RDS Förlag AB - R&D Förlag AB


Kontaktuppgifter

08-7042230
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till RDS Förlag AB - R&D Förlag AB!

Bolaget ska ge ut en företagstidning, äga en internettidning samt bedriva försäljningsuppdrag inom annonsmarknaden samt därmed förenlig verksamhet.
RDS Förlag AB - R&D Förlag AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Bromma, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om RDS Förlag AB - R&D Förlag AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -59
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2011-04
Nettoomsättning 12,223 9,834 15,084
Rörelseresultat -791 248 1,071
Resultat efter finansnetto -328 256 1,072
Resultat före skatt -48 184 787
Årets resultat -59 126 563
Balansräkning 2012-12 2011-12 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 568 856 989
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,679 3,802 4,970
Summa 3,247 4,658 5,958
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 71 1,131 1,505
Obeskattade reserver 357 637 565
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 261 287 501
Kortfristiga skulder 2,558 2,603 3,387
Eget kapital och skulder 3,247 4,658 5,958
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2011-04
Kassalikviditet 104.70% 146.10% 0.00%
Vinstmarginal -6.50% 2.50% 0.00%
Soliditet 10.30% 34.10% 0.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2011-04
Antal anställda 27 22 18
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 855
Personalkostnader 7,839 6,124 9,206
Sociala kostnader 1,701 1,289 1,848
Aktieutdelning 0 1,000 500
Beviljad Checkkredit 500 500 500
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
710825-XXXX Otero, May Elisabeth Suppleant sedan 2004-12-01
730824-XXXX Otero Wreder, Robert Ledamot sedan 2004-12-01
730824-XXXX Otero Wreder, Robert Verkställande direktör sedan 2004-12-01
730824-XXXX Otero Wreder, Robert Ordförande sedan 2005-10-31
761127-XXXX Savic Nilsson, Danny Ledamot sedan 2005-10-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
680709-XXXX Andersson, Anna Maria Revisor sedan 2012-03-29
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
731212-XXXX Dellström, Folke Fredrik Revisor 2007-11-13 - 2012-03-29