Swerock Grusterminal Båstad - Förslöv

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Swerock Grusterminal Båstad - Förslöv!

Bolaget skall direkt eller genom helägda eller delägda bolag bedriva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis med sten, grus och andra mineralprodukter samt cementbaserade produkter. Bolaget skall vidare bedriva kommersiell rörelse avseende drivmedel, transporter och uthyrning av entreprenad-maskiner, samt handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.
Swerock Grusterminal Båstad - Förslöv är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Förslöv, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Swerock Grusterminal Båstad - Förslöv är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 139003
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4,446,382 3,776,314 2,746,154
Rörelseresultat 243,102 230,759 153,490
Resultat efter finansnetto 222,718 205,808 124,290
Resultat före skatt 192,784 139,081 113,486
Årets resultat 139,003 98,375 75,946
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 162,012 152,357 120,620
Anläggningstillgångar 967,853 1,166,940 1,147,358
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,020,596 858,737 612,366
Summa 1,988,449 2,025,677 1,759,724
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 83,000 83,000 83,000
Bundet eget kapital 83,000 83,000 83,000
Eget kapital 233,308 261,852 107,228
Obeskattade reserver 378,181 344,120 277,394
Avsättningar 65,377 61,653 57,540
Långfristiga skulder 341,572 564,386 761,760
Kortfristiga skulder 970,011 793,666 555,802
Eget kapital och skulder 1,988,449 2,025,677 1,759,724
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 105.20% 108.20% 110.20%
Vinstmarginal 5.30% 6.00% 5.50%
Soliditet 25.80% 25.20% 17.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 910 780 649
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 497,782 450,072 354,170
Sociala kostnader 133,453 110,746 96,364
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510513-XXXX Olsson, Paul Axel Extern firmatecknare sedan 2012-08-27
560311-XXXX Karlsson, Karl Gunnar Ledamot sedan 2008-05-24
560311-XXXX Karlsson, Karl Gunnar Ordförande sedan 2012-08-27
570930-XXXX Nilsson, Jan Peter Ledamot sedan 2012-08-27
570930-XXXX Nilsson, Jan Peter Verkställande direktör sedan 2013-12-03
571231-XXXX Ek, Inga Margareta Extern firmatecknare sedan 2007-09-11
600126-XXXX Malmgren, Karin Maria Extern firmatecknare sedan 2009-07-27
600310-XXXX Nilsson, Karl Johan Extern firmatecknare sedan 2013-12-03
610213-XXXX Bergqvist, Leif Axel Extern firmatecknare sedan 2013-12-03
630630-XXXX Wifvesson, Dan Håkan Patrik Extern vice verkställande direktör sedan 2013-12-03
640508-XXXX Braun, Lars Göran Henry Extern firmatecknare sedan 2013-12-03
661108-XXXX Winkvist, Niclas Tom Ledamot sedan 2013-12-03
680405-XXXX Johansson, Nils Roger Mikael Extern firmatecknare sedan 2012-08-27
Nuvarande Tillsynsbefattningar
491219-XXXX Svensson, Alf Sven Wilhelm Huvudansvarig revisor sedan 2009-07-27
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2005-07-27
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556081-3031
VD Nilsson ,Peter
Registrerat 1961-12-27
Status Fusion avslutad
Anställda 910
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1975-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 100
Postnummer 26903
Postort Förslöv
KARTA
Karta till Swerock Grusterminal Båstad - Förslöv
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
23630 Industri för fabriksblandad betong
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall direkt eller genom helägda eller delägda bolag bedriva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis med sten, grus och andra mineralprodukter samt cementbaserade produkter. Bolaget skall vidare bedriva kommersiell rörelse avseende drivmedel, transporter och uthyrning av entreprenad-maskiner, samt handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Johansson, Nils Roger Mikael >Karlsson, Karl Gunnar>Malmgren, Karin Maria >Olsson, Paul Axel >Winkvist, Niclas Tom Firman tecknas av en av>Johansson, Nils Roger Mikael >Karlsson, Karl Gunnar >Malmgren, Karin Maria >Olsson, Paul Axel>Winkvist, Niclas Tom i förening med en av >Bergqvist, Leif Axel >Braun, Lars Göran Henry>Ek, Inga Margareta >Nilsson, Jan Peter >Nilsson, Karl Johan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder