Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

016-420774
info@pihls.eu

Välkommen till Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB!

Bolaget skall bedriva komplett logistikhantering, rengöring och sanering för industrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Eskilstuna, södermanland . Det du kan läsa på Listan.se om Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 3099
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 26,291 25,274 27,650
Rörelseresultat 3,516 1,421 4,317
Resultat efter finansnetto 3,619 1,423 4,194
Resultat före skatt 4,430 1,124 3,149
Årets resultat 3,099 798 2,311
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 993 1,078 4,296
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 10,656 10,638 11,291
Summa 11,649 11,715 15,587
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 6,219 5,120 4,322
Obeskattade reserver 1,952 2,764 2,465
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 67 3,588
Kortfristiga skulder 3,478 3,764 5,213
Eget kapital och skulder 11,649 11,715 15,587
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 306.40% 282.60% 216.60%
Vinstmarginal 13.30% 5.50% 15.60%
Soliditet 66.50% 61.10% 39.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 26 25 26
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 529
Personalkostnader 10,623 10,337 10,256
Sociala kostnader 3,062 2,941 2,429
Aktieutdelning 3,098 2,000 0
Beviljad Checkkredit 500 500 500
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Ledamot sedan 2005-12-02
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Verkställande direktör sedan 2013-06-24
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Ordförande sedan 2010-03-30
770608-XXXX Mathiasen, Ove Andreas Revisorssuppleant sedan 2012-10-31
780417-XXXX Pihl, Maria Elisabeth Suppleant sedan 2012-10-31
860418-XXXX Libäck, Conny Olof Ledamot sedan 2010-03-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
720919-XXXX Bergquist, Henrik Rolf Thomas Revisor sedan 2014-08-13
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556687-1520
VD Pihl ,Roger
Registrerat 2005-10-06
Status Aktivt
Anställda 26
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2005-12-15
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Fabriksgatan 3
Postnummer 63346
Postort Eskilstuna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
82920 Förpackningsfirmor
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva komplett logistikhantering, rengöring och sanering för industrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Pihl, Frank Roger