Skafferiet Servicedesign AB


Kontaktuppgifter

0709-109536
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Skafferiet Servicedesign AB!

Konsultation inom kommunikation, gastronomi, koncept och produktutveckling. Matproduktion till förskolor och på öppna marknaden, catering och event. Import och försäljning av livsmedel och köksutensilier.
Skafferiet Servicedesign AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Ekerö, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Skafferiet Servicedesign AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12
Nettoomsättning 775
Rörelseresultat -12
Resultat efter finansnetto -12
Resultat före skatt -12
Årets resultat -13
Balansräkning 2012-12
Tillgångar
Varulager m.m. 14
Anläggningstillgångar 0
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 122
Summa 122
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
Bundet eget kapital 50
Eget kapital 37
Obeskattade reserver 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 85
Eget kapital och skulder 122
NYCKELTAL 2012-12
Kassalikviditet 143.50%
Vinstmarginal -1.50%
Soliditet 30.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12
Antal anställda 1
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 232
Sociala kostnader 60
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 0
Varav utnyttjad 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
641026-XXXX Karlberg, Annika Gunvor Suppleant sedan 2012-01-20
660213-XXXX Karlberg, Lars Patrik Ledamot sedan 2012-01-20