Ramhuset-Dalaspeglar Aktiebolag


Kontaktuppgifter

023-792300
info@ramhuset.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Ramhuset-Dalaspeglar Aktiebolag!

Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssystem, utbildning inom PC-området och designarbete för Internetsystem, elektronik-, främst mobiltelefoni-, beklädnads-, livsmedel-, skogs-, kontors-, främst maskiner och material såsom kopieringsapparater, datorer och tillbehör till dessa, kopieringspapper, pennor och almanackor, energi-, petrokemiska-, grafiska-, bil-, båt-, fritids-, farmaceutiska-, film-, flyt-, foto-, förpacknings-, grammofon-, leksaks-, kemisktekniska-, gruv-, massa & pappers-, keramiska-, ur-, turist-, och glasindustrin. Företaget ska också driva reklam, administration, utbildning, bevakning, redovisning och finansiering -utan att driva sådan verksamhet som avses i lagen om bank-och finansieringsrörelse, samt därmed förenlig verksam-het.
Ramhuset-Dalaspeglar Aktiebolag är registerat som likvidation beslutad privat aktiebolag i FALUN, dalarna . Det du kan läsa på Listan.se om Ramhuset-Dalaspeglar Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 187
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 7 4,834
Rörelseresultat -1 -301 149
Resultat efter finansnetto 24 -288 131
Resultat före skatt 255 -30 -308
Årets resultat 187 -30 944
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 1,685 1,539 1,478
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 126 954 1,606
Summa 1,810 2,493 3,084
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 300 300 300
Bundet eget kapital 300 300 300
Eget kapital 1,480 1,294 1,324
Obeskattade reserver 0 231 489
Avsättningar 0 134 114
Långfristiga skulder 144 240 336
Kortfristiga skulder 186 594 821
Eget kapital och skulder 1,810 2,493 3,084
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 67.70% 160.60% 195.60%
Vinstmarginal -7.10% -614.30% 3.00%
Soliditet 81.80% 58.60% 54.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 1 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 40 350
Personalkostnader 0 226 1,165
Sociala kostnader 0 102 288
Aktieutdelning 1,120 0 0
Beviljad Checkkredit 0 600 900
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500415-XXXX Borgs, Anders Viktor Extern firmatecknare sedan 2014-01-23
570628-XXXX Dahle, Inger Margareta Extern firmatecknare sedan 2014-01-23
720416-XXXX Nygårds, Bengt Junior Niklas Likvidator sedan 2014-01-23
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530303-XXXX Ericson, Mats Olav Ledamot 2009-05-20 - 2014-01-23
530303-XXXX Ericson, Mats Olav Ordförande 2004-02-24 - 2014-01-23
530303-XXXX Ericson, Rolf Olav Ledamot 2004-02-24 - 2014-01-23
530303-XXXX Ericson, Rolf Olav Ledamot 2009-04-28 - 2014-01-23
530303-XXXX Ericson, Rolf Olav Ledamot 2009-05-20 - 2014-01-23
530303-XXXX Ericson, Rolf Olav Verkställande direktör 2009-05-20 - 2014-01-23
570628-XXXX Dahle, Inger Margareta Suppleant 2014-01-23 - 2014-01-23
720416-XXXX Nygårds, Bengt Junior Niklas Ledamot 2014-01-23 - 2014-01-23
810824-XXXX Ericson, Karl Olav Suppleant 2009-04-28 - 2014-01-23
Tidigare Tillsynsbefattningar
570527-XXXX Sundström, Hans Ruben Revisor 2003-11-01 - 2014-01-23