Flens Bostadsaktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0157-19300
flensbostad@flen.se

Välkommen till Flens Bostadsaktiebolag!

Flens Bostads AB
Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som drivs utan vinstintressen och att överskott går tillbaks till hyresgästerna i form av olika underhållsåtgärder.

Idag har vi ca 1 800 lägenheter i olika storlekar, standard och prisnivåer. Hos oss hittar du radhusliknande boende, servicelägenheter, ungdomslägenheter och lägenheter lämpliga för barnfamiljer.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2466
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 106,049 135,986 129,649
Rörelseresultat 11,689 13,381 3,855
Resultat efter finansnetto 2,466 4,168 -2,264
Resultat före skatt 2,466 4,168 -2,264
Årets resultat 2,466 4,168 -2,264
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 973 1,251 1,666
Anläggningstillgångar 352,355 361,721 360,273
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 23,735 32,465 23,987
Summa 376,090 394,186 384,260
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 6,000 6,000 6,000
Bundet eget kapital 6,000 6,000 6,000
Eget kapital 59,621 57,155 52,987
Obeskattade reserver 9,518 9,518 9,518
Avsättningar 0 740 0
Långfristiga skulder 278,400 290,665 283,665
Kortfristiga skulder 28,551 36,108 38,090
Eget kapital och skulder 376,090 394,186 384,260
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 83.10% 89.90% 63.00%
Vinstmarginal 11.00% 9.80% 3.00%
Soliditet 17.80% 16.30% 15.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 22 22 23
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,123 0 1,044
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 3,332 3,563 3,380
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
310116-XXXX Carstensen, Stig Bernhard Suppleant sedan 2011-08-18
350916-XXXX Karlsson, Else Britt Marie Linnea Ledamot sedan 2007-06-20
360416-XXXX Eriksson, Bengt Gunnar Ledamot sedan 2011-08-18
360630-XXXX Karlsson, Stig Ragnar Arvid Lekmannarevisorssuppleant sedan 2007-06-20
360929-XXXX Andersson, Percy Lekmannarevisor sedan 2007-11-23
421106-XXXX Näslund, Ebbe Kjell Ledamot sedan 1971-11-30
421106-XXXX Näslund, Ebbe Kjell Ordförande sedan 2007-06-20
430313-XXXX Persson, Bo Tage Ledamot sedan 2007-06-20
440902-XXXX Östmark, Marina Anita Elisabet Lekmannarevisor sedan 2007-06-20
451110-XXXX Sandgren, Bo Holger Lekmannarevisorssuppleant sedan 2011-08-18
461013-XXXX Andersson, Hans Göran Arbetstagarrepresentant sedan 2010-07-30
461013-XXXX Andersson, Hans Göran Suppleant sedan 2010-07-30
480428-XXXX Lundqvist, Karl Lennart Arbetstagarrepresentant sedan 2001-05-09
480428-XXXX Lundqvist, Karl Lennart Ledamot sedan 2003-10-31
480909-XXXX Gustafsson, Lisbet Margareta Suppleant sedan 2011-08-18
490127-XXXX Johansson, Anders Gustav Suppleant sedan 2011-08-18
520930-XXXX Lindkvist, Oskar Tage Olof Arbetstagarrepresentant sedan 2008-07-08
520930-XXXX Lindkvist, Oskar Tage Olof Suppleant sedan 2008-07-08
541111-XXXX Fredriksson, Evy Anna Cecilia Arbetstagarrepresentant sedan 1996-09-02
541111-XXXX Fredriksson, Evy Anna Cecilia Ledamot sedan 2008-07-08
570717-XXXX Andersson, Bernt Rune Arbetstagarrepresentant sedan 2014-03-19
570717-XXXX Andersson, Bernt Rune Suppleant sedan 2014-03-19
590315-XXXX Johansson, Kaj Thomas Ledamot sedan 2011-08-18
590612-XXXX Fältin, Kjell Arne Extern verkställande direktör sedan 1999-02-22
591212-XXXX Palm, Thérése Hedvig Christina Suppleant sedan 2011-08-18
650212-XXXX Dahir, Ahmed Yusuf Suppleant sedan 2011-08-18
660428-XXXX Andersson, Tomas Harry Ledamot sedan 2011-08-18
670223-XXXX Kvarnström, Lars Erik Arbetstagarrepresentant sedan 2014-03-19
670223-XXXX Kvarnström, Lars Erik Ledamot sedan 2014-03-19
691024-XXXX Danon, Toty Daniel Suppleant sedan 2007-06-20
720428-XXXX Klacksell, Ulrika Linnéa Revisorssuppleant sedan 2011-08-18
740423-XXXX Larsson, Maria Kristina Terese Suppleant sedan 2011-08-18
760624-XXXX Ljungkvist, Karl Göran Daniel Ledamot sedan 2011-08-18
Nuvarande Tillsynsbefattningar
641222-XXXX Söderman, Nils Johan Peter Revisor sedan 2010-07-30
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556154-4866
VD Fältin ,Arne
Registrerat 1971-11-30
Status Aktivt
Anställda 22
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1984-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 74
Postnummer 64222
Postort Flen
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget verksamhet är att inom Flens kommun äga, förvärva, avyttra, bebygga, riva och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Johansson, Kaj Thomas >Näslund, Ebbe Kjelli förening med >Fältin, Kjell Arne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder