Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB


Kontaktuppgifter

016-420774
info@pihls.eu
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB!

Bolaget skall bedriva komplett logistikhantering, rengöring och sanering för industrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Eskilstuna, södermanland . Det du kan läsa på Listan.se om Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 798
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 25,274 27,650 20,119
Rörelseresultat 1,421 4,317 2,994
Resultat efter finansnetto 1,423 4,194 2,912
Resultat före skatt 1,124 3,149 2,113
Årets resultat 798 2,311 1,548
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 1,078 4,296 4,711
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 10,638 11,291 7,073
Summa 11,715 15,587 11,784
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 5,120 4,322 2,011
Obeskattade reserver 2,764 2,465 1,420
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 67 3,588 4,067
Kortfristiga skulder 3,764 5,213 4,286
Eget kapital och skulder 11,715 15,587 11,784
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 282.60% 216.60% 165.00%
Vinstmarginal 5.50% 15.60% 14.90%
Soliditet 61.10% 39.10% 25.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 25 26 21
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 529 0
Personalkostnader 10,337 10,256 8,040
Sociala kostnader 2,941 2,429 1,871
Aktieutdelning 2,000 0 0
Beviljad Checkkredit 500 500 5,200
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Ledamot sedan 2005-12-02
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Verkställande direktör sedan 2013-06-24
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Ordförande sedan 2010-03-30
770608-XXXX Mathiasen, Ove Andreas Revisorssuppleant sedan 2012-10-31
780417-XXXX Pihl, Maria Elisabeth Suppleant sedan 2012-10-31
860418-XXXX Libäck, Conny Olof Ledamot sedan 2010-03-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
660831-XXXX Bengtsson, Stefan Mikael Revisor sedan 2012-10-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
621209-XXXX Pihl, Kaj Mikael Suppleant 2006-03-27 - 2012-10-31
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Ordförande 2006-03-27 - 2009-04-17
740223-XXXX Wågert, Nils Pontus An Ledamot 2006-03-27 - 2009-04-17
Tidigare Tillsynsbefattningar
590323-XXXX Rudengren, Lars Johan Revisor 2005-12-02 - 2012-10-31