Jannes Slam- och Spolservice AB


Kontaktuppgifter

026-191543
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Jannes Slam- och Spolservice AB!

Bolaget skall bedriva slamsugning och högtrycksspolning samt därmed förenlig verksamhet.
Jannes Slam- och Spolservice AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Gävle, gävleborg . Det du kan läsa på Listan.se om Jannes Slam- och Spolservice AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 311
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 9,432 10,088 7,480
Rörelseresultat 687 2,029 1,683
Resultat efter finansnetto 344 1,724 1,494
Resultat före skatt 437 456 494
Årets resultat 311 333 362
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 11,195 12,294 10,463
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,850 4,331 3,392
Summa 15,045 16,625 13,855
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 866 804 671
Obeskattade reserver 4,807 4,900 3,632
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 6,622 8,569 7,467
Kortfristiga skulder 2,750 2,352 2,085
Eget kapital och skulder 15,045 16,625 13,855
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 140.00% 184.10% 162.70%
Vinstmarginal 7.30% 20.10% 22.50%
Soliditet 29.30% 26.10% 23.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 5 5 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 783
Personalkostnader 4,316 4,099 2,527
Sociala kostnader 1,191 1,142 704
Aktieutdelning 120 150 200
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
690906-XXXX Forsberg, Erik Ledamot sedan 2007-06-04
730414-XXXX Forsberg, Fatima Elisabeth Suppleant sedan 2007-06-04
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540805-XXXX Eriksson, Ingrid Elisabeth Revisor sedan 2007-06-04