Eskilstuna Stormarknad AB - Ica Maxi

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

016-158700

Välkommen till Eskilstuna Stormarknad AB - Ica Maxi!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj-handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Eskilstuna Stormarknad AB - Ica Maxi är registerat som aktivt privat aktiebolag i Eskilstuna, södermanland . Det du kan läsa på Listan.se om Eskilstuna Stormarknad AB - Ica Maxi är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 7367
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 322,443 297,800 275,742
Rörelseresultat 6,576 5,504 2,980
Resultat efter finansnetto 6,047 4,688 2,166
Resultat före skatt 10,047 3,288 2,116
Årets resultat 7,367 2,460 1,522
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 10,003 11,268 12,266
Anläggningstillgångar 9,623 13,451 17,924
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 33,522 25,515 23,829
Summa 43,145 38,966 41,753
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 100 326 -44
Obeskattade reserver 6,750 10,750 9,350
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 4,108 8,049 12,517
Kortfristiga skulder 32,187 19,841 19,930
Eget kapital och skulder 43,145 38,966 41,753
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 104.10% 128.60% 119.60%
Vinstmarginal 2.00% 1.80% 1.10%
Soliditet 11.80% 20.70% 16.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 68 68 65
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 652 652 652
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 6,791 6,366 5,863
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530930-XXXX Aherdan, Fouad Suppleant sedan 2013-06-12
661020-XXXX Björkman, Ingela Sofie Ledamot sedan 2013-06-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
531206-XXXX Nygren, Gunnel Katarina Revisor sedan 2014-01-21
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560622-XXXX Carlmatz, Siv Elisabet Ledamot 2007-05-08 - 2013-06-12
590216-XXXX Fredriksson, Jan Anders Gustaf Ledamot 2007-05-08 - 2013-06-12
590216-XXXX Fredriksson, Jan Anders Gustaf Verkställande direktör 2007-05-08 - 2013-06-12
650621-XXXX Filipsson, Gunnar Håkan Ledamot 2007-05-08 - 2008-05-02
650621-XXXX Filipsson, Gunnar Håkan Ordförande 2007-05-08 - 2008-05-02
700828-XXXX Wennerberg, Per Anders Ledamot 2008-05-02 - 2009-06-17
700828-XXXX Wennerberg, Per Anders Ordförande 2008-05-02 - 2009-06-17
710804-XXXX Gabot, Sebastian Ledamot 2012-12-19 - 2013-06-12
710804-XXXX Gabot, Sebastian Ordförande 2012-12-19 - 2013-06-12
740612-XXXX Knutsson, Per Fredric Ledamot 2009-06-17 - 2012-12-19
740612-XXXX Knutsson, Per Fredric Ordförande 2009-06-17 - 2012-12-19
Tidigare Tillsynsbefattningar
380714-XXXX Westerlind, Nils Bertil Huvudansvarig revisor 2007-05-08 - 2011-02-08
470314-XXXX Holmberg, Björn Stellan Revisor 2011-02-08 - 2014-02-20
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2007-05-08 - 2011-02-08
710609-XXXX Börjesson, Carl Fredrik Revisor 2011-02-08 - 2014-01-21
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556697-1650
Registrerat 2006-01-20
Status Aktivt
Anställda 68
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 594
Postnummer 63108
Postort Eskilstuna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
00009 Huvudnäring okänd
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj-handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten