Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

016-420774
info@pihls.eu

Välkommen till Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB!

Bolaget skall bedriva komplett logistikhantering, rengöring och sanering för industrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Eskilstuna, södermanland . Det du kan läsa på Listan.se om Pihls Sweden AB - P.I.S. Pihls Industriservice AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 798
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 25,274 27,650 20,119
Rörelseresultat 1,421 4,317 2,994
Resultat efter finansnetto 1,423 4,194 2,912
Resultat före skatt 1,124 3,149 2,113
Årets resultat 798 2,311 1,548
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 1,078 4,296 4,711
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 10,638 11,291 7,073
Summa 11,715 15,587 11,784
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 5,120 4,322 2,011
Obeskattade reserver 2,764 2,465 1,420
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 67 3,588 4,067
Kortfristiga skulder 3,764 5,213 4,286
Eget kapital och skulder 11,715 15,587 11,784
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 282.60% 216.60% 165.00%
Vinstmarginal 5.50% 15.60% 14.90%
Soliditet 61.10% 39.10% 25.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 25 26 21
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 529 0
Personalkostnader 10,337 10,256 8,040
Sociala kostnader 2,941 2,429 1,871
Aktieutdelning 2,000 0 0
Beviljad Checkkredit 500 500 5,200
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Ledamot sedan 2005-12-02
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Verkställande direktör sedan 2013-06-24
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Ordförande sedan 2010-03-30
770608-XXXX Mathiasen, Ove Andreas Revisorssuppleant sedan 2012-10-31
780417-XXXX Pihl, Maria Elisabeth Suppleant sedan 2012-10-31
860418-XXXX Libäck, Conny Olof Ledamot sedan 2010-03-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
660831-XXXX Bengtsson, Stefan Mikael Revisor sedan 2012-10-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
621209-XXXX Pihl, Kaj Mikael Suppleant 2006-03-27 - 2012-10-31
690111-XXXX Pihl, Frank Roger Ordförande 2006-03-27 - 2009-04-17
740223-XXXX Wågert, Nils Pontus An Ledamot 2006-03-27 - 2009-04-17
Tidigare Tillsynsbefattningar
590323-XXXX Rudengren, Lars Johan Revisor 2005-12-02 - 2012-10-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556687-1520
VD Pihl ,Roger
Registrerat 2005-10-06
Status Aktivt
Anställda 25
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Fabriksgatan 3
Postnummer 63346
Postort Eskilstuna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
82920 Förpackningsfirmor
49410 Åkerier
81221 Företag för rengöring av byggnader
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva komplett logistikhantering, rengöring och sanering för industrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Pihl, Frank Roger