Gb Grossisten i Uppsala AB


Kontaktuppgifter

018-554500
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Gb Grossisten i Uppsala AB!

Bolaget skall bedriva grosshandel inom livsmedelsbranschen, glassdistribution, förvaltning av värdepapper och ädelmetaller samt därmed förenlig verksamhet.
Gb Grossisten i Uppsala AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Enköping, uppsala . Det du kan läsa på Listan.se om Gb Grossisten i Uppsala AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 522
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 12,894 13,797 13,488
Rörelseresultat 448 122 1,196
Resultat efter finansnetto 452 207 1,221
Resultat före skatt 717 190 1,140
Årets resultat 522 133 828
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 472 582 590
Anläggningstillgångar 1,769 2,330 1,365
Kortfristiga fordringar 0 96 95
Omsättningstillgångar 6,801 6,930 7,084
Summa 8,569 9,260 8,449
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500
Eget kapital 3,688 3,461 4,078
Obeskattade reserver 1,623 1,887 1,871
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 205 500 236
Kortfristiga skulder 3,053 3,412 2,265
Eget kapital och skulder 8,569 9,260 8,449
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 222.80% 203.10% 312.80%
Vinstmarginal 3.50% 0.90% 8.80%
Soliditet 57.80% 52.00% 64.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 13 13 10
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 4,883 4,966 4,817
Sociala kostnader 1,140 1,169 1,156
Aktieutdelning 0 0 750
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
640423-XXXX Johansson, Eric Ninor Ledamot sedan 2004-12-06
640423-XXXX Johansson, Eric Ninor Ordförande sedan 2004-12-06
640614-XXXX Johansson, Helena Margaretha Suppleant sedan 2012-07-16
680812-XXXX Johansson, Gun Katarina Suppleant sedan 2012-07-16
681108-XXXX Johansson, Sven Gunnar Ledamot sedan 2004-12-06
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540302-XXXX Fjellner, Inger Lillie Christina Revisor sedan 2004-12-06