Ebl - Svets AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0734-332282

Välkommen till Ebl - Svets AB!

Bolaget ska bedriva rörläggning, svets och smide.
Ebl - Svets AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Göteborg, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Ebl - Svets AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 207
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6,030 5,025 4,333
Rörelseresultat 316 -39 297
Resultat efter finansnetto 317 -8 297
Resultat före skatt 295 35 205
Årets resultat 207 29 144
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 43 43 43
Anläggningstillgångar 622 341 639
Kortfristiga fordringar 0 402 0
Omsättningstillgångar 1,764 1,367 1,165
Summa 2,387 1,708 1,804
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 377 370 641
Obeskattade reserver 531 509 552
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 184 0 0
Kortfristiga skulder 1,295 829 611
Eget kapital och skulder 2,387 1,708 1,804
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 136.20% 164.90% 190.70%
Vinstmarginal 5.20% -0.80% 6.80%
Soliditet 32.20% 43.10% 57.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 5 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 768 750
Personalkostnader 2,462 2,005 1,932
Sociala kostnader 560 643 615
Aktieutdelning 200 200 300
Beviljad Checkkredit 200 0 0
Varav utnyttjad 184 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
650706-XXXX Börjesson, Håkan Ragnar Ledamot sedan 2007-10-25
680105-XXXX Ek, Bo Ingemar Suppleant sedan 2007-10-25
Nuvarande Tillsynsbefattningar
490929-XXXX Strömberg, Lars Peter Revisor sedan 2007-10-25
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556740-9452
Registrerat 2007-10-25
Status Aktivt
Anställda 5
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 316
Postnummer 44210
Postort Kungälv
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
42210 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom värme, vatten och avlopp
25620 Verkstäder för metallegoarbeten
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva rörläggning, svets och smide.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten