H&M - Borlänge

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0243-213040

Välkommen till H&M - Borlänge!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka butikshandel med textil och konfektion, skor, ur och pennor, parfym samt andra liknande varor.
H&M - Borlänge är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Borlänge, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om H&M - Borlänge är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 45000
Resultaträkning (TKR) 2012-11 2011-11 2010-11
Nettoomsättning 5,825,000 5,488,000 5,513,000
Rörelseresultat 136,000 118,000 185,000
Resultat efter finansnetto 140,000 0 187,000
Resultat före skatt 72,000 -23,000 265,000
Årets resultat 45,000 74,000 194,433
Balansräkning 2012-11 2011-11 2010-11
Tillgångar
Varulager m.m. 732,000 598,000 508,000
Anläggningstillgångar 509,000 369,000 308,000
Kortfristiga fordringar 0 0 250,000
Omsättningstillgångar 1,153,000 1,086,000 1,105,000
Summa 1,662,000 1,455,000 1,413,000
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,250 125 125
Bundet eget kapital 1,250 125 125
Eget kapital 356,000 494,000 545,706
Obeskattade reserver 171,000 102,000 79,000
Avsättningar 1,000 6,000 6,000
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,134,000 853,000 782,000
Eget kapital och skulder 1,662,000 1,455,000 1,413,000
NYCKELTAL 2012-11 2011-11 2010-11
Kassalikviditet 101.70% 127.30% 141.30%
Vinstmarginal 2.30% 2.20% 3.40%
Soliditet 29.00% 39.00% 42.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-11 2011-11 2010-11
Antal anställda 2,845 2,665 2,735
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 342,000 314,000 314,000
Aktieutdelning 0 200,000 126
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
471004-XXXX , Ledamot sedan 1000-01-01
540723-XXXX Darj, Pär Anders Extern firmatecknare sedan 2005-07-26
610124-XXXX Vinge, Nils Axel Extern firmatecknare sedan 2006-09-19
610322-XXXX Jonasson, Anders Peter Extern firmatecknare sedan 2005-07-26
660407-XXXX Tervonen, Jyrki Peter Extern firmatecknare sedan 2008-11-21
750325-XXXX , Suppleant sedan 2009-07-01
750325-XXXX , Verkställande direktör sedan 2009-07-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2013-07-03
701223-XXXX Lundvall, Åsa Elisabet Huvudansvarig revisor sedan 2013-07-03
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440923-XXXX Eriksen, Rolf Suppleant 2003-10-31 - 2009-07-01
520429-XXXX Persson, Leif Anders Carsten Extern firmatecknare 2003-10-31 - 2008-11-21
520625-XXXX Lyth, Torsten Adolf Revisorssuppleant 2005-05-31 - 2012-11-05
Tidigare Tillsynsbefattningar
701223-XXXX Lundvall, Åsa Elisabet Revisor 2005-05-31 - 2013-07-03
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556151-2376
VD ,
Registrerat 1971-09-27
Status Fusion avslutad
Anställda 2845
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Kupolen 77
Postnummer 78170
Postort Borlänge
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47711 Affärer för herr-, dam- och barnkläder, blandat
47750 Parfymaffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka butikshandel med textil och konfektion, skor, ur och pennor, parfym samt andra liknande varor.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Persson, Carl Stefan Erling >Persson, Karl-Johan Erling GöranFirman tecknas två i förening av >Darj, Pär Anders >Jonasson, Anders Peter >Tervonen, Jyrki Peter>Vinge, Nils Axel