Ebl - Svets AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0734-332282

Välkommen till Ebl - Svets AB!

Bolaget ska bedriva rörläggning, svets och smide.
Ebl - Svets AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Göteborg, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Ebl - Svets AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 310
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 511 6 030 5 025
Rörelseresultat 487 316 -39
Resultat efter finansnetto 503 317 -8
Resultat före skatt 409 295 35
Årets resultat 310 207 29
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 43 43 43
Anläggningstillgångar 726 622 341
Kortfristiga fordringar 0 0 402
Omsättningstillgångar 1 188 1 764 1 367
Summa 1 914 2 387 1 708
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 487 377 370
Obeskattade reserver 625 531 509
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 184 0
Kortfristiga skulder 802 1 295 829
Eget kapital och skulder 1 914 2 387 1 708
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 148,10% 136,20% 164,90%
Vinstmarginal 7,50% 5,20% -0,80%
Soliditet 50,90% 32,20% 43,10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 5 5 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 768
Personalkostnader 2 052 2 462 2 005
Sociala kostnader 496 560 643
Aktieutdelning 300 200 200
Beviljad Checkkredit 200 200 0
Varav utnyttjad 0 184 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
650706-XXXX Börjesson, Håkan Ragnar Ledamot sedan 2007-10-25
680105-XXXX Ek, Bo Ingemar Suppleant sedan 2007-10-25
Nuvarande Tillsynsbefattningar
490929-XXXX Strömberg, Lars Peter Revisor sedan 2007-10-25
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556740-9452
Registrerat 2007-10-25
Status Aktivt
Anställda 5
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 316
Postnummer 44210
Postort Kungälv
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
42210 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom värme, vatten och avlopp
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva rörläggning, svets och smide.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten