Netto Odinsgatan - Göteborg

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

020-1707071

Välkommen till Netto Odinsgatan - Göteborg!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varuhussortiment), förvärva och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Netto Odinsgatan - Göteborg är registerat som aktivt privat aktiebolag i Göteborg, halland . Det du kan läsa på Listan.se om Netto Odinsgatan - Göteborg är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -143734
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4,348,298 4,164,454 3,908,378
Rörelseresultat -119,304 -4,910 32,071
Resultat efter finansnetto -143,734 -18,833 27,269
Resultat före skatt -143,734 -18,833 27,269
Årets resultat -143,734 -18,833 52,069
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 336,948 358,900 231,172
Anläggningstillgångar 1,665,076 1,663,813 1,411,453
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 495,802 477,937 349,808
Summa 2,160,878 2,141,750 1,761,261
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100,000 100,000 100,000
Bundet eget kapital 100,000 100,000 100,000
Eget kapital 856,031 999,765 1,018,598
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 6,644 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,298,203 1,141,985 742,663
Eget kapital och skulder 2,160,878 2,141,750 1,761,261
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 38.20% 41.90% 47.10%
Vinstmarginal -2.70% -0.10% 0.80%
Soliditet 39.60% 46.70% 57.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1,155 1,015 890
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,779 2,273 1,929
Personalkostnader 456,542 382,687 388,273
Sociala kostnader 111,402 102,689 99,363
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550815-XXXX Nielsen, Henrik Kirketerp Ledamot sedan 2002-04-26
550815-XXXX Nielsen, Henrik Kirketerp Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-10-31
631229-XXXX Jensen, Claus Juel Ledamot sedan 2005-02-14
631229-XXXX Jensen, Claus Juel Utlandsbosatt inom EES sedan 2005-02-14
671031-XXXX Bank,Per Ledamot sedan 2012-06-13
671031-XXXX Bank,Per Ordförande sedan 2012-06-13
671031-XXXX Bank,Per Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-06-13
741120-XXXX Holm-Petersen, Bent Extern verkställande direktör sedan 2013-10-03
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2003-10-31
560929-XXXX Lindén, Kent Lennart Huvudansvarig revisor sedan 2009-10-29
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556615-2269
VD Holm-Petersen ,Bent
Registrerat 2001-08-30
Status Aktivt
Anställda 1155
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2002-05-29
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Odinsgatan 6
Postnummer 41103
Postort Göteborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47112 Livsmedelsbutiker med brett sortiment
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varuhussortiment), förvärva och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder