Ebl - Svets AB


Kontaktuppgifter

0734-332282
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Ebl - Svets AB!

Bolaget ska bedriva rörläggning, svets och smide.
Ebl - Svets AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Göteborg, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Ebl - Svets AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 207
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6,030 5,025 4,333
Rörelseresultat 316 -39 297
Resultat efter finansnetto 317 -8 297
Resultat före skatt 295 35 205
Årets resultat 207 29 144
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 43 43 43
Anläggningstillgångar 622 341 639
Kortfristiga fordringar 0 402 0
Omsättningstillgångar 1,764 1,367 1,165
Summa 2,387 1,708 1,804
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 377 370 641
Obeskattade reserver 531 509 552
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 184 0 0
Kortfristiga skulder 1,295 829 611
Eget kapital och skulder 2,387 1,708 1,804
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 136.20% 164.90% 190.70%
Vinstmarginal 5.20% -0.80% 6.80%
Soliditet 32.20% 43.10% 57.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 5 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 768 750
Personalkostnader 2,462 2,005 1,932
Sociala kostnader 560 643 615
Aktieutdelning 200 200 300
Beviljad Checkkredit 200 0 0
Varav utnyttjad 184 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
650706-XXXX Börjesson, Håkan Ragnar Ledamot sedan 2007-10-25
680105-XXXX Ek, Bo Ingemar Suppleant sedan 2007-10-25
Nuvarande Tillsynsbefattningar
490929-XXXX Strömberg, Lars Peter Revisor sedan 2007-10-25