Capio Brynäs Hälsocentral AB - Brynäs Hälsocentral

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

026-662320

Välkommen till Capio Brynäs Hälsocentral AB - Brynäs Hälsocentral!

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva primärvårds-verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Capio Brynäs Hälsocentral AB - Brynäs Hälsocentral är registerat som fusion inledd privat aktiebolag i Gävle, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Capio Brynäs Hälsocentral AB - Brynäs Hälsocentral är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2011-04
Nettoomsättning 40,530 29,130 45,164
Rörelseresultat 4,986 4,385 5,358
Resultat efter finansnetto 5,050 4,459 5,401
Resultat före skatt 5,050 0 5,401
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 486 507 265
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 11,473 10,955 14,807
Summa 11,959 11,462 15,072
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,620 2,927 5,165
Obeskattade reserver 59 59 59
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 9,280 8,476 9,848
Eget kapital och skulder 11,959 11,462 15,072
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2011-04
Kassalikviditet 123.60% 129.20% 0.00%
Vinstmarginal 12.30% 15.00% 0.00%
Soliditet 22.30% 25.90% 0.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2011-04
Antal anställda 26 30 30
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 18,193 13,320 20,402
Sociala kostnader 5,870 4,333 6,384
Aktieutdelning 0 2,807 5,045
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570202-XXXX Wellander, Susanne Ledamot sedan 2013-01-28
570202-XXXX Wellander, Susanne Verkställande direktör sedan 2013-01-28
680527-XXXX Rahmquist, John Erik Gustaf Extern firmatecknare sedan 2013-07-03
700408-XXXX Blennerud, Åsa Margareta Ledamot sedan 2013-07-03
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Ledamot sedan 2013-01-28
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Ordförande sedan 2013-07-03
710118-XXXX Gustafsson, Hans Lennart Folke Extern firmatecknare sedan 2013-07-03
711120-XXXX Welinder, Linda Elisabet Extern firmatecknare sedan 2013-07-03
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2008-07-22
750923-XXXX Ekdahl, Lars Johan Huvudansvarig revisor sedan 2013-07-03
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450407-XXXX Ungerholm, Carl Stellan Ledamot 2004-08-18 - 2009-11-03
490321-XXXX Markusson, Bengt Rune Ingemar Ledamot 2006-03-09 - 2009-11-03
540621-XXXX Källström, Lars Ehrling Extern verkställande direktör 2005-07-14 - 2008-05-31
570202-XXXX Wellander, Susanne Ordförande 2013-01-28 - 2013-07-03
570422-XXXX Klemetti, Margita Margaretha Alice Suppleant 2011-10-14 - 2012-09-27
570422-XXXX Klemetti, Margita Margaretha Alice Utlandsbosatt inom EES 2011-10-14 - 2012-09-27
580323-XXXX Riber, Ralph David Ledamot 2009-11-03 - 2010-06-09
580323-XXXX Riber, Ralph David Verkställande direktör 2009-11-03 - 2010-03-05
580323-XXXX Riber, Ralph David Ordförande 2009-11-03 - 2010-06-09
580522-XXXX Munkhammar, Lena Elisabeth Extern verkställande direktör 2012-05-14 - 2013-01-28
580614-XXXX Månsson, Stig Jörgen Extern verkställande direktör 2008-05-31 - 2009-11-03
590809-XXXX Wadell, Lars Gunnar Tordson Ledamot 2009-11-03 - 2010-12-28
610520-XXXX Glückman Bengtsson, Hans Olof Ledamot 2013-01-28 - 2013-07-03
620621-XXXX Lodin, Ann-Sofi Birgitta Ledamot 2010-03-05 - 2011-10-14
620621-XXXX Lodin, Ann-Sofi Birgitta Verkställande direktör 2010-03-05 - 2011-10-14
631205-XXXX Daun Wennborg, Cecilia Margaretha Ledamot 2006-03-09 - 2009-11-03
631205-XXXX Daun Wennborg, Cecilia Margaretha Ordförande 2007-11-30 - 2009-11-03
640401-XXXX Klasmark, Lars Krister Extern firmatecknare 2011-02-28 - 2011-07-06
650530-XXXX Hjelmstierna, Björn Tomas Ledamot 2013-01-28 - 2013-07-03
660907-XXXX Steinvall, Ulf Peter Gustav Extern firmatecknare 2011-07-06 - 2012-09-27
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Ledamot 2009-11-03 - 2012-05-10
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Verkställande direktör 2011-10-14 - 2012-05-10
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Ordförande 2010-06-09 - 2012-05-10
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Utlandsbosatt inom EES 2009-11-03 - 2012-05-10
680328-XXXX Gren, Per Fredrik Ledamot 2012-05-10 - 2013-01-28
680328-XXXX Gren, Per Fredrik Verkställande direktör 2012-05-10 - 2012-05-14
680328-XXXX Gren, Per Fredrik Ordförande 2012-05-10 - 2013-01-28
700824-XXXX Eriksson, Ik Dan Jesper Extern firmatecknare 2009-11-03 - 2011-02-28
710412-XXXX Piper, Anna Catharina Cecilia Carlsdotter Suppleant 2011-02-28 - 2013-01-28
720516-XXXX Karlin, Sara Helena Ledamot 2007-11-30 - 2009-11-03
731003-XXXX Warnholtz, Daniel Per Erik Andreas Ledamot 2011-05-09 - 2013-01-28
Tidigare Tillsynsbefattningar
550905-XXXX Johansson Vognsen, Ragnhild Birgitta Huvudansvarig revisor 2003-10-31 - 2008-07-22
556043-4465 KPMG Bohlins Aktiebolag Revisor 2003-10-31 - 2008-07-22
731117-XXXX Sjölander, Kenneth Mikael Huvudansvarig revisor 2008-07-22 - 2013-07-03
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556620-7816
VD Wellander ,Susanne
Registrerat 2001-12-21
Status Fusion inledd
Anställda 26
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Eriksbergsgatan 18
Postnummer 80284
Postort Gävle
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva primärvårds-verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av>ledamöterna i förening med en av >Gustafsson, Hans Lennart Folke >Rahmquist, John Erik Gustaf>Welinder, Linda Elisabet Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder