Hedells Entreprenad AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

070-2079709

Välkommen till Hedells Entreprenad AB!

Bolaget skall driva entreprenadverksamhet inom väg-och anläggningsområdet och därmed förenlig verksamhet.
Hedells Entreprenad AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Fredriksberg, dalarna . Det du kan läsa på Listan.se om Hedells Entreprenad AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 675
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 6,379 5,866 6,935
Rörelseresultat 1,725 667 1,097
Resultat efter finansnetto 1,778 738 1,116
Resultat före skatt 923 764 1,094
Årets resultat 675 557 794
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,081 2,704 1,286
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 6,058 4,736 5,503
Summa 8,139 7,439 6,789
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 3,794 3,579 3,467
Obeskattade reserver 3,002 2,147 2,173
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,343 1,713 1,148
Eget kapital och skulder 8,139 7,439 6,789
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 451.10% 276.50% 479.40%
Vinstmarginal 24.40% 11.10% 15.80%
Soliditet 75.40% 68.90% 74.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 5 5 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 2,298 2,454 2,773
Sociala kostnader 475 562 603
Aktieutdelning 470 460 445
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420512-XXXX Hedell, Sten Christer Douglas Ledamot sedan 2007-06-15
420512-XXXX Hedell, Sten Christer Douglas Ordförande sedan 2007-06-15
450507-XXXX Meijer Hedell, Elsy Kristina Suppleant sedan 2007-06-15
680329-XXXX Hedell, Claes Magnus Christer Ledamot sedan 2007-06-15
Nuvarande Tillsynsbefattningar
610625-XXXX Thorberg, Irene Birgitta Revisor sedan 2007-06-15
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556728-9029
Registrerat 2007-04-25
Status Aktivt
Anställda 5
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Sundinvägen 11
Postnummer 77010
Postort Fredriksberg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
49410 Åkerier
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall driva entreprenadverksamhet inom väg-och anläggningsområdet och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna >suppleanten