Borlänge Tidning

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0243-64400

Välkommen till Borlänge Tidning!

Aktiebolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva tidning sutgivning, medieverksamhet, försäljning av annonser, tillhanda hålla tjänster avseende kontorsadministration och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Borlänge Tidning är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Borlänge, dalarna . Det du kan läsa på Listan.se om Borlänge Tidning är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -1227
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 204,731 209,602 215,745
Rörelseresultat -359 -5,807 -1,275
Resultat efter finansnetto -497 -3,818 155
Resultat före skatt -1,456 -1,832 1,653
Årets resultat -1,227 -1,008 1,403
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 277,036 11,492 12,349
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 153,714 107,782 102,864
Summa 430,750 119,274 115,213
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 56,285 50,593 38,442
Obeskattade reserver 13,800 12,842 14,827
Avsättningar 1,981 631 753
Långfristiga skulder 1,650 0 0
Kortfristiga skulder 357,034 55,208 61,191
Eget kapital och skulder 430,750 119,274 115,213
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 43.10% 195.20% 168.10%
Vinstmarginal -0.20% -2.70% -0.60%
Soliditet 15.40% 50.20% 42.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 114 123 132
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,280 1,275 1,824
Personalkostnader 72,182 74,898 78,745
Sociala kostnader 21,140 21,261 23,659
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490727-XXXX Måg, Lars Erik Arbetstagarrepresentant sedan 2004-02-02
490727-XXXX Måg, Lars Erik Ledamot sedan 2004-02-02
540328-XXXX Joffer, Carl Bo Ingemar Arbetstagarrepresentant sedan 2011-09-19
540328-XXXX Joffer, Carl Bo Ingemar Suppleant sedan 2011-09-19
580929-XXXX Eriksson, Ulf Erik Ledamot sedan 2012-07-17
640528-XXXX Lith Ozarowsky, Anna Karin Birgitta Ledamot sedan 2012-07-17
700501-XXXX Peterssohn, Thomas Erling Ledamot sedan 2011-09-20
700501-XXXX Peterssohn, Thomas Erling Verkställande direktör sedan 2013-04-15
700501-XXXX Peterssohn, Thomas Erling Ordförande sedan 2011-09-20
721211-XXXX Almén, Leif Fredrik Extern firmatecknare sedan 2013-04-15
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2008-04-15
570816-XXXX Wennberg, Lars Ivar Huvudansvarig revisor sedan 2010-08-12
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
311121-XXXX Bengtsson, Bo Lennart Ordförande 2003-11-01 - 2008-04-15
411105-XXXX Ullenhag, Jörgen Uno Ledamot 2008-04-15 - 2012-07-17
431206-XXXX Fagerström, Pär Olof Extern verkställande direktör 1996-08-19 - 2011-01-03
440726-XXXX Cahling, Ernst Jan Gösta Ledamot 2008-04-15 - 2011-09-20
440726-XXXX Cahling, Ernst Jan Gösta Ordförande 2008-04-15 - 2011-09-20
461128-XXXX Nilsson, Ilbäcks Ann-Mari Elisabet Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 - 2010-08-12
461128-XXXX Nilsson, Ilbäcks Ann-Mari Elisabet Ledamot 2008-06-19 - 2010-08-12
461128-XXXX Nilsson, Ilbäcks Ann-Mari Elisabet Suppleant 2003-11-01 - 2008-06-19
480621-XXXX Sjöström, Bertil Stefan Ledamot 2011-09-19 - 2012-07-17
480621-XXXX Sjöström, Bertil Stefan Suppleant 2008-04-15 - 2011-09-19
490318-XXXX Andersson, Anders Björn Svante Ledamot 2008-04-15 - 2009-06-25
490720-XXXX Johansson, Sven-Ivan Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 - 2008-06-19
490720-XXXX Johansson, Sven-Ivan Suppleant 2003-11-01 - 2008-06-19
490816-XXXX Jonsson, Lars Åke Extern firmatecknare 2008-04-15 - 2013-04-15
580518-XXXX Maxdotter, Catherine Annelie Arbetstagarrepresentant 1998-11-24 - 2011-09-19
580518-XXXX Maxdotter, Catherine Annelie Ledamot 2003-11-01 - 2008-06-19
580518-XXXX Maxdotter, Catherine Annelie Suppleant 2008-06-19 - 2011-09-19
620317-XXXX Bengtsson, Göran Bo Ledamot 2006-02-23 - 2008-04-15
621002-XXXX Melin, Carl Göran Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-04-15
631101-XXXX Bengtsson, Anders Didrik Martin Suppleant 2006-02-23 - 2008-04-15
640124-XXXX Wigren, Maria Pernilla Ledamot 2008-04-15 - 2011-01-03
670807-XXXX Bengtsson, Sten Håkan Rudolf Ledamot 2006-02-23 - 2008-04-15
670926-XXXX Bjernulf, Petra Katarina Extern verkställande direktör 2011-01-03 - 2013-04-15
691009-XXXX Backman, Inga Elisabeth Charlotta Ledamot 2008-04-15 - 2012-07-17
691216-XXXX Bengtsson, Leif Jonas Teodor Suppleant 2006-02-23 - 2008-04-15
700613-XXXX Elgenius, Johanna Cecilia Ledamot 2009-06-25 - 2012-07-17
Tidigare Tillsynsbefattningar
470409-XXXX Geijer, Wilhelm Reinhold Huvudansvarig revisor 2008-04-15 - 2010-08-12
720212-XXXX Rystedt, Helena Therese Revisor 2006-06-22 - 2008-04-15
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556004-1815
VD Peterssohn ,Thomas
Registrerat 1901-02-04
Status Fusion avslutad
Anställda 114
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 29
Postnummer 78121
Postort Borlänge
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
58131 Dagstidningsförlag
18110 Dagstidningstryckerier
18121 Tidskriftstryckerier
58140 Tidskriftsförlag
68203 Fastighetsbolag, andra lokaler
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva tidning sutgivning, medieverksamhet, försäljning av annonser, tillhanda hålla tjänster avseende kontorsadministration och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Almén, Leif Fredrik >Eriksson, Ulf Erik>Lith Ozarowsky, Anna Karin Birgitta >Peterssohn, Thomas Erling Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder