Avenyns Guld och Gravyr AB


Kontaktuppgifter

031-160050
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Avenyns Guld och Gravyr AB!

Bolaget skall bedriva försäljning och reparation av smycken, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Avenyns Guld och Gravyr AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Göteborg, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Avenyns Guld och Gravyr AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 337
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4,617 4,172 4,833
Rörelseresultat 641 305 -17
Resultat efter finansnetto 607 255 -34
Resultat före skatt 457 207 71
Årets resultat 337 152 50
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 3,378 3,025 2,547
Anläggningstillgångar 176 264 357
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,506 3,202 2,919
Summa 3,682 3,466 3,276
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,111 917 890
Obeskattade reserver 250 100 53
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 147 208 273
Kortfristiga skulder 2,174 2,241 2,060
Eget kapital och skulder 3,682 3,466 3,276
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 161.30% 142.90% 141.70%
Vinstmarginal 13.90% 7.10% -0.30%
Soliditet 35.20% 28.50% 28.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 2 2 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 321
Personalkostnader 855 912 999
Sociala kostnader 261 317 248
Aktieutdelning 150 143 125
Beviljad Checkkredit 100 100 100
Varav utnyttjad 44 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
580323-XXXX Sjöstrand, Gun Lena Revisorssuppleant sedan 2014-02-21
640915-XXXX Magnusson, Peter Axel Ledamot sedan 2003-11-01
710921-XXXX Magnusson, Charlotte Elisabeth Suppleant sedan 1997-06-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540626-XXXX Jacobsson, Per-Acke Revisor sedan 2014-02-21
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
591118-XXXX Eriksson, Nils Morgan Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2014-02-21
Tidigare Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2013-07-18 - 2014-02-21
580927-XXXX Gabrielsson, Karin Linda Huvudansvarig revisor 2013-07-18 - 2013-09-16
640924-XXXX Windt, Bo Anders Revisor 2003-11-01 - 2013-07-18
840501-XXXX Berglund, Johan Andreas Huvudansvarig revisor 2013-09-16 - 2014-02-21