Gamla Timrå Mill Service AB - Timrå Mill Service AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

070-3667743

Välkommen till Gamla Timrå Mill Service AB - Timrå Mill Service AB!

Bolaget skall bedriva tekniska konsultationer, service och underhåll, konstruktion och programmering gällande industri-maskiner, företrädesvis inom massa-och stålverksindustrin, utveckling av och handel med nämnda industrimaskiner, vidare ska bolaget bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av verktyg inom nämnda bransch, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Gamla Timrå Mill Service AB - Timrå Mill Service AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Fagervik, västernorrland . Det du kan läsa på Listan.se om Gamla Timrå Mill Service AB - Timrå Mill Service AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 172
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2,831 3,890 2,097
Rörelseresultat 315 76 423
Resultat efter finansnetto 313 75 423
Resultat före skatt 234 55 376
Årets resultat 172 39 275
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 27 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 678 585 770
Summa 698 612 770
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50
Bundet eget kapital 50 50 50
Eget kapital 266 94 325
Obeskattade reserver 146 67 47
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 8 17 14
Kortfristiga skulder 278 434 384
Eget kapital och skulder 698 612 770
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 243.90% 134.80% 200.50%
Vinstmarginal 11.10% 1.90% 20.20%
Soliditet 54.40% 23.40% 46.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 1 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 37 0 0
Sociala kostnader 8 0 0
Aktieutdelning 0 0 270
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
571218-XXXX Millebjer, Bill Torbjörn Ledamot sedan 2010-09-03
580915-XXXX Englund, Thomas Suppleant sedan 2013-07-26
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556810-3674
Registrerat 2010-06-02
Status Aktivt
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2010-08-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Mångatan 3
Postnummer 86032
Postort Fagervik
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
71122 Tekniska konsultbyråer inom industriteknik
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva tekniska konsultationer, service och underhåll, konstruktion och programmering gällande industri-maskiner, företrädesvis inom massa-och stålverksindustrin, utveckling av och handel med nämnda industrimaskiner, vidare ska bolaget bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av verktyg inom nämnda bransch, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen