Betege Byggen AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-56460620

Välkommen till Betege Byggen AB!

Bolaget skall utföra entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt idka fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet avseende tillgångar inom byggnads-och anläggningsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Betege Byggen AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Bromma, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Betege Byggen AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 3495
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 120,928 83,553 105,166
Rörelseresultat 5,650 6,738 2,773
Resultat efter finansnetto 6,364 25,196 2,747
Resultat före skatt 4,780 23,693 3,090
Årets resultat 3,495 22,468 1,816
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 20,742 17 21
Anläggningstillgångar 545 658 14,914
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 71,751 56,672 57,245
Summa 72,297 57,329 72,159
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 300 300 300
Bundet eget kapital 300 300 300
Eget kapital 31,922 35,627 37,131
Obeskattade reserver 3,319 1,736 232
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 12,448 5,024 24,251
Kortfristiga skulder 24,608 14,942 10,544
Eget kapital och skulder 72,297 57,329 72,159
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 291.60% 379.30% 542.90%
Vinstmarginal 4.70% 8.10% 2.60%
Soliditet 47.70% 64.30% 51.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 28 27 27
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,855 1,081 1,596
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 3,093 2,973 2,985
Aktieutdelning 0 7,200 0
Beviljad Checkkredit 5,000 5,000 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500207-XXXX Pettersson, Lennart Ledamot sedan 1999-07-01
500207-XXXX Pettersson, Lennart Verkställande direktör sedan 2003-11-01
680512-XXXX Söderlind, Karl Johan Ledamot sedan 1999-07-01
680512-XXXX Söderlind, Karl Johan Ordförande sedan 2011-12-15
871013-XXXX Mårder, Jonas Lennart Suppleant sedan 2011-12-15
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2014-02-11
750831-XXXX Eklund, Johan Fredrik Axel Huvudansvarig revisor sedan 2014-02-11
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556567-3588
VD Pettersson ,Lennart
Registrerat 1999-03-04
Status Aktivt
Anställda 28
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1999-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Ulvsundavägen 29
Postnummer 16732
Postort Bromma
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
41200 Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utföra entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt idka fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet avseende tillgångar inom byggnads-och anläggningsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna >suppleanten