Bil & Bromsservice i Falköping AB


Kontaktuppgifter

0515-80961
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Bil & Bromsservice i Falköping AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilreparationer samt förvaltning av värdeapper och därmed förenlig verksamhet.
Bil & Bromsservice i Falköping AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Falköping, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Bil & Bromsservice i Falköping AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 1,760 1,947 1,912
Rörelseresultat -29 69 105
Resultat efter finansnetto -34 61 97
Resultat före skatt 51 38 36
Årets resultat 0 27 26
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 106 128 141
Anläggningstillgångar 178 219 280
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 345 371 453
Summa 524 590 733
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 154 153 126
Obeskattade reserver 0 85 61
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 5 35 68
Kortfristiga skulder 365 317 477
Eget kapital och skulder 524 590 733
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 94.50% 117.00% 95.00%
Vinstmarginal -1.60% 3.50% 5.50%
Soliditet 29.40% 36.30% 23.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 3 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 672 682 650
Sociala kostnader 92 96 82
Aktieutdelning 50 0 0
Beviljad Checkkredit 200 200 200
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
600401-XXXX Tegehall, Gun Elisabet Revisorssuppleant sedan 2009-05-18
871215-XXXX Franzén, Per Rickard Ingemar Suppleant sedan 2013-10-11
900619-XXXX Franzén, Hans Nicklas Ingemar Ledamot sedan 2013-10-11
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540703-XXXX Tegehall, Krister Rune William Revisor sedan 2009-05-18
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
620817-XXXX Bengtsson, Mats Inge Samuel Ledamot 2009-05-18 - 2013-10-11
621203-XXXX Bengtsson, Karin Elinor Suppleant 2009-05-18 - 2013-10-11