Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv


Kontaktuppgifter

0413-580000

Address

Odengatan 66
 24135 Eslöv
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv!

Bolaget skall bedriva sjukvård och därmed förenlig verksamhet.
Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv är registerat som drivs i kommission privat aktiebolag i Eslöv, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Capio Specialistvård Skåne AB - Eslöv är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2011-04
Nettoomsättning 102,057 63,987 101,511
Rörelseresultat -2,452 -3,820 -1,409
Resultat efter finansnetto -2,448 -3,817 -1,382
Resultat före skatt 0 0 -778
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,795 2,853 3,404
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 24,813 22,416 19,838
Summa 27,608 25,269 23,242
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 196 196 196
Bundet eget kapital 196 196 196
Eget kapital 8,866 8,866 8,866
Obeskattade reserver 868 965 1,418
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 17,874 15,439 12,958
Eget kapital och skulder 27,608 25,269 23,242
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2011-04
Kassalikviditet 138.80% 145.20% 0.00%
Vinstmarginal -2.40% -5.90% 0.00%
Soliditet 34.40% 37.80% 0.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2011-04
Antal anställda 70 71 72
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 42,173 28,920 43,053
Sociala kostnader 11,955 9,399 12,406
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570202-XXXX Wellander, Susanne Ledamot sedan 2013-01-10
570202-XXXX Wellander, Susanne Verkställande direktör sedan 2013-01-10
680527-XXXX Rahmquist, John Erik Gustaf Extern firmatecknare sedan 2013-07-01
700408-XXXX Blennerud, Åsa Margareta Ledamot sedan 2013-07-01
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Ledamot sedan 2013-01-10
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Vice verkställande direktör sedan 2013-07-01
700921-XXXX Olsson, Ulf Daniel Ordförande sedan 2013-07-01
710118-XXXX Gustafsson, Hans Lennart Folke Extern firmatecknare sedan 2013-07-01
711120-XXXX Welinder, Linda Elisabet Extern firmatecknare sedan 2013-07-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2008-07-21
750923-XXXX Ekdahl, Lars Johan Huvudansvarig revisor sedan 2013-07-01
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450407-XXXX Ungerholm, Carl Stellan Ledamot 2003-10-31 - 2009-10-13
490321-XXXX Markusson, Bengt Rune Ingemar Ledamot 2006-03-17 - 2009-10-13
570202-XXXX Wellander, Susanne Ordförande 2013-01-10 - 2013-07-01
570422-XXXX Klemetti, Margita Margaretha Alice Suppleant 2011-09-13 - 2012-09-28
570422-XXXX Klemetti, Margita Margaretha Alice Utlandsbosatt inom EES 2011-09-13 - 2012-09-28
580323-XXXX Riber, Ralph David Ledamot 2009-10-13 - 2010-06-09
580323-XXXX Riber, Ralph David Verkställande direktör 2009-10-13 - 2010-03-05
580323-XXXX Riber, Ralph David Ordförande 2009-10-13 - 2010-06-09
580522-XXXX Munkhammar, Lena Elisabeth Extern verkställande direktör 2012-03-29 - 2013-01-10
590809-XXXX Wadell, Lars Gunnar Tordson Ledamot 2009-10-13 - 2010-12-28
610520-XXXX Glückman Bengtsson, Hans Olof Ledamot 2013-01-10 - 2013-07-01
620621-XXXX Lodin, Ann-Sofi Birgitta Ledamot 2010-03-05 - 2011-09-13
620621-XXXX Lodin, Ann-Sofi Birgitta Verkställande direktör 2010-03-05 - 2011-09-13
631205-XXXX Daun Wennborg, Cecilia Margaretha Ledamot 2006-03-17 - 2009-10-13
631205-XXXX Daun Wennborg, Cecilia Margaretha Ordförande 2007-11-27 - 2009-10-13
640401-XXXX Klasmark, Lars Krister Extern firmatecknare 2011-03-01 - 2011-07-06
650530-XXXX Hjelmstierna, Björn Tomas Ledamot 2013-01-10 - 2013-07-01
660907-XXXX Steinvall, Ulf Peter Gustav Extern firmatecknare 2011-07-06 - 2012-09-28
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Ledamot 2009-10-13 - 2012-03-02
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Verkställande direktör 2011-09-13 - 2012-03-02
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Ordförande 2010-06-17 - 2012-03-02
661003-XXXX Bergendahl, Matti Ilmari Utlandsbosatt inom EES 2009-10-13 - 2012-03-02
680328-XXXX Gren, Per Fredrik Ledamot 2012-03-02 - 2013-01-10
680328-XXXX Gren, Per Fredrik Verkställande direktör 2012-03-02 - 2012-03-29
680328-XXXX Gren, Per Fredrik Ordförande 2012-03-02 - 2013-01-10
700824-XXXX Eriksson, Ik Dan Jesper Extern firmatecknare 2009-10-13 - 2011-03-01
710412-XXXX Piper, Anna Catharina Cecilia Carlsdotter Suppleant 2011-03-01 - 2013-01-10
720516-XXXX Karlin, Sara Helena Ledamot 2007-11-27 - 2009-10-13
730105-XXXX Philipson, John David Extern verkställande direktör 2007-10-04 - 2009-10-13
731003-XXXX Warnholtz, Daniel Per Erik Andreas Ledamot 2011-05-10 - 2013-01-10
Tidigare Tillsynsbefattningar
550905-XXXX Johansson Vognsen, Ragnhild Birgitta Revisor 2005-06-29 - 2008-07-21
731117-XXXX Sjölander, Kenneth Mikael Huvudansvarig revisor 2008-07-21 - 2013-07-01