders Georg Ledamot sedan 2013-08-26
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Ledamot sedan 2013-07-03
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Verkställande direktör sedan 2013-08-26
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Ordförande sedan 2013-07-03
601003-XXXX Uvhagen, Carl Magnus Ledamot sedan 2013-08-26
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2013-03-08
690626-XXXX Peters, Bengt Anders Richard Huvudansvarig revisor sedan 2013-03-08
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556473-0611
VD Oftedal ,
Registrerat 1993-10-07
Status Aktivt
Anställda 23
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1996-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Ebbe Lieberathsgatan 18A
Postnummer 41265
Postort Göteborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
70220 Konsultbyråer avseende företags organisation
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildnings-och utvecklingsverksamhet riktat företrädesvis till företag, statlig och kommunal verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder