Flens Bostadsaktiebolag


Kontaktuppgifter

0157-19300
flensbostad@flen.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Flens Bostadsaktiebolag!

Flens Bostads AB
Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som drivs utan vinstintressen och att överskott går tillbaks till hyresgästerna i form av olika underhållsåtgärder.

Idag har vi ca 1 800 lägenheter i olika storlekar, standard och prisnivåer. Hos oss hittar du radhusliknande boende, servicelägenheter, ungdomslägenheter och lägenheter lämpliga för barnfamiljer.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 4168
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 135,986 129,649 124,510
Rörelseresultat 13,381 3,855 6,878
Resultat efter finansnetto 4,168 -2,264 1,305
Resultat före skatt 4,168 -2,264 1,305
Årets resultat 4,168 -2,264 1,305
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,251 1,666 1,063
Anläggningstillgångar 361,721 360,273 342,075
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 32,465 23,987 25,105
Summa 394,186 384,260 367,180
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 6,000 6,000 6,000
Bundet eget kapital 6,000 6,000 6,000
Eget kapital 57,155 52,987 55,251
Obeskattade reserver 9,518 9,518 9,518
Avsättningar 740 0 0
Långfristiga skulder 290,665 283,665 264,665
Kortfristiga skulder 36,108 38,090 37,746
Eget kapital och skulder 394,186 384,260 367,180
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 89.90% 63.00% 66.50%
Vinstmarginal 9.80% 3.00% 5.50%
Soliditet 16.30% 15.60% 16.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 22 23 23
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 1,044 1,011
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 3,563 3,380 3,189
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
310116-XXXX Carstensen, Stig Bernhard Suppleant sedan 2011-08-18
350916-XXXX Karlsson, Else Britt Marie Linnea Ledamot sedan 2007-06-20
360416-XXXX Eriksson, Bengt Gunnar Ledamot sedan 2011-08-18
360630-XXXX Karlsson, Stig Ragnar Arvid Lekmannarevisorssuppleant sedan 2007-06-20
360929-XXXX Andersson, Percy Lekmannarevisor sedan 2007-11-23
421106-XXXX Näslund, Ebbe Kjell Ledamot sedan 1000-01-01
421106-XXXX Näslund, Ebbe Kjell Ordförande sedan 2007-06-20
430313-XXXX Persson, Bo Tage Ledamot sedan 2007-06-20
440902-XXXX Östmark, Marina Anita Elisabet Lekmannarevisor sedan 2007-06-20
451110-XXXX Sandgren, Bo Holger Lekmannarevisorssuppleant sedan 2011-08-18
461013-XXXX Andersson, Hans Göran Arbetstagarrepresentant sedan 2010-07-30
461013-XXXX Andersson, Hans Göran Suppleant sedan 2010-07-30
480428-XXXX Lundqvist, Karl Lennart Arbetstagarrepresentant sedan 2001-05-09
480428-XXXX Lundqvist, Karl Lennart Ledamot sedan 2003-10-31
480909-XXXX Gustafsson, Lisbet Margareta Suppleant sedan 2011-08-18
490127-XXXX Johansson, Anders Gustav Suppleant sedan 2011-08-18
520930-XXXX Lindkvist, Oskar Tage Olof Arbetstagarrepresentant sedan 2008-07-08
520930-XXXX Lindkvist, Oskar Tage Olof Suppleant sedan 2008-07-08
541111-XXXX Fredriksson, Evy Anna Cecilia Arbetstagarrepresentant sedan 1996-09-02
541111-XXXX Fredriksson, Evy Anna Cecilia Ledamot sedan 2008-07-08
590315-XXXX Johansson, Kaj Thomas Ledamot sedan 2011-08-18
590612-XXXX Fältin, Kjell Arne Extern verkställande direktör sedan 1999-02-22
591212-XXXX Palm, Thérése Hedvig Christina Suppleant sedan 2011-08-18
650212-XXXX Dahir, Ahmed Yusuf Suppleant sedan 2011-08-18
660428-XXXX Andersson, Tomas Harry Ledamot sedan 2011-08-18
691024-XXXX Danon, Toty Daniel Suppleant sedan 2007-06-20
720428-XXXX Klacksell, Ulrika Linnéa Revisorssuppleant sedan 2011-08-18
740423-XXXX Larsson, Maria Kristina Terese Suppleant sedan 2011-08-18
760624-XXXX Ljungkvist, Karl Göran Daniel Ledamot sedan 2011-08-18
Nuvarande Tillsynsbefattningar
641222-XXXX Söderman, Nils Johan Peter Revisor sedan 2010-07-30
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420408-XXXX Trübenbach, Rainer Ledamot 2003-10-31 - 2008-04-28
450327-XXXX Andersson, Nils Olov Ingvar Arbetstagarrepresentant 2003-10-31 - 2010-07-30
450327-XXXX Andersson, Nils Olov Ingvar Suppleant 2003-10-31 - 2010-07-30
480604-XXXX Johansson, Bo Helmer Lekmannarevisorssuppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
480903-XXXX Fursjö, Stig Håkan Suppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
480909-XXXX Gustafsson, Lisbet Margareta Ledamot 2007-06-20 - 2011-08-18
531220-XXXX Borg, Peter Staffan Ledamot 2003-10-31 - 2011-08-18
540121-XXXX Lundin, Anders Bertil Ledamot 2008-04-28 - 2011-08-18
540331-XXXX Larsson, Karl Olov Kenneth Suppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
540508-XXXX Andersson, Birgitta Maria Suppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
541111-XXXX Fredriksson, Evy Anna Cecilia Suppleant 1996-09-02 - 2008-07-08
641222-XXXX Söderman, Nils Johan Peter Revisorssuppleant 2007-06-20 - 2010-07-30
730810-XXXX Wiberg, Erik Andreas Suppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
731108-XXXX Tingström, Carl Johan Revisorssuppleant 2010-07-30 - 2011-08-18
760624-XXXX Ljungkvist, Karl Göran Daniel Suppleant 2007-06-20 - 2011-08-18
Tidigare Tillsynsbefattningar
731107-XXXX Rabb, Anders Lars Göran Revisor 2007-06-20 - 2010-07-30