H&M - Borlänge


Kontaktuppgifter

0243-213040

Address

Kupolen 77
 78170 Borlänge
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till H&M - Borlänge!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka butikshandel med textil och konfektion, skor, ur och pennor, parfym samt andra liknande varor.
H&M - Borlänge är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Borlänge, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om H&M - Borlänge är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 45000
Resultaträkning (TKR) 2012-11 2011-11 2010-11
Nettoomsättning 5,825,000 5,488,000 5,513,000
Rörelseresultat 136,000 118,000 185,000
Resultat efter finansnetto 140,000 0 187,000
Resultat före skatt 72,000 -23,000 265,000
Årets resultat 45,000 74,000 194,433
Balansräkning 2012-11 2011-11 2010-11
Tillgångar
Varulager m.m. 732,000 598,000 508,000
Anläggningstillgångar 509,000 369,000 308,000
Kortfristiga fordringar 0 0 250,000
Omsättningstillgångar 1,153,000 1,086,000 1,105,000
Summa 1,662,000 1,455,000 1,413,000
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,250 125 125
Bundet eget kapital 1,250 125 125
Eget kapital 356,000 494,000 545,706
Obeskattade reserver 171,000 102,000 79,000
Avsättningar 1,000 6,000 6,000
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,134,000 853,000 782,000
Eget kapital och skulder 1,662,000 1,455,000 1,413,000
NYCKELTAL 2012-11 2011-11 2010-11
Kassalikviditet 101.70% 127.30% 141.30%
Vinstmarginal 2.30% 2.20% 3.40%
Soliditet 29.00% 39.00% 42.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-11 2011-11 2010-11
Antal anställda 2,845 2,665 2,735
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 342,000 314,000 314,000
Aktieutdelning 0 200,000 126
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
471004-XXXX , Ledamot sedan 1000-01-01
540723-XXXX Darj, Pär Anders Extern firmatecknare sedan 2005-07-26
610124-XXXX Vinge, Nils Axel Extern firmatecknare sedan 2006-09-19
610322-XXXX Jonasson, Anders Peter Extern firmatecknare sedan 2005-07-26
660407-XXXX Tervonen, Jyrki Peter Extern firmatecknare sedan 2008-11-21
750325-XXXX , Suppleant sedan 2009-07-01
750325-XXXX , Verkställande direktör sedan 2009-07-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2013-07-03
701223-XXXX Lundvall, Åsa Elisabet Huvudansvarig revisor sedan 2013-07-03
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440923-XXXX Eriksen, Rolf Suppleant 2003-10-31 - 2009-07-01
520429-XXXX Persson, Leif Anders Carsten Extern firmatecknare 2003-10-31 - 2008-11-21
520625-XXXX Lyth, Torsten Adolf Revisorssuppleant 2005-05-31 - 2012-11-05
Tidigare Tillsynsbefattningar
701223-XXXX Lundvall, Åsa Elisabet Revisor 2005-05-31 - 2013-07-03