Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0413-580000

Välkommen till Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv!

Bolaget skall bedriva sjukvård och därmed förenlig verksamhet.
Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv är registerat som drivs i kommission privat aktiebolag i Eslöv, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 107,500 102,057 63,987
Rörelseresultat 5,727 -2,452 -3,820
Resultat efter finansnetto 5,804 -2,448 -3,817
Resultat före skatt 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,814 2,795 2,853
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 24,778 24,813 22,416
Summa 27,592 27,608 25,269
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 196 196 196
Bundet eget kapital 196 196 196
Eget kapital 8,866 8,866 8,866
Obeskattade reserver 868 868 965
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 17,858 17,874 15,439
Eget kapital och skulder 27,592 27,608 25,269
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 138.80% 138.80% 145.20%
Vinstmarginal 5.30% -2.40% -5.90%
Soliditet 34.60% 34.40% 37.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 84 70 71
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 42,173 28,920
Sociala kostnader 13,504 11,955 9,399
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570202-XXXX Wellander, Susanne Ledamot sedan 2013-01-10
570202-XXXX Wellander, Susanne Verkställande direktör sedan 2013-01-10
680527-XXXX Rahmquist, John Erik Gustaf Extern firmatecknare sedan 2013-07-01
700408-XXXX Blennerud, Åsa Margareta Ledamot sedan 2013-07-01
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Ledamot sedan 2013-01-10
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Vice verkställande direktör sedan 2013-07-01
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Ordförande sedan 2013-07-01
710118-XXXX Gustafsson, Hans Lennart Folke Extern firmatecknare sedan 2013-07-01
711120-XXXX Welinder, Linda Elisabet Extern firmatecknare sedan 2013-07-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2008-07-21
750923-XXXX Ekdahl, Lars Johan Huvudansvarig revisor sedan 2013-07-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556585-4709
VD Wellander ,Susanne
Registrerat 2000-02-25
Status Drivs i Kommission
Anställda 84
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 1064
Postnummer 40522
Postort Göteborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
86222 Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, ej på sjukhus
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva sjukvård och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med en av>Gustafsson, Hans Lennart Folke >Rahmquist, John Erik Gustaf >Welinder, Linda Elisabet Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder