Åhléns AB - Farsta


Kontaktuppgifter

08-6831200
vh443@ahlens.se

Address

Farstaplan 25
 12347 Farsta
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Åhléns AB - Farsta!

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva detaljhandels-och servicerörelse, för annans eller egen räkning, avseende konsumnetprodukter företrädesvis inom kläder, böcker, media-produkter, leksaker, heminredningsprodukter, hushållsapparater, möbler, textilier, skönhetsprodukter, hygienprodukter, smycken, accessoarer och varor inom läkemedelsområdet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förpliktelse som åvilar annan till samma koncern hörande företag.
Åhléns AB - Farsta är registerat som drivs i kommission privat aktiebolag i Farsta, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Åhléns AB - Farsta är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -139
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -391 0
Resultat före skatt 0 -391 0
Årets resultat -139 -252 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 240 240 100
Summa 240 240 100
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 100 240 100
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 140 0 0
Eget kapital och skulder 240 240 100
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 171.40% 0.00% 0.00%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 41.70% 100.00% 100.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550312-XXXX Rydberg Dumont, Josephine Ledamot sedan 2012-10-16
570503-XXXX Sandström Kekki, Maj-Britt Elisabet Arbetstagarrepresentant sedan 2012-03-07
570503-XXXX Sandström Kekki, Maj-Britt Elisabet Ledamot sedan 2012-03-07
591125-XXXX Schultz, Lars Gunnar Ledamot sedan 2011-08-12
600702-XXXX Axén, Nils Tomas Ledamot sedan 2010-04-01
600702-XXXX Axén, Nils Tomas Ordförande sedan 2010-04-01
630317-XXXX Mowins, Gregg Patrick Extern verkställande direktör sedan 2012-10-16
680214-XXXX Mörner Berg, Caroline Beatrice Palaemona Ledamot sedan 2013-08-30
681218-XXXX Björnsson, Jón Ledamot sedan 2012-10-16
681218-XXXX Björnsson, Jón Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-16
730315-XXXX Tottie, Eva Ann-Katrin Extern firmatecknare sedan 2013-08-30
800529-XXXX Wristel, Sara Marie Arbetstagarrepresentant sedan 2013-08-30
800529-XXXX Wristel, Sara Marie Ledamot sedan 2013-08-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2012-10-16
651125-XXXX Sjögren, Per Fredrik Huvudansvarig revisor sedan 2012-10-16
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540330-XXXX Jansson, Börje Stefan Arbetstagarrepresentant 2012-03-07 - 2013-08-30
540330-XXXX Jansson, Börje Stefan Ledamot 2012-03-07 - 2013-08-30
580502-XXXX Lidström, Gun-Marie Elisabeth Ledamot 2011-08-12 - 2012-10-16
580928-XXXX Gärdsell, Mats Johan Extern verkställande direktör 2010-11-18 - 2011-10-17
600702-XXXX Axén, Nils Tomas Verkställande direktör 2010-04-01 - 2010-11-18
610211-XXXX Holmberg, Susanne Margareta Ledamot 2010-11-18 - 2012-10-16
630924-XXXX Edling Jönsson, Ann-Christin Elisabet Extern verkställande direktör 2011-10-17 - 2012-10-16
631208-XXXX Larsson, Lars Anders Ledamot 2009-12-18 - 2010-04-01
660219-XXXX Mörner, Mariana Christina Alexandra Ledamot 2010-04-01 - 2010-11-18
670217-XXXX Göransson, Leif Åke Ledamot 2010-04-01 - 2011-08-12
670508-XXXX Lovén, Jan Anders Fredrik Suppleant 2009-12-18 - 2010-04-01
700113-XXXX Holst, Anna-Lena Kristina Karin Arbetstagarrepresentant 2012-10-16 - 2013-08-30
700113-XXXX Holst, Anna-Lena Kristina Karin Ledamot 2012-10-16 - 2013-08-30
740514-XXXX Dahlin, Jan Totte Suppleant 2009-12-18 - 2010-04-01
Tidigare Tillsynsbefattningar
450724-XXXX Nackstad, Caj Stenson Huvudansvarig revisor 2010-04-01 - 2011-05-30
530728-XXXX Åkervall, Hans Lennart Huvudansvarig revisor 2011-05-30 - 2012-10-16
556043-4465 KPMG AB Revisor 2010-04-01 - 2012-10-16
610406-XXXX Larsson, Carl Olov Mikael Revisor 2009-12-18 - 2010-04-01