Flens Bostadsaktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0157-19300
flensbostad@flen.se

Välkommen till Flens Bostadsaktiebolag!

Flens Bostads AB
Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som drivs utan vinstintressen och att överskott går tillbaks till hyresgästerna i form av olika underhållsåtgärder.

Idag har vi ca 1 800 lägenheter i olika storlekar, standard och prisnivåer. Hos oss hittar du radhusliknande boende, servicelägenheter, ungdomslägenheter och lägenheter lämpliga för barnfamiljer.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 4168
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 135,986 129,649 124,510
Rörelseresultat 13,381 3,855 6,878
Resultat efter finansnetto 4,168 -2,264 1,305
Resultat före skatt 4,168 -2,264 1,305
Årets resultat 4,168 -2,264 1,305
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,251 1,666 1,063
Anläggningstillgångar 361,721 360,273 342,075
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 32,465 23,987 25,105
Summa 394,186 384,260 367,180
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 6,000 6,000 6,000
Bundet eget kapital 6,000 6,000 6,000
Eget kapital 57,155 52,987 55,251
Obeskattade reserver 9,518 9,518 9,518
Avsättningar 740 0 0
Långfristiga skulder 290,665 283,665 264,665
Kortfristiga skulder 36,108 38,090 37,746
Eget kapital och skulder 394,186 384,260 367,180
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 89.90% 63.00% 66.50%
Vinstmarginal 9.80% 3.00% 5.50%
Soliditet 16.30% 15.60% 16.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 22 23 23
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 1,044 1,011
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 3,563 3,380 3,189
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
310116-XXXX Carstensen, Stig Bernhard Suppleant sedan 2011-08-18
350916-XXXX Karlsson, Else Britt Marie Linnea Ledamot sedan 2007-06-20
360416-XXXX Eriksson, Bengt Gunnar Ledamot sedan 2011-08-18
360630-XXXX Karlsson, Stig Ragnar Arvid Lekmannarevisorssuppleant sedan 2007-06-20
360929-XXXX Andersson, Percy Lekmannarevisor sedan 2007-11-23
421106-XXXX Näslund, Ebbe Kjell Ledamot sedan 1000-01-01
421106-XXXX Näslund, Ebbe Kjell Ordförande sedan 2007-06-20
430313-XXXX Persson, Bo Tage Ledamot sedan 2007-06-20
440902-XXXX Östmark, Marina Anita Elisabet Lekmannarevisor sedan 2007-06-20
451110-XXXX Sandgren, Bo Holger Lekmannarevisorssuppleant sedan 2011-08-18
461013-XXXX Andersson, Hans Göran Arbetstagarrepresentant sedan 2010-07-30
461013-XXXX Andersson, Hans Göran Suppleant sedan 2010-07-30
480428-XXXX Lundqvist, Karl Lennart Arbetstagarrepresentant sedan 2001-05-09
480428-XXXX Lundqvist, Karl Lennart Ledamot sedan 2003-10-31
480909-XXXX Gustafsson, Lisbet Margareta Suppleant sedan 2011-08-18
490127-XXXX Johansson, Anders Gustav Suppleant sedan 2011-08-18
520930-XXXX Lindkvist, Oskar Tage Olof Arbetstagarrepresentant sedan 2008-07-08
520930-XXXX Lindkvist, Oskar Tage Olof Suppleant sedan 2008-07-08
541111-XXXX Fredriksson, Evy Anna Cecilia Arbetstagarrepresentant sedan 1996-09-02
541111-XXXX Fredriksson, Evy Anna Cecilia Ledamot sedan 2008-07-08
590315-XXXX Johansson, Kaj Thomas Ledamot sedan 2011-08-18
590612-XXXX Fältin, Kjell Arne Extern verkställande direktör sedan 1999-02-22
591212-XXXX Palm, Thérése Hedvig Christina Suppleant sedan 2011-08-18
650212-XXXX Dahir, Ahmed Yusuf Suppleant sedan 2011-08-18
660428-XXXX Andersson, Tomas Harry Ledamot sedan 2011-08-18
691024-XXXX Danon, Toty Daniel Suppleant sedan 2007-06-20
720428-XXXX Klacksell, Ulrika Linnéa Revisorssuppleant sedan 2011-08-18
740423-XXXX Larsson, Maria Kristina Terese Suppleant sedan 2011-08-18
760624-XXXX Ljungkvist, Karl Göran Daniel Ledamot sedan 2011-08-18
Nuvarande Tillsynsbefattningar
641222-XXXX Söderman, Nils Johan Peter Revisor sedan 2010-07-30
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420408-XXXX Trübenbach, Rainer Ledamot 2003-10-31 - 2008-04-28
450327-XXXX Andersson, Nils Olov Ingvar Arbetstagarrepresentant 2003-10-31 - 2010-07-30
450327-XXXX Andersson, Nils Olov Ingvar Suppleant 2003-10-31 - 2010-07-30
480604-XXXX Johansson, Bo Helmer Lekmannarevisorssuppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
480903-XXXX Fursjö, Stig Håkan Suppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
480909-XXXX Gustafsson, Lisbet Margareta Ledamot 2007-06-20 - 2011-08-18
531220-XXXX Borg, Peter Staffan Ledamot 2003-10-31 - 2011-08-18
540121-XXXX Lundin, Anders Bertil Ledamot 2008-04-28 - 2011-08-18
540331-XXXX Larsson, Karl Olov Kenneth Suppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
540508-XXXX Andersson, Birgitta Maria Suppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
541111-XXXX Fredriksson, Evy Anna Cecilia Suppleant 1996-09-02 - 2008-07-08
641222-XXXX Söderman, Nils Johan Peter Revisorssuppleant 2007-06-20 - 2010-07-30
730810-XXXX Wiberg, Erik Andreas Suppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
731108-XXXX Tingström, Carl Johan Revisorssuppleant 2010-07-30 - 2011-08-18
760624-XXXX Ljungkvist, Karl Göran Daniel Suppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
Tidigare Tillsynsbefattningar
731107-XXXX Rabb, Anders Lars Göran Revisor 2007-06-20 - 2010-07-30
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556154-4866
VD Fältin ,Arne
Registrerat 1971-11-30
Status Aktivt
Anställda 22
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 74
Postnummer 64222
Postort Flen
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
68203 Fastighetsbolag, andra lokaler
68209 Övriga fastighetsbolag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget verksamhet är att inom Flens kommun äga, förvärva, avyttra, bebygga, riva och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Johansson, Kaj Thomas >Näslund, Ebbe Kjelli förening med >Fältin, Kjell Arne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder