Dhl Freight (Sweden) AB - Eskilstuna

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

016-167400

Välkommen till Dhl Freight (Sweden) AB - Eskilstuna!

Bolaget skall bedriva speditions-, transport-och åkerirörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.
Dhl Freight (Sweden) AB - Eskilstuna är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Eskilstuna, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Dhl Freight (Sweden) AB - Eskilstuna är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 174436
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 8,087,576 8,394,575 7,846,914
Rörelseresultat 165,013 7,454 42,547
Resultat efter finansnetto 151,914 -6,250 22,576
Resultat före skatt 151,914 -6,250 22,576
Årets resultat 174,436 -20,873 16,790
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 297,745 341,782 359,401
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,746,526 1,511,166 1,474,251
Summa 2,044,271 1,852,948 1,833,652
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5,000 5,000 5,000
Bundet eget kapital 5,000 5,000 5,000
Eget kapital 397,414 159,865 221,715
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 515,874 493,307 476,635
Långfristiga skulder 0 0 25,585
Kortfristiga skulder 1,130,983 1,199,776 1,109,717
Eget kapital och skulder 2,044,271 1,852,948 1,833,652
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 154.40% 126.00% 132.80%
Vinstmarginal 2.00% 0.10% 0.50%
Soliditet 19.40% 8.60% 12.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 2,491 2,483 2,588
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 6,331 3,854 6,475
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 369,157 405,323 435,629
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
451108-XXXX Anderholm, Anders Gustaf Arbetstagarrepresentant sedan 2009-11-16
451108-XXXX Anderholm, Anders Gustaf Suppleant sedan 2009-11-16
600301-XXXX Hunt Viberg, Lena Anne-Lie Arbetstagarrepresentant sedan 2011-06-07
600301-XXXX Hunt Viberg, Lena Anne-Lie Ledamot sedan 2014-07-21
610103-XXXX Modén, Rose-Mari Arbetstagarrepresentant sedan 2006-06-01
610103-XXXX Modén, Rose-Mari Ledamot sedan 2006-06-01
611030-XXXX Westerberg, Per Sven Gunnar Ledamot sedan 2014-04-04
640721-XXXX Diallo, Amadou Dioulde Ledamot sedan 2014-04-04
640721-XXXX Diallo, Amadou Dioulde Ordförande sedan 2014-04-04
640721-XXXX Diallo, Amadou Dioulde Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-04-04
671127-XXXX Schnittka, Matthias Ledamot sedan 2014-07-21
671127-XXXX Schnittka, Matthias Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-07-21
700318-XXXX Hesslin, Peter Seth Wilhelm Ledamot sedan 2012-01-18
700318-XXXX Hesslin, Peter Seth Wilhelm Verkställande direktör sedan 2012-01-18
780929-XXXX Norén, Göran Peter Extern firmatecknare sedan 2014-07-21
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2004-11-01
740921-XXXX Corneliusson, Linda Henrietta Huvudansvarig revisor sedan 2012-10-22
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556103-0437
VD Hesslin ,Peter
Registrerat 1966-03-17
Status Fusion avslutad
Anställda 2491
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1980-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 324
Postnummer 63104
Postort Eskilstuna
KARTA
Karta till Dhl Freight (Sweden) AB - Eskilstuna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
52290 Övriga serviceföretag till transport
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva speditions-, transport-och åkerirörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Diallo, Amadou Dioulde >Hesslin, Peter Seth Wilhelm>Norén, Göran Peter >Schnittka, Matthias >Westerberg, Per Sven Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder