Norrlands Miljövård Aktiebolag - Gävle


Kontaktuppgifter

070-7753461
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Norrlands Miljövård Aktiebolag - Gävle!

Bolaget skall bedriva städservice, fastighetsskötsel, försäljning av trädgårdstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Norrlands Miljövård Aktiebolag - Gävle är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Gävle, västernorrland . Det du kan läsa på Listan.se om Norrlands Miljövård Aktiebolag - Gävle är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 10062
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 173,041 175,661 170,031
Rörelseresultat 11,676 17,121 15,454
Resultat efter finansnetto 13,672 18,473 17,277
Resultat före skatt 13,686 14,773 18,447
Årets resultat 10,062 10,634 13,416
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 280 347 297
Anläggningstillgångar 12,644 12,866 13,566
Kortfristiga fordringar 33,781 36,362 34,221
Omsättningstillgångar 81,978 82,503 77,237
Summa 94,622 95,369 90,803
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000 1,000
Eget kapital 23,623 25,561 26,926
Obeskattade reserver 18,406 18,420 14,720
Avsättningar 35 35 35
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 52,558 51,353 49,122
Eget kapital och skulder 94,622 95,369 90,803
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 156.00% 160.70% 157.20%
Vinstmarginal 6.70% 9.70% 9.10%
Soliditet 40.10% 40.70% 41.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 385 400 395
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 988 916 914
Personalkostnader 134,235 131,172 127,772
Sociala kostnader 34,429 31,364 31,944
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460209-XXXX Norberg, Sara Magdalena Suppleant sedan 2006-11-09
650502-XXXX Norberg, Kent Teodor Ledamot sedan 1992-01-07
650502-XXXX Norberg, Kent Teodor Ordförande sedan 2004-12-30
690422-XXXX Norberg, Anders Peter Ledamot sedan 2000-02-01
690422-XXXX Norberg, Anders Peter Verkställande direktör sedan 2004-12-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2008-12-09
681008-XXXX Olsson, Bill Magnus Huvudansvarig revisor sedan 2009-11-10
740426-XXXX Lindström, Lars Johan Revisor sedan 2009-11-10
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
511107-XXXX Österholm, Elsa Anita Revisorssuppleant 2003-10-31 - 2008-12-09
Tidigare Tillsynsbefattningar
450831-XXXX Lindskog, Inge Bo Hans Göran Revisor 2003-10-31 - 2008-12-09
450831-XXXX Lindskog, Inge Bo Hans Göran Huvudansvarig revisor 2008-12-09 - 2009-11-10