Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0413-580000

Välkommen till Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv!

Bolaget skall bedriva sjukvård och därmed förenlig verksamhet.
Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv är registerat som drivs i kommission privat aktiebolag i Eslöv, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2011-04
Nettoomsättning 102,057 63,987 101,511
Rörelseresultat -2,452 -3,820 -1,409
Resultat efter finansnetto -2,448 -3,817 -1,382
Resultat före skatt 0 0 -778
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,795 2,853 3,404
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 24,813 22,416 19,838
Summa 27,608 25,269 23,242
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 196 196 196
Bundet eget kapital 196 196 196
Eget kapital 8,866 8,866 8,866
Obeskattade reserver 868 965 1,418
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 17,874 15,439 12,958
Eget kapital och skulder 27,608 25,269 23,242
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2011-04
Kassalikviditet 138.80% 145.20% 0.00%
Vinstmarginal -2.40% -5.90% 0.00%
Soliditet 34.40% 37.80% 0.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2011-04
Antal anställda 70 71 72
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 42,173 28,920 43,053
Sociala kostnader 11,955 9,399 12,406
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570202-XXXX Wellander, Susanne Ledamot sedan 2013-01-10
570202-XXXX Wellander, Susanne Verkställande direktör sedan 2013-01-10
680527-XXXX Rahmquist, John Erik Gustaf Extern firmatecknare sedan 2013-07-01
700408-XXXX Blennerud, Åsa Margareta Ledamot sedan 2013-07-01
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Ledamot sedan 2013-01-10
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Vice verkställande direktör sedan 2013-07-01
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Ordförande sedan 2013-07-01
710118-XXXX Gustafsson, Hans Lennart Folke Extern firmatecknare sedan 2013-07-01
711120-XXXX Welinder, Linda Elisabet Extern firmatecknare sedan 2013-07-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2008-07-21
750923-XXXX Ekdahl, Lars Johan Huvudansvarig revisor sedan 2013-07-01
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450407-XXXX Ungerholm, Carl Stellan Ledamot 2003-10-31 - 2009-10-13
490321-XXXX Markusson, Bengt Rune Ingemar Ledamot 2006-03-17 - 2009-10-13
570202-XXXX Wellander, Susanne Ordförande 2013-01-10 - 2013-07-01
570422-XXXX Klemetti, Margita Margaretha Alice Suppleant 2011-09-13 - 2012-09-28
570422-XXXX Klemetti, Margita Margaretha Alice Utlandsbosatt inom EES 2011-09-13 - 2012-09-28
580323-XXXX Riber, Ralph David Ledamot 2009-10-13 - 2010-06-09
580323-XXXX Riber, Ralph David Verkställande direktör 2009-10-13 - 2010-03-05
580323-XXXX Riber, Ralph David Ordförande 2009-10-13 - 2010-06-09
580522-XXXX Munkhammar, Lena Elisabeth Extern verkställande direktör 2012-03-29 - 2013-01-10
590809-XXXX Wadell, Lars Gunnar Tordson Ledamot 2009-10-13 - 2010-12-28
610520-XXXX Glückman Bengtsson, Hans Olof Ledamot 2013-01-10 - 2013-07-01
620621-XXXX Lodin, Ann-Sofi Birgitta Ledamot 2010-03-05 - 2011-09-13
620621-XXXX Lodin, Ann-Sofi Birgitta Verkställande direktör 2010-03-05 - 2011-09-13
631205-XXXX Daun Wennborg, Cecilia Margaretha Ledamot 2006-03-17 - 2009-10-13
631205-XXXX Daun Wennborg, Cecilia Margaretha Ordförande 2007-11-27 - 2009-10-13
640401-XXXX Klasmark, Lars Krister Extern firmatecknare 2011-03-01 - 2011-07-06
650530-XXXX Hjelmstierna, Björn Tomas Ledamot 2013-01-10 - 2013-07-01
660907-XXXX Steinvall, Ulf Peter Gustav Extern firmatecknare 2011-07-06 - 2012-09-28
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Ledamot 2009-10-13 - 2012-03-02
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Verkställande direktör 2011-09-13 - 2012-03-02
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Ordförande 2010-06-17 - 2012-03-02
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Utlandsbosatt inom EES 2009-10-13 - 2012-03-02
680328-XXXX Gren, Per Fredrik Ledamot 2012-03-02 - 2013-01-10
680328-XXXX Gren, Per Fredrik Verkställande direktör 2012-03-02 - 2012-03-29
680328-XXXX Gren, Per Fredrik Ordförande 2012-03-02 - 2013-01-10
700824-XXXX Eriksson, Ik Dan Jesper Extern firmatecknare 2009-10-13 - 2011-03-01
710412-XXXX Piper, Anna Catharina Cecilia Carlsdotter Suppleant 2011-03-01 - 2013-01-10
720516-XXXX Karlin, Sara Helena Ledamot 2007-11-27 - 2009-10-13
730105-XXXX Philipson, John David Extern verkställande direktör 2007-10-04 - 2009-10-13
731003-XXXX Warnholtz, Daniel Per Erik Andreas Ledamot 2011-05-10 - 2013-01-10
Tidigare Tillsynsbefattningar
550905-XXXX Johansson Vognsen, Ragnhild Birgitta Revisor 2005-06-29 - 2008-07-21
731117-XXXX Sjölander, Kenneth Mikael Huvudansvarig revisor 2008-07-21 - 2013-07-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556585-4709
VD Wellander ,Susanne
Registrerat 2000-02-25
Status Drivs i Kommission
Anställda 70
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 1064
Postnummer 40522
Postort Göteborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
86222 Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, ej på sjukhus
86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva sjukvård och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med en av>Gustafsson, Hans Lennart Folke >Rahmquist, John Erik Gustaf >Welinder, Linda Elisabet Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder