H&M - Borlänge

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0243-213040

Välkommen till H&M - Borlänge!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka butikshandel med textil och konfektion, skor, ur och pennor, parfym samt andra liknande varor.
H&M - Borlänge är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Borlänge, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om H&M - Borlänge är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 81000
Resultaträkning (TKR) 2013-11 2012-11 2011-11
Nettoomsättning 5,620,000 5,825,000 5,488,000
Rörelseresultat 165,000 136,000 118,000
Resultat efter finansnetto 164,000 140,000 0
Resultat före skatt 101,000 72,000 -23,000
Årets resultat 81,000 45,000 74,000
Balansräkning 2013-11 2012-11 2011-11
Tillgångar
Varulager m.m. 595,000 732,000 598,000
Anläggningstillgångar 607,000 509,000 369,000
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,050,000 1,153,000 1,086,000
Summa 1,657,000 1,662,000 1,455,000
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 125 1,250 125
Bundet eget kapital 125 1,250 125
Eget kapital 364,000 356,000 494,000
Obeskattade reserver 234,000 171,000 102,000
Avsättningar 2,000 1,000 6,000
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,057,000 1,134,000 853,000
Eget kapital och skulder 1,657,000 1,662,000 1,455,000
NYCKELTAL 2013-11 2012-11 2011-11
Kassalikviditet 99.30% 101.70% 127.30%
Vinstmarginal 2.90% 2.30% 2.20%
Soliditet 33.00% 29.00% 39.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-11 2012-11 2011-11
Antal anställda 2,983 2,845 2,665
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 410,000 342,000 314,000
Aktieutdelning 360,000 0 200,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
471004-XXXX , Ledamot sedan 1971-09-27
540723-XXXX Darj, Pär Anders Extern firmatecknare sedan 2005-07-26
610124-XXXX Vinge, Nils Axel Extern firmatecknare sedan 2006-09-19
610322-XXXX Jonasson, Anders Peter Extern firmatecknare sedan 2005-07-26
660407-XXXX Tervonen, Jyrki Peter Extern firmatecknare sedan 2008-11-21
720324-XXXX Björkstedt, Johan Fredrik Extern firmatecknare sedan 2014-07-04
750325-XXXX , Suppleant sedan 2009-07-01
750325-XXXX , Verkställande direktör sedan 2009-07-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2013-07-03
701223-XXXX Lundvall, Åsa Elisabet Huvudansvarig revisor sedan 2013-07-03
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556151-2376
VD ,
Registrerat 1971-09-27
Status Fusion avslutad
Anställda 2983
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2007-05-03
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Kupolen 77
Postnummer 78170
Postort Borlänge
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47711 Affärer för herr-, dam- och barnkläder, blandat
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka butikshandel med textil och konfektion, skor, ur och pennor, parfym samt andra liknande varor.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Persson, Carl Stefan Erling >Persson, Karl-Johan Erling GöranFirman tecknas två i förening av >Björkstedt, Johan Fredrik >Darj, Pär Anders >Jonasson, Anders Peter>Tervonen, Jyrki Peter >Vinge, Nils Axel