Ramhuset-Dalaspeglar Aktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

023-792300
info@ramhuset.se

Välkommen till Ramhuset-Dalaspeglar Aktiebolag!

Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssystem, utbildning inom PC-området och designarbete för Internetsystem, elektronik-, främst mobiltelefoni-, beklädnads-, livsmedel-, skogs-, kontors-, främst maskiner och material såsom kopieringsapparater, datorer och tillbehör till dessa, kopieringspapper, pennor och almanackor, energi-, petrokemiska-, grafiska-, bil-, båt-, fritids-, farmaceutiska-, film-, flyt-, foto-, förpacknings-, grammofon-, leksaks-, kemisktekniska-, gruv-, massa & pappers-, keramiska-, ur-, turist-, och glasindustrin. Företaget ska också driva reklam, administration, utbildning, bevakning, redovisning och finansiering -utan att driva sådan verksamhet som avses i lagen om bank-och finansieringsrörelse, samt därmed förenlig verksam-het.
Ramhuset-Dalaspeglar Aktiebolag är registerat som likvidation beslutad privat aktiebolag i FALUN, dalarna . Det du kan läsa på Listan.se om Ramhuset-Dalaspeglar Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 187
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 7 4,834
Rörelseresultat -1 -301 149
Resultat efter finansnetto 24 -288 131
Resultat före skatt 255 -30 -308
Årets resultat 187 -30 944
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 1,685 1,539 1,478
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 126 954 1,606
Summa 1,810 2,493 3,084
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 300 300 300
Bundet eget kapital 300 300 300
Eget kapital 1,480 1,294 1,324
Obeskattade reserver 0 231 489
Avsättningar 0 134 114
Långfristiga skulder 144 240 336
Kortfristiga skulder 186 594 821
Eget kapital och skulder 1,810 2,493 3,084
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 67.70% 160.60% 195.60%
Vinstmarginal -7.10% -614.30% 3.00%
Soliditet 81.80% 58.60% 54.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 1 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 40 350
Personalkostnader 0 226 1,165
Sociala kostnader 0 102 288
Aktieutdelning 1,120 0 0
Beviljad Checkkredit 0 600 900
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500415-XXXX Borgs, Anders Viktor Extern firmatecknare sedan 2014-01-23
570628-XXXX Dahle, Inger Margareta Extern firmatecknare sedan 2014-01-23
720416-XXXX Nygårds, Bengt Junior Niklas Likvidator sedan 2014-01-23
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556091-0076
Registrerat 1964-01-21
Status Likvidation beslutad
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Nej
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Box 292
Postnummer 79127
Postort FALUN
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
00009 Huvudnäring okänd
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssystem, utbildning inom PC-området och designarbete för Internetsystem, elektronik-, främst mobiltelefoni-, beklädnads-, livsmedel-, skogs-, kontors-, främst maskiner och material såsom kopieringsapparater, datorer och tillbehör till dessa, kopieringspapper, pennor och almanackor, energi-, petrokemiska-, grafiska-, bil-, båt-, fritids-, farmaceutiska-, film-, flyt-, foto-, förpacknings-, grammofon-, leksaks-, kemisktekniska-, gruv-, massa & pappers-, keramiska-, ur-, turist-, och glasindustrin. Företaget ska också driva reklam, administration, utbildning, bevakning, redovisning och finansiering -utan att driva sådan verksamhet som avses i lagen om bank-och finansieringsrörelse, samt därmed förenlig verksam-het.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >likvidatorn >externa firmatecknarna