Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

010-2595959

Välkommen till Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg!

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildnings-och utvecklingsverksamhet riktat företrädesvis till företag, statlig och kommunal verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg är registerat som aktivt privat aktiebolag i Göteborg, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Pomona Balance Aktiebolag - Göteborg är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1296
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2012-06 2011-08
Nettoomsättning 10,163 12,871 19,418
Rörelseresultat 1,372 -2,122 -3,358
Resultat efter finansnetto 1,296 -2,226 49
Resultat före skatt 1,296 -2,159 49
Årets resultat 1,296 -2,159 49
Balansräkning 2012-12 2012-06 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 3,799 2,088 3,650
Kortfristiga fordringar 1,003 1,003 1,003
Omsättningstillgångar 8,857 5,496 2,523
Summa 12,656 7,584 6,174
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500
Eget kapital 4,227 1,981 840
Obeskattade reserver 0 0 67
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 5,121 2,967 1,663
Kortfristiga skulder 3,308 2,636 3,603
Eget kapital och skulder 12,656 7,584 6,174
NYCKELTAL 2012-12 2012-06 2011-08
Kassalikviditet 267.70% 0.00% 70.00%
Vinstmarginal 13.50% 0.00% -17.30%
Soliditet 33.40% 0.00% 14.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2012-06 2011-08
Antal anställda 33 16 23
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 1,131
Personalkostnader 4,847 7,421 10,082
Sociala kostnader 1,379 2,227 3,023
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 3,000 3,000 3,000
Varav utnyttjad 2,597 2,959 1,039

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530411-XXXX Aspvik, Jan Olov Ledamot sedan 2013-08-26
540622-XXXX Lindqvist, Anders Georg Ledamot sedan 2013-08-26
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Ledamot sedan 2013-07-03
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Verkställande direktör sedan 2013-08-26
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Ordförande sedan 2013-07-03
601003-XXXX Uvhagen, Carl Magnus Ledamot sedan 2013-08-26
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2013-03-08
690626-XXXX Peters, Bengt Anders Richard Huvudansvarig revisor sedan 2013-03-08
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450406-XXXX Rubensson, Lage Eskil Vilhelm Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-05-06
470317-XXXX Andersson, Ulf Christer Ledamot 2003-11-01 - 2012-12-07
470317-XXXX Andersson, Ulf Christer Ordförande 2003-11-01 - 2012-12-07
480520-XXXX Eriksson, Gustav Henrik Ledamot 2001-11-16 - 2013-07-29
480520-XXXX Eriksson, Gustav Henrik Verkställande direktör 2004-08-30 - 2010-10-20
531004-XXXX Knutsson, Ulla Birgitta Ledamot 2004-08-30 - 2013-07-29
531004-XXXX Knutsson, Ulla Birgitta Verkställande direktör 2011-06-17 - 2013-07-29
600928-XXXX Karlsson, Anders Lennart Revisorssuppleant 2004-08-30 - 2012-04-27
630627-XXXX Sjölund, Nils Erik Tomas Ledamot 2012-12-07 - 2013-06-20
630627-XXXX Sjölund, Nils Erik Tomas Ordförande 2012-12-07 - 2013-06-20
631106-XXXX Gjeterud, Karl Petter Extern verkställande direktör 2010-10-20 - 2011-06-17
660412-XXXX Jansson, Staffan Lennart Revisorssuppleant 2012-04-27 - 2013-03-08
Tidigare Tillsynsbefattningar
480808-XXXX Oskarsson, Erik Jan-Olof Revisor 2004-08-30 - 2012-04-27
600928-XXXX Karlsson, Anders Lennart Revisor 2012-04-27 - 2013-03-08
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556473-0611
VD Oftedal ,
Registrerat 1993-10-07
Status Aktivt
Anställda 33
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Ebbe Lieberathsgatan 18A
Postnummer 41265
Postort Göteborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
70220 Konsultbyråer avseende företags organisation
85600 Stödföretag inom utbildningsväsendet
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildnings-och utvecklingsverksamhet riktat företrädesvis till företag, statlig och kommunal verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder