Jakt & Fritidsbutiken Byske AB


Kontaktuppgifter

0912-61015
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Jakt & Fritidsbutiken Byske AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av utrustning för jakt och fritid, jaktturism, kursverksamhet inom jakt och därmed förenlig verksamhet.
Jakt & Fritidsbutiken Byske AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Byske, västerbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Jakt & Fritidsbutiken Byske AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2013-02
Nettoomsättning 1,594
Rörelseresultat 142
Resultat efter finansnetto 118
Resultat före skatt 68
Årets resultat 45
Balansräkning 2013-02
Tillgångar
Varulager m.m. 961
Anläggningstillgångar 108
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 1,024
Summa 1,132
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
Bundet eget kapital 50
Eget kapital 95
Obeskattade reserver 50
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 87
Kortfristiga skulder 900
Eget kapital och skulder 1,132
NYCKELTAL 2013-02
Kassalikviditet 113.80%
Vinstmarginal 8.90%
Soliditet 11.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-02
Antal anställda 1
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 98
Sociala kostnader 27
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 150
Varav utnyttjad 147

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
640201-XXXX Bertilsson, Mona Anette Suppleant sedan 2011-12-29
660506-XXXX Grönlund, Lars Helge Ledamot sedan 2011-12-29
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570523-XXXX Lundqvist, Ulf Thomas Ledamot 2011-09-23 - 2011-12-29
580404-XXXX Grenholm Lundqvist, Gunvor Irene Suppleant 2011-09-23 - 2011-12-29
660424-XXXX Bertilsson, Lars Patrik Extern firmatecknare 2011-12-29 - 2012-02-10